314 Results
Attanai Team
Content Team

ทำไมคนเก่งคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ถึงเป็นคนรวย : Attanai Podcast

ทำไมคนเก่งคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ถึงเป็นคนรวย Attanai's Podcast   หากถามว่าเราจะตั้งใจเรียนคณิตศาสตร์ไปทำไมในเมื่อชีวิตจริงก็มีเครื่องคิดเลข ใช้แค่บวกลบคูณหารเท่านั้น มีไม่กี่อาชีพที่ได้ใช้คณิตศาสตร์อย่างจริงจัง ในโลกที่หมุนไปไกลมาก AI...

สรุปให้รู้ ตามทันโลกการศึกษา EP.13 สรุปทิศทาง และมุมมองการศึกษาจาก World Economic forum 2023

สรุปให้รู้ ตามทันโลกการศึกษา EP.13 สรุปทิศทาง และมุมมองการศึกษาจาก World Economic forum 2023               ผ่านเดือนแรกของปีกันมาแล้ว การศึกษาทั่วโลกยังคงพัฒนา และถูกขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม สถานการณ์ และบริบทที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิต...

การหายใจที่เราเข้าใจผิดมาทั้งชีวิต

การหายใจที่เราเข้าใจผิดมาทั้งชีวิต     การหายใจมีความสำคัญต่อชีวิตมากในทุกเสี้ยววินาที คนเราส่วนใหญ่หายใจเข้าออกตลอดทั้งวันโดยไม่คิดเกี่ยวกับวิธีหายใจ การหายใจอย่างถูกต้องนั้นมีประโยชน์อย่างมากต่อร่างกาย...

ChatGPT เปลี่ยนโลกการศึกษาไปอย่างไร : Attanai Podcast

ChatGPT เปลี่ยนโลกการศึกษาไปอย่างไร Attanai's Podcast   คุณรู้จัก ChatGPT แล้วหรือยังนักเรียนของคุณ ลูกหลานที่บ้านตื่นเต้นกับ ChatGPT กันแค่ไหน พวกเขาอาจจะตื่นเต้นกับการทำการบ้านแบบที่ไม่ต้องลงมือทำเอง เพราะเพียงแค่พิมพ์สิ่งที่ต้องการ เจ้า Chatbot...

เด็กดูหน้าจอมากยิ่งเสี่ยงโรคย้ำคิดย้ำทำ

เด็กดูหน้าจอมากยิ่งเสี่ยงโรคย้ำคิดย้ำทำ     การเล่นวิดีโอเกม และการดูวิดีโอเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กมีแนวโน้มเสี่ยงโรคย้ำคิดย้ำทำมากที่สุด  ยิ่งเล่นวิดีโอเกมนานขึ้นทุกชั่วโมงต่อวันจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคนี้ 15% ในขณะที่การดูวิดีโอที่เพิ่มขึ้นทุกชั่วโมงต่อวัน เช่น...

เรียนประวัติศาสตร์ให้อะไร ? ในวันที่โลกกำลังหมุนไปข้างหน้า

เรียนประวัติศาสตร์ให้อะไร ? ในวันที่โลกกำลังหมุนไปข้างหน้า     หนึ่งในปัญหาของการเรียนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาที่ทำให้เด็กไม่รู้สึกสนุก คือ เด็กไม่เห็นความเชื่อมโยงของประวัติศาสตร์ไทย และประวัติศาสตร์โลก เห็นได้จากหนังสือเรียนจะใช้เป็น พ.ศ....

คุณเคยลอกข้อสอบไหม : Attanai Podcast

คุณเคยลอกข้อสอบไหม Attanai's Podcast   ปฏิเสธไม่ได้ว่าในห้องเรียนเรามักจะมีเหตุการณ์ลอกการบ้าน ลอกข้อสอบ หรือโกงข้อสอบเกิดขึ้น เช่น จดโพยเข้าห้องสอบ แอบเอาโทรศัพท์เข้าห้องสอบเพื่อหาข้อมูลในข้อสอบ วิธีการง่าย ๆ อย่างลอกข้อสอบเพื่อนก็พบเจอกันทั่วไปในห้องสอบ...

ชีวิตจริงใช้แค่ บวก ลบ คูณ หาร แล้วจะเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่งไปทำไม : The Storyline

ชีวิตจริงใช้แค่ บวก ลบ คูณ หาร แล้วจะเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่งไปทำไม The Storyline https://www.youtube.com/watch?v=QWv0x5ftURw   “ คณิตศาสตร์ ” วิชาที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับเด็กไทยมาตลอดหลายสิบปี โดยล่าสุดมีผลวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ของการการเรียนคณิตศาสตร์ออกมา...

การศึกษาอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เมื่อโลกได้รู้จัก ChatGPT

การศึกษาอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เมื่อโลกได้รู้จัก ChatGPT   ChatGPT คือ Chatbot รูปแบบหนึ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมาก เพียงแค่ออกคำสั่งด้วยการพิมพ์สิ่งที่ต้องการ เครื่องมือตัวนี้ก็จะให้คำตอบในรูปแบบข้อความได้อย่างละเอียด พร้อมนำไปใช้งานได้ทันที หลายอาชีพกำลังจะถูก...

ทำไมคนเก่งคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ถึงเป็นคนรวย : Attanai Podcast

ทำไมคนเก่งคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ถึงเป็นคนรวย Attanai's Podcast   หากถามว่าเราจะตั้งใจเรียนคณิตศาสตร์ไปทำไมในเมื่อชีวิตจริงก็มีเครื่องคิดเลข ใช้แค่บวกลบคูณหารเท่านั้น มีไม่กี่อาชีพที่ได้ใช้คณิตศาสตร์อย่างจริงจัง ในโลกที่หมุนไปไกลมาก AI...

