Spelling the Dream เมื่อการแข่งสะกดคำ คือ โอลิมปิกสำหรับเด็กอินเดีย

เด็ก ๆ นอนดึกกันแค่ไหนในวันที่ต้องไปโรงเรียน

Google เผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ของเด็กและครอบครัวในไทย

มีการบ้านดีจริงหรือเปล่า แค่ไหนเรียกว่าเยอะ

เพราะศิลปะคือการสื่อสาร เพื่อสร้างสรรค์สังคม : The Storyline

LATEST

TRENDS & SOCIAL

Zero Waste การสร้างโลกใหม่ในโรงเรียนด้วย: สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.11

Zero Waste การสร้างโลกใหม่ในโรงเรียนด้วย: สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.11

Zero Waste สร้างโลกใหม่ในโรงเรียน สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.11          ฟังแล้วเหมือนตลกร้าย ก่อนมีการระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกช่วยกันรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน แต่เมื่อเราเจอกับโรคระบาดผู้คนไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตนอกบ้าน...

Work Life Balance เป็นจริงได้หรือไม่สำหรับครูไทย

Work Life Balance เป็นจริงได้หรือไม่สำหรับครูไทย

Work Life Balance เป็นจริงได้หรือไม่สำหรับครูไทย     Work-Life Balance เป็นหนึ่งในเป้าหมายการทำงานและการใช้ชีวิตของหลาย ๆ คน หนึ่งในอาชีพที่พบว่ากำลังเผชิญปัญหานี้มากที่สุด คือ อาชีพครู การที่มีจะมี Work-Life Balance ที่ดีได้เกิดมาจากองค์ประกอบหลายอย่าง...

เรื่องกินเรื่องใหญ่ = อาหารกลางวัน (ปัญหา) เรื่องใหญ่?

เรื่องกินเรื่องใหญ่ = อาหารกลางวัน (ปัญหา) เรื่องใหญ่?

เรื่องกินเรื่องใหญ่ = อาหารกลางวัน (ปัญหา) เรื่องใหญ่?   อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ของชีวิต อาหารมื้อหนึ่งอาจไม่ได้เพียงแค่ต่อชีวิตเด็กคนหนึ่งออกไป แต่มันอาจเป็นส่วนผสมหนึ่งของอนาคตที่ซ่อนอยู่ของเด็กคนนั้น...

สรุปให้รู้ ตามทันโลกการศึกษา EP.10 เหตุก่อการร้ายในโรงเรียนเป็นเรื่องใกล้ หรือไกลตัว

สรุปให้รู้ ตามทันโลกการศึกษา EP.10 เหตุก่อการร้ายในโรงเรียนเป็นเรื่องใกล้ หรือไกลตัว

สรุปให้รู้ ตามทันโลกการศึกษา EP.10 เหตุก่อการร้ายในโรงเรียนเป็นเรื่องใกล้ หรือไกลตัว   ภัยร้ายยังคงซ่อนอยู่ในเงามืด ความสงบที่แท้อาจเป็นคลื่นใต้น้ำ เมื่อหลายประเทศในโลกยังเจอกับวิกฤตโรคระบาด สภาวะสงคราม เศรษฐกิจ ราคาน้ำมัน...

จิตวิทยาสังคมเบื้องหลังพฤติกรรมการหยิบขนมของเด็กในวันฮาโลวีน

จิตวิทยาสังคมเบื้องหลังพฤติกรรมการหยิบขนมของเด็กในวันฮาโลวีน

จิตวิทยาสังคมเบื้องหลังพฤติกรรมการหยิบขนมของเด็กในวันฮาโลวีน     ความเป็นปัจเจกบุคคลสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแสดงออกของคนเราในทุกมิติ เราอาจไม่กล้าทำอะไรไม่ดี ถ้าคนอื่นรู้ว่าเราเป็นใคร พฤติกรรมการโกงของมนุษย์เป็นหนึ่งในพฤติกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นปัจเจกบุคคล...

Zero Waste การสร้างโลกใหม่ในโรงเรียนด้วย: สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.11

Zero Waste การสร้างโลกใหม่ในโรงเรียนด้วย: สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.11

Zero Waste สร้างโลกใหม่ในโรงเรียน สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.11          ฟังแล้วเหมือนตลกร้าย ก่อนมีการระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกช่วยกันรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน แต่เมื่อเราเจอกับโรคระบาดผู้คนไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตนอกบ้าน...

