เรือ

1 Results

112 ปี Titanic STEM เบื้องหลังความอับปางของเรือที่ ‘ไม่มีวันจม’

  112 ปี Titanic STEM เบื้องหลังความอับปางของเรือที่ ไม่มีวันจม         RMS Titanic ชื่ออย่างเป็นทางการของเรือโดยสารเหล็กกล้าขนาดมหึมาความยาวกว่า 270 เมตร เทียบเท่าตึกระฟ้าสูง 80 ชั้น ที่เดินทางมาพร้อมผู้โดยสารราว 2,200 คน...

112 ปี Titanic STEM เบื้องหลังความอับปางของเรือที่ ‘ไม่มีวันจม’

  112 ปี Titanic STEM เบื้องหลังความอับปางของเรือที่ ไม่มีวันจม         RMS Titanic ชื่ออย่างเป็นทางการของเรือโดยสารเหล็กกล้าขนาดมหึมาความยาวกว่า 270 เมตร เทียบเท่าตึกระฟ้าสูง 80 ชั้น ที่เดินทางมาพร้อมผู้โดยสารราว 2,200 คน...