สรุปให้รู้ ตามทันโลกการศึกษา EP.13 สรุปทิศทาง และมุมมองการศึกษาจาก World Economic forum 2023

สรุปให้รู้ ตามทันโลกการศึกษา EP.13 สรุปทิศทาง และมุมมองการศึกษาจาก World Economic forum 2023               ผ่านเดือนแรกของปีกันมาแล้ว การศึกษาทั่วโลกยังคงพัฒนา และถูกขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม สถานการณ์ และบริบทที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิต...

การหายใจที่เราเข้าใจผิดมาทั้งชีวิต

การหายใจที่เราเข้าใจผิดมาทั้งชีวิต     การหายใจมีความสำคัญต่อชีวิตมากในทุกเสี้ยววินาที คนเราส่วนใหญ่หายใจเข้าออกตลอดทั้งวันโดยไม่คิดเกี่ยวกับวิธีหายใจ การหายใจอย่างถูกต้องนั้นมีประโยชน์อย่างมากต่อร่างกาย...

ChatGPT เปลี่ยนโลกการศึกษาไปอย่างไร : Attanai Podcast

ChatGPT เปลี่ยนโลกการศึกษาไปอย่างไร Attanai's Podcast   คุณรู้จัก ChatGPT แล้วหรือยังนักเรียนของคุณ ลูกหลานที่บ้านตื่นเต้นกับ ChatGPT กันแค่ไหน พวกเขาอาจจะตื่นเต้นกับการทำการบ้านแบบที่ไม่ต้องลงมือทำเอง เพราะเพียงแค่พิมพ์สิ่งที่ต้องการ เจ้า Chatbot...

เด็กดูหน้าจอมากยิ่งเสี่ยงโรคย้ำคิดย้ำทำ

เด็กดูหน้าจอมากยิ่งเสี่ยงโรคย้ำคิดย้ำทำ     การเล่นวิดีโอเกม และการดูวิดีโอเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กมีแนวโน้มเสี่ยงโรคย้ำคิดย้ำทำมากที่สุด  ยิ่งเล่นวิดีโอเกมนานขึ้นทุกชั่วโมงต่อวันจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคนี้ 15% ในขณะที่การดูวิดีโอที่เพิ่มขึ้นทุกชั่วโมงต่อวัน เช่น...

เรียนประวัติศาสตร์ให้อะไร ? ในวันที่โลกกำลังหมุนไปข้างหน้า

เรียนประวัติศาสตร์ให้อะไร ? ในวันที่โลกกำลังหมุนไปข้างหน้า     หนึ่งในปัญหาของการเรียนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาที่ทำให้เด็กไม่รู้สึกสนุก คือ เด็กไม่เห็นความเชื่อมโยงของประวัติศาสตร์ไทย และประวัติศาสตร์โลก เห็นได้จากหนังสือเรียนจะใช้เป็น พ.ศ....

คุณเคยลอกข้อสอบไหม : Attanai Podcast

คุณเคยลอกข้อสอบไหม Attanai's Podcast   ปฏิเสธไม่ได้ว่าในห้องเรียนเรามักจะมีเหตุการณ์ลอกการบ้าน ลอกข้อสอบ หรือโกงข้อสอบเกิดขึ้น เช่น จดโพยเข้าห้องสอบ แอบเอาโทรศัพท์เข้าห้องสอบเพื่อหาข้อมูลในข้อสอบ วิธีการง่าย ๆ อย่างลอกข้อสอบเพื่อนก็พบเจอกันทั่วไปในห้องสอบ...

ชีวิตจริงใช้แค่ บวก ลบ คูณ หาร แล้วจะเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่งไปทำไม : The Storyline

ชีวิตจริงใช้แค่ บวก ลบ คูณ หาร แล้วจะเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่งไปทำไม The Storyline https://www.youtube.com/watch?v=QWv0x5ftURw   “ คณิตศาสตร์ ” วิชาที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับเด็กไทยมาตลอดหลายสิบปี โดยล่าสุดมีผลวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ของการการเรียนคณิตศาสตร์ออกมา...

การศึกษาอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เมื่อโลกได้รู้จัก ChatGPT

การศึกษาอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เมื่อโลกได้รู้จัก ChatGPT   ChatGPT คือ Chatbot รูปแบบหนึ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมาก เพียงแค่ออกคำสั่งด้วยการพิมพ์สิ่งที่ต้องการ เครื่องมือตัวนี้ก็จะให้คำตอบในรูปแบบข้อความได้อย่างละเอียด พร้อมนำไปใช้งานได้ทันที หลายอาชีพกำลังจะถูก...

ตามหาทักษะที่ซ่อนตัวอยู่ในฉากฆาตกรรมกับการ์ตูนมังงะชื่อดังระดับโลก

ตามหาทักษะที่ซ่อนตัวอยู่ ในฉากฆาตกรรมกับการ์ตูนมังงะชื่อดังระดับโลก   หากเราลองสังเกตดี ๆ คดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในโลกการ์ตูนมังงะส่วนใหญ่ ที่มีรูปคดีผิดปกติ จะมีตัวละครเด็กเป็นหนึ่งของเหตุการณ์เสมอ เพราะการใช้ภาพลักษณ์เด็กคอยเรียงร้อยเชื่อมโยงเรื่อง...