เวลา

2 Results

กว่าเวลาของเราจะเดินพร้อมกัน

กว่าเวลาของเราจะเดินพร้อมกัน         เมื่อคืนคุณเข้านอนกี่โมงครับ ตื่นกี่โมง นอนพอหรือเปล่า          เชื่อไหมครับว่าถ้าคุณเกิดก่อนหน้านี้สัก 200 ปี คุณจะตอบคำถามง่ายๆ แบบนี้ไม่ได้ จะอบขนมกี่นาที ออกกำลังกายกี่ชั่วโมง ก็ทำได้แค่กะ ๆ เอา...

Daylight Saving Time กับ 1 ชั่วโมงเปลี่ยนชีวิต

Daylight Saving Time กับ 1 ชั่วโมงเปลี่ยนชีวิต   ผู้คนราว 1.6 พันล้านคน ใน 75 ประเทศทั่วโลก เจอกับ Daylight Saving Time 2 ครั้งต่อปี คือการปรับเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมงในฤดูใบไม้ผลิ และปรับเวลาใช้ช้าลง 1 ชั่วโมงในฤดูใบไม้ร่วง...

กว่าเวลาของเราจะเดินพร้อมกัน

กว่าเวลาของเราจะเดินพร้อมกัน         เมื่อคืนคุณเข้านอนกี่โมงครับ ตื่นกี่โมง นอนพอหรือเปล่า          เชื่อไหมครับว่าถ้าคุณเกิดก่อนหน้านี้สัก 200 ปี คุณจะตอบคำถามง่ายๆ แบบนี้ไม่ได้ จะอบขนมกี่นาที ออกกำลังกายกี่ชั่วโมง ก็ทำได้แค่กะ ๆ เอา...

Daylight Saving Time กับ 1 ชั่วโมงเปลี่ยนชีวิต

Daylight Saving Time กับ 1 ชั่วโมงเปลี่ยนชีวิต   ผู้คนราว 1.6 พันล้านคน ใน 75 ประเทศทั่วโลก เจอกับ Daylight Saving Time 2 ครั้งต่อปี คือการปรับเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมงในฤดูใบไม้ผลิ และปรับเวลาใช้ช้าลง 1 ชั่วโมงในฤดูใบไม้ร่วง...