Work Life Balance เป็นจริงได้หรือไม่สำหรับครูไทย

Work Life Balance เป็นจริงได้หรือไม่สำหรับครูไทย

Work Life Balance เป็นจริงได้หรือไม่สำหรับครูไทย     Work-Life Balance เป็นหนึ่งในเป้าหมายการทำงานและการใช้ชีวิตของหลาย ๆ คน หนึ่งในอาชีพที่พบว่ากำลังเผชิญปัญหานี้มากที่สุด คือ อาชีพครู การที่มีจะมี Work-Life Balance ที่ดีได้เกิดมาจากองค์ประกอบหลายอย่าง...

อากาศร้อน แต่ การศึกษาร้อนกว่า

อากาศร้อน แต่ การศึกษาร้อนกว่า

อากาศร้อน แต่ การศึกษาร้อนกว่า ลองจินตนาการว่า…เรานั่งอยู่ในตู้อบ8 ชั่วโมง ต่อ วัน 5 วัน ต่อ สัปดาห์ 40 สัปดาห์ ต่อ ปี นี่..คือตัวเลขที่ลูกหลานของเราต้องเผชิญเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 15 ปี บทความนี้เราจะพาทุกคนไปดูกันว่า “ภูมิอากาศ” ส่งผลต่อการเรียนรู้ได้มากแค่ไหน ...

เรื่องกินเรื่องใหญ่ = อาหารกลางวัน (ปัญหา) เรื่องใหญ่?

เรื่องกินเรื่องใหญ่ = อาหารกลางวัน (ปัญหา) เรื่องใหญ่?

เรื่องกินเรื่องใหญ่ = อาหารกลางวัน (ปัญหา) เรื่องใหญ่?   อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ของชีวิต อาหารมื้อหนึ่งอาจไม่ได้เพียงแค่ต่อชีวิตเด็กคนหนึ่งออกไป แต่มันอาจเป็นส่วนผสมหนึ่งของอนาคตที่ซ่อนอยู่ของเด็กคนนั้น...

Zero Waste การสร้างโลกใหม่ในโรงเรียนด้วย: สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.11

Zero Waste การสร้างโลกใหม่ในโรงเรียนด้วย: สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.11

Zero Waste สร้างโลกใหม่ในโรงเรียน สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.11          ฟังแล้วเหมือนตลกร้าย ก่อนมีการระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกช่วยกันรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน แต่เมื่อเราเจอกับโรคระบาดผู้คนไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตนอกบ้าน...

Work Life Balance เป็นจริงได้หรือไม่สำหรับครูไทย

Work Life Balance เป็นจริงได้หรือไม่สำหรับครูไทย

Work Life Balance เป็นจริงได้หรือไม่สำหรับครูไทย     Work-Life Balance เป็นหนึ่งในเป้าหมายการทำงานและการใช้ชีวิตของหลาย ๆ คน หนึ่งในอาชีพที่พบว่ากำลังเผชิญปัญหานี้มากที่สุด คือ อาชีพครู การที่มีจะมี Work-Life Balance ที่ดีได้เกิดมาจากองค์ประกอบหลายอย่าง...

อากาศร้อน แต่ การศึกษาร้อนกว่า

อากาศร้อน แต่ การศึกษาร้อนกว่า

อากาศร้อน แต่ การศึกษาร้อนกว่า ลองจินตนาการว่า…เรานั่งอยู่ในตู้อบ8 ชั่วโมง ต่อ วัน 5 วัน ต่อ สัปดาห์ 40 สัปดาห์ ต่อ ปี นี่..คือตัวเลขที่ลูกหลานของเราต้องเผชิญเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 15 ปี บทความนี้เราจะพาทุกคนไปดูกันว่า “ภูมิอากาศ” ส่งผลต่อการเรียนรู้ได้มากแค่ไหน ...

+

LEARNING IDEAS

ทำไมคนเก่งคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ถึงเป็นคนรวย

ทำไมคนเก่งคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ถึงเป็นคนรวย

ทำไมคนเก่งคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ถึงเป็นคนรวย   ผลวิจัยพบว่ายิ่งคนเก่งคณิตศาสตร์มากเท่าไร พวกเขาก็ยิ่งทำเงินได้มากขึ้นเท่านั้น โดยมีรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 4,062 ดอลลาร์ อีกทั้งการวิจัยอื่น...

