โรงเรียนเปิด

1 Results

เมื่อโรงเรียนเปิด!

วันแรกของการเปิดเรียนคือความหวังที่ทุกคนต่างก็ตั้งตารอคอย  เพราะนั่นหมายถึงสัญญาณที่ดีของวิกฤติในประเทศ  และยังหมายถึงอนาคตด้านการศึกษา อารมณ์ และสังคมของเด็กในแต่ละช่วงวัย  และเมื่อแต่ละคนต้องเผชิญกับความท้าทายของการเรียนรู้ที่ขาดหายไปในช่วงเรียนออนไลน์ ...

เมื่อโรงเรียนเปิด!

วันแรกของการเปิดเรียนคือความหวังที่ทุกคนต่างก็ตั้งตารอคอย  เพราะนั่นหมายถึงสัญญาณที่ดีของวิกฤติในประเทศ  และยังหมายถึงอนาคตด้านการศึกษา อารมณ์ และสังคมของเด็กในแต่ละช่วงวัย  และเมื่อแต่ละคนต้องเผชิญกับความท้าทายของการเรียนรู้ที่ขาดหายไปในช่วงเรียนออนไลน์ ...