TRENDS & SOCIAL

Zero Waste การสร้างโลกใหม่ในโรงเรียนด้วย: สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.11

Zero Waste การสร้างโลกใหม่ในโรงเรียนด้วย: สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.11

Zero Waste สร้างโลกใหม่ในโรงเรียน สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.11          ฟังแล้วเหมือนตลกร้าย ก่อนมีการระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกช่วยกันรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน แต่เมื่อเราเจอกับโรคระบาดผู้คนไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตนอกบ้าน...

Work Life Balance เป็นจริงได้หรือไม่สำหรับครูไทย

Work Life Balance เป็นจริงได้หรือไม่สำหรับครูไทย

Work Life Balance เป็นจริงได้หรือไม่สำหรับครูไทย     Work-Life Balance เป็นหนึ่งในเป้าหมายการทำงานและการใช้ชีวิตของหลาย ๆ คน หนึ่งในอาชีพที่พบว่ากำลังเผชิญปัญหานี้มากที่สุด คือ อาชีพครู การที่มีจะมี Work-Life Balance ที่ดีได้เกิดมาจากองค์ประกอบหลายอย่าง...

อากาศร้อน แต่ การศึกษาร้อนกว่า

อากาศร้อน แต่ การศึกษาร้อนกว่า

อากาศร้อน แต่ การศึกษาร้อนกว่า ลองจินตนาการว่า…เรานั่งอยู่ในตู้อบ8 ชั่วโมง ต่อ วัน 5 วัน ต่อ สัปดาห์ 40 สัปดาห์ ต่อ ปี นี่..คือตัวเลขที่ลูกหลานของเราต้องเผชิญเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 15 ปี บทความนี้เราจะพาทุกคนไปดูกันว่า “ภูมิอากาศ” ส่งผลต่อการเรียนรู้ได้มากแค่ไหน ...

เรื่องกินเรื่องใหญ่ = อาหารกลางวัน (ปัญหา) เรื่องใหญ่?

เรื่องกินเรื่องใหญ่ = อาหารกลางวัน (ปัญหา) เรื่องใหญ่?

เรื่องกินเรื่องใหญ่ = อาหารกลางวัน (ปัญหา) เรื่องใหญ่?   อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ของชีวิต อาหารมื้อหนึ่งอาจไม่ได้เพียงแค่ต่อชีวิตเด็กคนหนึ่งออกไป แต่มันอาจเป็นส่วนผสมหนึ่งของอนาคตที่ซ่อนอยู่ของเด็กคนนั้น...

สรุปให้รู้ ตามทันโลกการศึกษา EP.10 เหตุก่อการร้ายในโรงเรียนเป็นเรื่องใกล้ หรือไกลตัว

สรุปให้รู้ ตามทันโลกการศึกษา EP.10 เหตุก่อการร้ายในโรงเรียนเป็นเรื่องใกล้ หรือไกลตัว

สรุปให้รู้ ตามทันโลกการศึกษา EP.10 เหตุก่อการร้ายในโรงเรียนเป็นเรื่องใกล้ หรือไกลตัว   ภัยร้ายยังคงซ่อนอยู่ในเงามืด ความสงบที่แท้อาจเป็นคลื่นใต้น้ำ เมื่อหลายประเทศในโลกยังเจอกับวิกฤตโรคระบาด สภาวะสงคราม เศรษฐกิจ ราคาน้ำมัน...

จิตวิทยาสังคมเบื้องหลังพฤติกรรมการหยิบขนมของเด็กในวันฮาโลวีน

จิตวิทยาสังคมเบื้องหลังพฤติกรรมการหยิบขนมของเด็กในวันฮาโลวีน

จิตวิทยาสังคมเบื้องหลังพฤติกรรมการหยิบขนมของเด็กในวันฮาโลวีน     ความเป็นปัจเจกบุคคลสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแสดงออกของคนเราในทุกมิติ เราอาจไม่กล้าทำอะไรไม่ดี ถ้าคนอื่นรู้ว่าเราเป็นใคร พฤติกรรมการโกงของมนุษย์เป็นหนึ่งในพฤติกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นปัจเจกบุคคล...