เงาสะท้อนสังคมบนเวที “ละครแทรกสด”

เงาสะท้อนสังคมบนเวที “ละครแทรกสด”

เงาสะท้อนสังคมบนเวที “ละครแทรกสด”  ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย “คือเราจะได้ยินคำว่าสะท้อนสังคม แล้วรู้สึกว่าสะท้อนมันยังไม่พอ เราน่าจะทำให้มันเปลี่ยนแปลงได้ด้วย ดังนั้นการขับเคลื่อนเรามีเป้าหมายว่าละครนี่จะช่วยทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไป”...

ทำไมเด็ก ๆ ไม่อยากไปโรงเรียน

ทำไมเด็ก ๆ ไม่อยากไปโรงเรียน

ทำไมเด็ก ๆ ไม่อยากไปโรงเรียน   นักวิจัยชาวออสเตรียใช้ข้อมูลจากประชากรผู้ใหญ่ใน 85 ประเทศพบว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีแนวโน้มที่จะมีความสุขมากกว่าผู้ที่ยังไม่จบมัธยมปลายถึง 10 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่าทัศนคติของเด็ก ๆ...

ทำไมคนเก่งคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ถึงเป็นคนรวย

ทำไมคนเก่งคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ถึงเป็นคนรวย

ทำไมคนเก่งคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ถึงเป็นคนรวย   ผลวิจัยพบว่ายิ่งคนเก่งคณิตศาสตร์มากเท่าไร พวกเขาก็ยิ่งทำเงินได้มากขึ้นเท่านั้น โดยมีรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 4,062 ดอลลาร์ อีกทั้งการวิจัยอื่น...

เงาสะท้อนสังคมบนเวที “ละครแทรกสด”

เงาสะท้อนสังคมบนเวที “ละครแทรกสด”

เงาสะท้อนสังคมบนเวที “ละครแทรกสด”  ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย “คือเราจะได้ยินคำว่าสะท้อนสังคม แล้วรู้สึกว่าสะท้อนมันยังไม่พอ เราน่าจะทำให้มันเปลี่ยนแปลงได้ด้วย ดังนั้นการขับเคลื่อนเรามีเป้าหมายว่าละครนี่จะช่วยทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไป”...

ทำไมเด็ก ๆ ไม่อยากไปโรงเรียน

ทำไมเด็ก ๆ ไม่อยากไปโรงเรียน

ทำไมเด็ก ๆ ไม่อยากไปโรงเรียน   นักวิจัยชาวออสเตรียใช้ข้อมูลจากประชากรผู้ใหญ่ใน 85 ประเทศพบว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีแนวโน้มที่จะมีความสุขมากกว่าผู้ที่ยังไม่จบมัธยมปลายถึง 10 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่าทัศนคติของเด็ก ๆ...

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักเรียนเรียนกับครูคนเดิมเกิน 1 ปี

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักเรียนเรียนกับครูคนเดิมเกิน 1 ปี

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักเรียนเรียนกับครูคนเดิมเกิน 1 ปี   การที่เด็กจะเรียนกับครูคนเดิมซ้ำ 2 ปี เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติ แต่ส่วนมากแล้วมักจะเกิดขึ้นแบบไม่ได้ตั้งใจ อย่างไรก็ตาม นักวิจัยพบว่า เมื่อเด็กได้เจอครูคนเดิมในปีที่ 2...

+

PODCAST

Hack สมองให้แก้ปัญหาได้ เรียนรู้ไว ต้องทำยังไง : Attanai Podcast

Hack สมองให้แก้ปัญหาได้ เรียนรู้ไว ต้องทำยังไง : Attanai Podcast

Hack สมองให้แก้ปัญหาได้ เรียนรู้ไว ต้องทำยังไง Attanai's Podcast ถ้าคุณกำลังเจอปัญหากับหัวหน้าที่รุมเร้า งานที่หนักหน่วง ช่วงเวลาที่ทะเลาะกับเพื่อนสนิท บางเวลาที่ทะเลาะกับแฟน กังวลเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งสำคัญ วันนี้เรามีวิธี Hack สมองมาให้คุณแก้ปัญหาที่เครียด ๆ...

คุณอยากให้ลูกเป็นครูไหม? : Attanai Podcast

คุณอยากให้ลูกเป็นครูไหม? : Attanai Podcast

คุณอยากให้ลูกโตมาทำงานอาชีพครูไหม? Attanai's Podcast ถ้าเราถามเด็ก ๆ ด้วยคำถามเดียวกัน คำตอบที่ได้จากหลาย ๆ ประเทศอาจไม่เหมือนกันเลย ซึ่งคำตอบนี้เอง คือ ตัวสะท้อนว่า คนที่นั่นมีมุมมองความคิดต่ออาชีพครูอย่างไร PDK International...

