ดนตรี

2 Results

ดนตรีบำบัดท่วงทำนองแห่งการเยียวยา : The Storyline

ดนตรีบำบัดท่วงทำนองแห่งการเยียวยา : The Storyline   https://youtu.be/mVmCwGnTydw   Music Therapy หรือดนตรีบำบัด ที่ถูกนำมาใช้เพื่อรักษาผู้ป่วย หรือพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด และทักษะทางสังคม...

ทักษะกับความรู้ : Attanai’s Podcast

ทักษะกับความรู้ : Attanai’s Podcast   วิชานี้เรียนแล้วได้อะไร ในยุคที่ใคร ๆ ก็สนแต่คำว่า "ทักษะกับความรู้" ร่วมหาคำตอบไปพร้อมกับ Attanai’s Podcast   ความรู้ยังเป็นเรื่องจำเป็นหรือเปล่า หลายคนคงเคยตั้งคำถามกับบางวิชาที่เคยเรียนว่ามันจำเป็นไหม...

ดนตรีบำบัดท่วงทำนองแห่งการเยียวยา : The Storyline

ดนตรีบำบัดท่วงทำนองแห่งการเยียวยา : The Storyline   https://youtu.be/mVmCwGnTydw   Music Therapy หรือดนตรีบำบัด ที่ถูกนำมาใช้เพื่อรักษาผู้ป่วย หรือพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด และทักษะทางสังคม...

ทักษะกับความรู้ : Attanai’s Podcast

ทักษะกับความรู้ : Attanai’s Podcast   วิชานี้เรียนแล้วได้อะไร ในยุคที่ใคร ๆ ก็สนแต่คำว่า "ทักษะกับความรู้" ร่วมหาคำตอบไปพร้อมกับ Attanai’s Podcast   ความรู้ยังเป็นเรื่องจำเป็นหรือเปล่า หลายคนคงเคยตั้งคำถามกับบางวิชาที่เคยเรียนว่ามันจำเป็นไหม...