พ่อแม่ยุคนี้ยังอยากให้ลูกเป็นครูอยู่ไหม

พ่อแม่ยุคนี้ยังอยากให้ลูกเป็นครูอยู่ไหม

พ่อแม่ยุคนี้ยังอยากให้ลูกเป็นครูอยู่ไหม                      โลกเรามีอาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา อาชีพ “ครู” ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีมายาวนานเมื่อเทียบกับอาชีพใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของเทคโนโลยี แต่ถ้าถามว่า ยุคนี้พ่อแม่ยังอยากให้ลูกเป็นครูอยู่หรือเปล่า...

Passion นั้นสำคัญไฉน ?

Passion นั้นสำคัญไฉน ?

Passion นั้นสำคัญไฉน ?   คำว่า Passion ในทางจิตวิทยาถูกสรุปไว้ว่า ภาวะทางสมองส่วนหนึ่งที่ Nucleus Accumbens จะหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้ร่างกายรู้สึกดี เมื่อเราประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น บางคนอาจชอบวิ่งมากจนตั้งเป้าหมายว่าจะวิ่งมาราธอนรายการใหญ่ให้สำเร็จ...

ทำไม “การฆ่าตัวตาย” ของวัยรุ่นของไทยถึงสูงขึ้น

ทำไม “การฆ่าตัวตาย” ของวัยรุ่นของไทยถึงสูงขึ้น

ทำไม “การฆ่าตัวตาย” ของวัยรุ่นของไทยถึงสูงขึ้น   ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติ กรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2560-2564 พบว่า อัตราการฆ่าตัวตายนั้นมีจำนวนผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ และทำร้ายร่างกายตนเองในวัยเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยที่ผ่านมาพบว่า...

Zero Waste การสร้างโลกใหม่ในโรงเรียนด้วย: สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.11

Zero Waste การสร้างโลกใหม่ในโรงเรียนด้วย: สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.11

Zero Waste สร้างโลกใหม่ในโรงเรียน สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.11          ฟังแล้วเหมือนตลกร้าย ก่อนมีการระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกช่วยกันรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน แต่เมื่อเราเจอกับโรคระบาดผู้คนไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตนอกบ้าน...

Work Life Balance เป็นจริงได้หรือไม่สำหรับครูไทย

Work Life Balance เป็นจริงได้หรือไม่สำหรับครูไทย

Work Life Balance เป็นจริงได้หรือไม่สำหรับครูไทย     Work-Life Balance เป็นหนึ่งในเป้าหมายการทำงานและการใช้ชีวิตของหลาย ๆ คน หนึ่งในอาชีพที่พบว่ากำลังเผชิญปัญหานี้มากที่สุด คือ อาชีพครู การที่มีจะมี Work-Life Balance ที่ดีได้เกิดมาจากองค์ประกอบหลายอย่าง...

อากาศร้อน แต่ การศึกษาร้อนกว่า

อากาศร้อน แต่ การศึกษาร้อนกว่า

อากาศร้อน แต่ การศึกษาร้อนกว่า ลองจินตนาการว่า…เรานั่งอยู่ในตู้อบ8 ชั่วโมง ต่อ วัน 5 วัน ต่อ สัปดาห์ 40 สัปดาห์ ต่อ ปี นี่..คือตัวเลขที่ลูกหลานของเราต้องเผชิญเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 15 ปี บทความนี้เราจะพาทุกคนไปดูกันว่า “ภูมิอากาศ” ส่งผลต่อการเรียนรู้ได้มากแค่ไหน ...

เรื่องกินเรื่องใหญ่ = อาหารกลางวัน (ปัญหา) เรื่องใหญ่?

เรื่องกินเรื่องใหญ่ = อาหารกลางวัน (ปัญหา) เรื่องใหญ่?

เรื่องกินเรื่องใหญ่ = อาหารกลางวัน (ปัญหา) เรื่องใหญ่?   อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ของชีวิต อาหารมื้อหนึ่งอาจไม่ได้เพียงแค่ต่อชีวิตเด็กคนหนึ่งออกไป แต่มันอาจเป็นส่วนผสมหนึ่งของอนาคตที่ซ่อนอยู่ของเด็กคนนั้น...