ทำอย่างไรให้เด็ก ๆ กล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากครู : Attanai Podcast

ทำอย่างไรให้เด็ก ๆ กล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากครู : Attanai Podcast

ทำอย่างไรให้เด็ก ๆ กล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากครู Attanai's Podcast ทำไมยิ่งโตขึ้นการเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครสักคนถึงเป็นเรื่องยาก เป็นเพราะเรากลัวคนอื่นมองว่าเราไม่ฉลาด อ่อนแออยู่หรือเปล่า ความคิดแบบนี้จะทำให้เรามักมองข้ามความสำคัญของการขอความช่วยเหลือ...

Hack สมองให้แก้ปัญหาได้ เรียนรู้ไว ต้องทำยังไง : Attanai Podcast

Hack สมองให้แก้ปัญหาได้ เรียนรู้ไว ต้องทำยังไง : Attanai Podcast

Hack สมองให้แก้ปัญหาได้ เรียนรู้ไว ต้องทำยังไง Attanai's Podcast ถ้าคุณกำลังเจอปัญหากับหัวหน้าที่รุมเร้า งานที่หนักหน่วง ช่วงเวลาที่ทะเลาะกับเพื่อนสนิท บางเวลาที่ทะเลาะกับแฟน กังวลเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งสำคัญ วันนี้เรามีวิธี Hack สมองมาให้คุณแก้ปัญหาที่เครียด ๆ...

คุณอยากให้ลูกเป็นครูไหม? : Attanai Podcast

คุณอยากให้ลูกเป็นครูไหม? : Attanai Podcast

คุณอยากให้ลูกโตมาทำงานอาชีพครูไหม? Attanai's Podcast ถ้าเราถามเด็ก ๆ ด้วยคำถามเดียวกัน คำตอบที่ได้จากหลาย ๆ ประเทศอาจไม่เหมือนกันเลย ซึ่งคำตอบนี้เอง คือ ตัวสะท้อนว่า คนที่นั่นมีมุมมองความคิดต่ออาชีพครูอย่างไร PDK International...

ทำอย่างไรให้เด็ก ๆ กล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากครู : Attanai Podcast

ทำอย่างไรให้เด็ก ๆ กล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากครู : Attanai Podcast

ทำอย่างไรให้เด็ก ๆ กล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากครู Attanai's Podcast ทำไมยิ่งโตขึ้นการเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครสักคนถึงเป็นเรื่องยาก เป็นเพราะเรากลัวคนอื่นมองว่าเราไม่ฉลาด อ่อนแออยู่หรือเปล่า ความคิดแบบนี้จะทำให้เรามักมองข้ามความสำคัญของการขอความช่วยเหลือ...

Hack สมองให้แก้ปัญหาได้ เรียนรู้ไว ต้องทำยังไง : Attanai Podcast

Hack สมองให้แก้ปัญหาได้ เรียนรู้ไว ต้องทำยังไง : Attanai Podcast

Hack สมองให้แก้ปัญหาได้ เรียนรู้ไว ต้องทำยังไง Attanai's Podcast ถ้าคุณกำลังเจอปัญหากับหัวหน้าที่รุมเร้า งานที่หนักหน่วง ช่วงเวลาที่ทะเลาะกับเพื่อนสนิท บางเวลาที่ทะเลาะกับแฟน กังวลเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งสำคัญ วันนี้เรามีวิธี Hack สมองมาให้คุณแก้ปัญหาที่เครียด ๆ...

คุณอยากให้ลูกเป็นครูไหม? : Attanai Podcast

คุณอยากให้ลูกเป็นครูไหม? : Attanai Podcast

คุณอยากให้ลูกโตมาทำงานอาชีพครูไหม? Attanai's Podcast ถ้าเราถามเด็ก ๆ ด้วยคำถามเดียวกัน คำตอบที่ได้จากหลาย ๆ ประเทศอาจไม่เหมือนกันเลย ซึ่งคำตอบนี้เอง คือ ตัวสะท้อนว่า คนที่นั่นมีมุมมองความคิดต่ออาชีพครูอย่างไร PDK International...

ทำอย่างไรให้เด็ก ๆ กล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากครู : Attanai Podcast

ทำอย่างไรให้เด็ก ๆ กล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากครู : Attanai Podcast

ทำอย่างไรให้เด็ก ๆ กล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากครู Attanai's Podcast ทำไมยิ่งโตขึ้นการเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครสักคนถึงเป็นเรื่องยาก เป็นเพราะเรากลัวคนอื่นมองว่าเราไม่ฉลาด อ่อนแออยู่หรือเปล่า ความคิดแบบนี้จะทำให้เรามักมองข้ามความสำคัญของการขอความช่วยเหลือ...

