DISCOVERY

ทำไมการอ่านผ่านจอจำได้ไม่ดีเท่าการอ่านในหนังสือ

ทำไมการอ่านผ่านจอจำได้ไม่ดีเท่าการอ่านในหนังสือ

  ทำไมการอ่านผ่านจอจำได้ไม่ดีเท่าการอ่านในหนังสือ     คนในปัจจุบันมีปัญหาด้านการจับใจความสำคัญ  จากการศึกษาพบว่าทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็ก กทม. ระดับชั้น ป.1-ป.4 จำนวน 20,000 คน ไม่ถึงเกณฑ์ที่เหมาะสม การอ่านแบบผ่าน ๆ...

ไม่มี ‘ผึ้ง’ ก็คงไม่มี ‘เรา’

ไม่มี ‘ผึ้ง’ ก็คงไม่มี ‘เรา’

ไม่มี ‘ผึ้ง’ ก็คงไม่มี ‘เรา’        เมื่อย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ มนุษย์ก้าวจากวิถีล่าสัตว์เร่ร่อนมาเป็นชาวเกษตรกรรม การปลูกพืชผักผลไม้เพื่อบริโภคต้องอาศัยการผสมเกสรจากผึ้งเป็นสำคัญ ช่วยให้การผลิตอาหารมีความมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้น...

PISA สอบ 1 ครั้ง สามารถกำหนดความสำเร็จของคนในชาติได้ยาวนานเป็นทศวรรษ

PISA สอบ 1 ครั้ง สามารถกำหนดความสำเร็จของคนในชาติได้ยาวนานเป็นทศวรรษ

PISA สอบ 1 ครั้ง สามารถกำหนดความสำเร็จของคนในชาติได้ยาวนานเป็นทศวรรษ        PISA ย่อมาจาก Programme for International Student Assessment เป็นการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติที่จัดขึ้นทุก ๆ 3 ปี โดยนักเรียนอายุ 15 ปีจากกว่า 70...

Nomophobia โรงเรียนต้องรับมืออย่างไร เมื่อเด็ก ๆ เข้าสู่วัย “ติดมือถือ”

Nomophobia โรงเรียนต้องรับมืออย่างไร เมื่อเด็ก ๆ เข้าสู่วัย “ติดมือถือ”

NOMOPHOBIA โรงเรียนต้องรับมืออย่างไร เมื่อเด็ก ๆ เข้าสู่วัย “ติดมือถือ”        การแพร่หลายของสมาร์ทโฟนในกลุ่มวัยรุ่นไทยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา หากย้อนกลับไปในช่วงปี พ.ศ. 2550-2555...

สหภาพโซเวียต มหาอำนาจผู้จัดระเบียบโลกใหม่ด้วยการศึกษา

สหภาพโซเวียต มหาอำนาจผู้จัดระเบียบโลกใหม่ด้วยการศึกษา

สหภาพโซเวียต มหาอำนาจผู้จัดระเบียบโลกใหม่ด้วยการศึกษา        การศึกษาในสหภาพโซเวียตถือเป็นหนึ่งในระบบที่ประสบความสำเร็จและโดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์โลก ด้วยแนวคิดพื้นฐานที่มุ่งเน้นความเสมอภาคและการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงสำหรับทุกคน...

Tennis Lessons by Roger Federer

Tennis Lessons by Roger Federer

Tennis Lessons by Roger Federer     ไม่ต้องพยายามยิ่งต้องพยายาม เทนนิสก็เหมือนชีวิตถ้าใครจะบอกพรสวรรค์สำคัญแต่ความอดทนในความพยายามก็สำคัญเช่นกัน  แค่คะแนน โดยเฉลี่ยแล้วคุณเสียแต้มทุกวินาที คุณต้องเรียนรู้ที่จะไม่จมอยู่กับคะแนน แม้แต่ shot...