สรุปให้รู้ ตามทันโลกการศึกษา EP.10 เหตุก่อการร้ายในโรงเรียนเป็นเรื่องใกล้ หรือไกลตัว

สรุปให้รู้ ตามทันโลกการศึกษา EP.10 เหตุก่อการร้ายในโรงเรียนเป็นเรื่องใกล้ หรือไกลตัว

สรุปให้รู้ ตามทันโลกการศึกษา EP.10 เหตุก่อการร้ายในโรงเรียนเป็นเรื่องใกล้ หรือไกลตัว   ภัยร้ายยังคงซ่อนอยู่ในเงามืด ความสงบที่แท้อาจเป็นคลื่นใต้น้ำ เมื่อหลายประเทศในโลกยังเจอกับวิกฤตโรคระบาด สภาวะสงคราม เศรษฐกิจ ราคาน้ำมัน...

จิตวิทยาสังคมเบื้องหลังพฤติกรรมการหยิบขนมของเด็กในวันฮาโลวีน

จิตวิทยาสังคมเบื้องหลังพฤติกรรมการหยิบขนมของเด็กในวันฮาโลวีน

จิตวิทยาสังคมเบื้องหลังพฤติกรรมการหยิบขนมของเด็กในวันฮาโลวีน     ความเป็นปัจเจกบุคคลสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแสดงออกของคนเราในทุกมิติ เราอาจไม่กล้าทำอะไรไม่ดี ถ้าคนอื่นรู้ว่าเราเป็นใคร พฤติกรรมการโกงของมนุษย์เป็นหนึ่งในพฤติกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นปัจเจกบุคคล...

พ่อแม่ยุคนี้ยังอยากให้ลูกเป็นครูอยู่ไหม

พ่อแม่ยุคนี้ยังอยากให้ลูกเป็นครูอยู่ไหม

พ่อแม่ยุคนี้ยังอยากให้ลูกเป็นครูอยู่ไหม                      โลกเรามีอาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา อาชีพ “ครู” ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีมายาวนานเมื่อเทียบกับอาชีพใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของเทคโนโลยี แต่ถ้าถามว่า ยุคนี้พ่อแม่ยังอยากให้ลูกเป็นครูอยู่หรือเปล่า...

Passion นั้นสำคัญไฉน ?

Passion นั้นสำคัญไฉน ?

Passion นั้นสำคัญไฉน ?   คำว่า Passion ในทางจิตวิทยาถูกสรุปไว้ว่า ภาวะทางสมองส่วนหนึ่งที่ Nucleus Accumbens จะหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้ร่างกายรู้สึกดี เมื่อเราประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น บางคนอาจชอบวิ่งมากจนตั้งเป้าหมายว่าจะวิ่งมาราธอนรายการใหญ่ให้สำเร็จ...

ทำไม “การฆ่าตัวตาย” ของวัยรุ่นของไทยถึงสูงขึ้น

ทำไม “การฆ่าตัวตาย” ของวัยรุ่นของไทยถึงสูงขึ้น

ทำไม “การฆ่าตัวตาย” ของวัยรุ่นของไทยถึงสูงขึ้น   ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติ กรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2560-2564 พบว่า อัตราการฆ่าตัวตายนั้นมีจำนวนผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ และทำร้ายร่างกายตนเองในวัยเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยที่ผ่านมาพบว่า...

สรุปให้รู้ ตามทันโลกการศึกษา EP.9 ต่างประเทศปิดเทอม และเปิดเทอมแบบไหนบ้าง?

สรุปให้รู้ ตามทันโลกการศึกษา EP.9 ต่างประเทศปิดเทอม และเปิดเทอมแบบไหนบ้าง?

สรุปให้รู้ ตามทันโลกการศึกษา EP.9 ต่างประเทศปิดเทอม และเปิดเทอมแบบไหนบ้าง?   ประเทศไทยเราเข้าช่วงปิดเทอมกันแล้ว โดยส่วนมากเราจะปิดเทอมกันอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม และเมษายนของทุกปี แล้วสงสัยกันไหมว่าต่างประเทศเขาปิด-เปิดเทอมแบบไหนกันบ้าง ลองไปดูกับตัวอย่างของ 5...