จริงไหม การบ้านเยอะดีต่อเด็ก  : Attanai Podcast

จริงไหม การบ้านเยอะดีต่อเด็ก : Attanai Podcast

จริงไหม การบ้านเยอะดีต่อเด็ก Attanai's Podcast   การบ้านกับเด็กไทยดูจะเป็นของคู่กันมาช้านานครู และพ่อแม่อาจเชื่อว่าการบ้านช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนทำให้เด็กได้ทบทวนสิ่งที่เรียนไปในห้อง แต่งานวิจัยพบว่าการบ้านมีประโยชน์จริง แต่มีประโยชน์แค่ในระดับหนึ่งเท่านั้น...

+

DISCOVERY

ทำไมโลโก้ Post-it ถึงเป็นสีเหลือง จิตวิทยาของสี วิทยาศาสตร์หรือแค่สายมู

ทำไมโลโก้ Post-it ถึงเป็นสีเหลือง จิตวิทยาของสี วิทยาศาสตร์หรือแค่สายมู

ทำไมโลโก้ Post-it ถึงเป็นสีเหลือง จิตวิทยาของสี วิทยาศาสตร์หรือแค่สายมู   จิตวิทยาของสีพบว่า สีมีอิทธิพลต่อความคิด อารมณ์และพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของคนเรา แม้จะมีงานวิจัยหลายชิ้นที่บอกเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างสีกับพฤติกรรมของคนเราและประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ...

พลาสติก คือ ฮีโร่หรือวายร้าย

พลาสติก คือ ฮีโร่หรือวายร้าย

พลาสติก คือ ฮีโร่หรือวายร้าย        พลาสติกอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมด ราคาก็แสนถูก จนหลายครั้งเราไม่เห็นคุณค่า ใช้แล้วทิ้งอย่างง่ายดาย แต่รู้ไหมครับว่ากว่าโลกจะค้นพบวัสดุมหัศจรรย์ชนิดนี้ไม่ง่าย และพลาสติกยังเคยเป็นฮีโร่ปกป้องสิ่งแวดล้อมมาก่อน...

วิทยาศาสตร์ของการติดซีรีส์

วิทยาศาสตร์ของการติดซีรีส์

วิทยาศาสตร์ของการติดซีรีส์   Binge Watching กำลังแพร่กระจายเป็นที่นิยมมากขึ้น สังเกตได้จากสถิติของการเข้าฉายของ Stranger Things ซีซัน 2 มีการนับจำนวนคนที่ Binge Watch แบบอดหลับอดนอนรวดเดียว 9 ตอนจบภายในวันแรกมากถึง 361,000 คน Corticotropin-Releasing Hormone...

ทำไมโลโก้ Post-it ถึงเป็นสีเหลือง จิตวิทยาของสี วิทยาศาสตร์หรือแค่สายมู

ทำไมโลโก้ Post-it ถึงเป็นสีเหลือง จิตวิทยาของสี วิทยาศาสตร์หรือแค่สายมู

ทำไมโลโก้ Post-it ถึงเป็นสีเหลือง จิตวิทยาของสี วิทยาศาสตร์หรือแค่สายมู   จิตวิทยาของสีพบว่า สีมีอิทธิพลต่อความคิด อารมณ์และพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของคนเรา แม้จะมีงานวิจัยหลายชิ้นที่บอกเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างสีกับพฤติกรรมของคนเราและประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ...

พลาสติก คือ ฮีโร่หรือวายร้าย

พลาสติก คือ ฮีโร่หรือวายร้าย

พลาสติก คือ ฮีโร่หรือวายร้าย        พลาสติกอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมด ราคาก็แสนถูก จนหลายครั้งเราไม่เห็นคุณค่า ใช้แล้วทิ้งอย่างง่ายดาย แต่รู้ไหมครับว่ากว่าโลกจะค้นพบวัสดุมหัศจรรย์ชนิดนี้ไม่ง่าย และพลาสติกยังเคยเป็นฮีโร่ปกป้องสิ่งแวดล้อมมาก่อน...