ไอซ์แลนด์ ระบบการศึกษาจากพลังงานสะอาด 100%

ไอซ์แลนด์ ระบบการศึกษาจากพลังงานสะอาด 100%

ไอซ์แลนด์ ระบบการศึกษาจากพลังงานสะอาด 100%        ท่ามกลางท้องทะเลน้ำแข็ง สายหมอกและแสงเหนือ ประเทศเล็ก ๆ แห่งนี้ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดและการศึกษาชั้นนำของโลก ไอซ์แลนด์ได้กลายเป็นจุดศูนย์กลางแห่งนวัตกรรม...

จิตวิทยาเบื้องหลังการบริหาร 4,000 ของชีวิต

จิตวิทยาเบื้องหลังการบริหาร 4,000 ของชีวิต

จิตวิทยาเบื้องหลังการบริหาร 4,000 ของชีวิต        กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มนุษย์มีอายุขัยเฉลี่ยเพียง 30 ปี แต่ปัจจุบัน ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อายุขัยของเราพุ่งสูงขึ้นถึง 70 ปี นั่นหมายความว่า หลายคนมีชีวิตอยู่ได้นานถึง 4,000 สัปดาห์...

เรียนรู้ Creative Routines ฉบับคนดังระดับโลก

เรียนรู้ Creative Routines ฉบับคนดังระดับโลก

เรียนรู้ "Creative Routines" ฉบับคนดังระดับโลก        ในประวัติศาสตร์การสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นและยั่งยืนนั้น มักจะต้องอาศัยการวางรากฐานชีวิตประจำวันอย่างมีระเบียบวินัยเป็นพื้นฐานสำคัญ...

ทำไมการอ่านผ่านจอจำได้ไม่ดีเท่าการอ่านในหนังสือ

ทำไมการอ่านผ่านจอจำได้ไม่ดีเท่าการอ่านในหนังสือ

  ทำไมการอ่านผ่านจอจำได้ไม่ดีเท่าการอ่านในหนังสือ     คนในปัจจุบันมีปัญหาด้านการจับใจความสำคัญ  จากการศึกษาพบว่าทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็ก กทม. ระดับชั้น ป.1-ป.4 จำนวน 20,000 คน ไม่ถึงเกณฑ์ที่เหมาะสม การอ่านแบบผ่าน ๆ...

ไม่มี ‘ผึ้ง’ ก็คงไม่มี ‘เรา’

ไม่มี ‘ผึ้ง’ ก็คงไม่มี ‘เรา’

ไม่มี ‘ผึ้ง’ ก็คงไม่มี ‘เรา’        เมื่อย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ มนุษย์ก้าวจากวิถีล่าสัตว์เร่ร่อนมาเป็นชาวเกษตรกรรม การปลูกพืชผักผลไม้เพื่อบริโภคต้องอาศัยการผสมเกสรจากผึ้งเป็นสำคัญ ช่วยให้การผลิตอาหารมีความมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้น...

PISA สอบ 1 ครั้ง สามารถกำหนดความสำเร็จของคนในชาติได้ยาวนานเป็นทศวรรษ

PISA สอบ 1 ครั้ง สามารถกำหนดความสำเร็จของคนในชาติได้ยาวนานเป็นทศวรรษ

PISA สอบ 1 ครั้ง สามารถกำหนดความสำเร็จของคนในชาติได้ยาวนานเป็นทศวรรษ        PISA ย่อมาจาก Programme for International Student Assessment เป็นการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติที่จัดขึ้นทุก ๆ 3 ปี โดยนักเรียนอายุ 15 ปีจากกว่า 70...

Nomophobia โรงเรียนต้องรับมืออย่างไร เมื่อเด็ก ๆ เข้าสู่วัย “ติดมือถือ”

Nomophobia โรงเรียนต้องรับมืออย่างไร เมื่อเด็ก ๆ เข้าสู่วัย “ติดมือถือ”

NOMOPHOBIA โรงเรียนต้องรับมืออย่างไร เมื่อเด็ก ๆ เข้าสู่วัย “ติดมือถือ”        การแพร่หลายของสมาร์ทโฟนในกลุ่มวัยรุ่นไทยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา หากย้อนกลับไปในช่วงปี พ.ศ. 2550-2555...