วิทยาศาสตร์ของการติดซีรีส์

วิทยาศาสตร์ของการติดซีรีส์

วิทยาศาสตร์ของการติดซีรีส์   Binge Watching กำลังแพร่กระจายเป็นที่นิยมมากขึ้น สังเกตได้จากสถิติของการเข้าฉายของ Stranger Things ซีซัน 2 มีการนับจำนวนคนที่ Binge Watch แบบอดหลับอดนอนรวดเดียว 9 ตอนจบภายในวันแรกมากถึง 361,000 คน Corticotropin-Releasing Hormone...

“รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี” วาทกรรมธรรมดาหรือแค่คำบังหน้าของความรุนแรง

“รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี” วาทกรรมธรรมดาหรือแค่คำบังหน้าของความรุนแรง

"รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี"วาทกรรมธรรมดาหรือแค่คำบังหน้าของความรุนแรง   “รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี” หรือ “ไม้เรียวสร้างคน” ดูจะเป็นคำสอนที่ถูกปลูกฝังในการสร้างคนไม่ว่าจากสถาบันครอบครัว หรือสถาบันการศึกษาในการสร้างคน สาเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว...

+

VIDEO

ชวนทำความรู้จักเพื่อนใกล้ตัว “ความตาย” แบบไม่หดหู่ : The Storyline

ชวนทำความรู้จักเพื่อนใกล้ตัว "ความตาย" แบบไม่หดหู่ : The Storyline   https://youtu.be/elYoS3g95wU   ความก้าวหน้าทางการแพทย์สมัยใหม่ ช่วยให้เรามีช่วงเวลากับคนที่เรารักมากขึ้น แต่ถึงจะมีเวลานานแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องลาจากกันอยู่ดี...

เติบโตอย่างไรให้มีทักษะชีวิต : The Storyline

เติบโตอย่างไรให้มีทักษะชีวิต : The Storyline   https://youtu.be/d8qHA-0lxoQ ยุคสมัยนี้การพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก หากมีแค่ทักษะการทำงานคงไม่เพียง เพราะในสังคมปัจจุบัน การแข่งขันที่สูงขึ้น ทุกคนมีสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยกรข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน...

เงาสะท้อนสังคมบนเวที…ละครแทรกสด : The Storyline

เงาสะท้อนสังคมบนเวที...ละครแทรกสด : The Storyline   https://youtu.be/5Atr9G5ST3E สังคมเปลี่ยนไปได้มากแค่ไหนเมื่อใช้พลังแห่งละคร คณะละครมาร็องดู มีรูปแบบการนำเสนอผ่านกระบวนการละครแทรกสด (Forum Theatre) ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มละครของผู้ถูกกดขี่...

ชวนทำความรู้จักเพื่อนใกล้ตัว “ความตาย” แบบไม่หดหู่ : The Storyline

ชวนทำความรู้จักเพื่อนใกล้ตัว "ความตาย" แบบไม่หดหู่ : The Storyline   https://youtu.be/elYoS3g95wU   ความก้าวหน้าทางการแพทย์สมัยใหม่ ช่วยให้เรามีช่วงเวลากับคนที่เรารักมากขึ้น แต่ถึงจะมีเวลานานแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องลาจากกันอยู่ดี...

เติบโตอย่างไรให้มีทักษะชีวิต : The Storyline

เติบโตอย่างไรให้มีทักษะชีวิต : The Storyline   https://youtu.be/d8qHA-0lxoQ ยุคสมัยนี้การพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก หากมีแค่ทักษะการทำงานคงไม่เพียง เพราะในสังคมปัจจุบัน การแข่งขันที่สูงขึ้น ทุกคนมีสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยกรข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน...

เงาสะท้อนสังคมบนเวที…ละครแทรกสด : The Storyline

เงาสะท้อนสังคมบนเวที...ละครแทรกสด : The Storyline   https://youtu.be/5Atr9G5ST3E สังคมเปลี่ยนไปได้มากแค่ไหนเมื่อใช้พลังแห่งละคร คณะละครมาร็องดู มีรูปแบบการนำเสนอผ่านกระบวนการละครแทรกสด (Forum Theatre) ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มละครของผู้ถูกกดขี่...

เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ของคนไทยที่เราอยากให้คุณรู้ : The Storyline

เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ของคนไทยที่เราอยากให้คุณรู้ : The Storyline   https://youtu.be/e0koKlNb_Cg พวกเรามีความรู้ด้านการเงินกันมากแค่ไหน ? และเราควรเรียนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ? ความรู้ทางการเงิน ที่เรากำลังพูดถึงคือความรู้ความเข้าใจวินัยทางการเงิน รู้จักวางแผน...

+