สหภาพโซเวียต มหาอำนาจผู้จัดระเบียบโลกใหม่ด้วยการศึกษา

สหภาพโซเวียต มหาอำนาจผู้จัดระเบียบโลกใหม่ด้วยการศึกษา

สหภาพโซเวียต มหาอำนาจผู้จัดระเบียบโลกใหม่ด้วยการศึกษา        การศึกษาในสหภาพโซเวียตถือเป็นหนึ่งในระบบที่ประสบความสำเร็จและโดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์โลก ด้วยแนวคิดพื้นฐานที่มุ่งเน้นความเสมอภาคและการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงสำหรับทุกคน...

Tennis Lessons by Roger Federer

Tennis Lessons by Roger Federer

Tennis Lessons by Roger Federer     ไม่ต้องพยายามยิ่งต้องพยายาม เทนนิสก็เหมือนชีวิตถ้าใครจะบอกพรสวรรค์สำคัญแต่ความอดทนในความพยายามก็สำคัญเช่นกัน  แค่คะแนน โดยเฉลี่ยแล้วคุณเสียแต้มทุกวินาที คุณต้องเรียนรู้ที่จะไม่จมอยู่กับคะแนน แม้แต่ shot...

ไอซ์แลนด์ ระบบการศึกษาจากพลังงานสะอาด 100%

ไอซ์แลนด์ ระบบการศึกษาจากพลังงานสะอาด 100%

ไอซ์แลนด์ ระบบการศึกษาจากพลังงานสะอาด 100%        ท่ามกลางท้องทะเลน้ำแข็ง สายหมอกและแสงเหนือ ประเทศเล็ก ๆ แห่งนี้ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดและการศึกษาชั้นนำของโลก ไอซ์แลนด์ได้กลายเป็นจุดศูนย์กลางแห่งนวัตกรรม...

จิตวิทยาเบื้องหลังการบริหาร 4,000 ของชีวิต

จิตวิทยาเบื้องหลังการบริหาร 4,000 ของชีวิต

จิตวิทยาเบื้องหลังการบริหาร 4,000 ของชีวิต        กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มนุษย์มีอายุขัยเฉลี่ยเพียง 30 ปี แต่ปัจจุบัน ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อายุขัยของเราพุ่งสูงขึ้นถึง 70 ปี นั่นหมายความว่า หลายคนมีชีวิตอยู่ได้นานถึง 4,000 สัปดาห์...

เรียนรู้ Creative Routines ฉบับคนดังระดับโลก

เรียนรู้ Creative Routines ฉบับคนดังระดับโลก

เรียนรู้ "Creative Routines" ฉบับคนดังระดับโลก        ในประวัติศาสตร์การสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นและยั่งยืนนั้น มักจะต้องอาศัยการวางรากฐานชีวิตประจำวันอย่างมีระเบียบวินัยเป็นพื้นฐานสำคัญ...

เพราะอะไรนักเรียนของครูถึงชอบผัดวันประกันพรุ่ง

เพราะอะไรนักเรียนของครูถึงชอบผัดวันประกันพรุ่ง

เพราะอะไรนักเรียนของครูถึงชอบผัดวันประกันพรุ่ง      เชื่อว่าใครหลายคนคงเคยพูดกับตัวเองว่า งานนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำ หรือ พรุ่งนี้ค่อยอ่านหนังสือ หรือแม้กระทั่ง พรุ่งนี้ค่อยลด มักเป็นคำติดปากใครหลายคนเป็นปกติ พฤติกรรมที่ว่านี้เองที่เราเรียกกันว่า...