เงาสะท้อนสังคมบนเวที…ละครแทรกสด : The Storyline

A A
Nov 9, 2022
Nov 9, 2022
A A

เงาสะท้อนสังคมบนเวที…ละครแทรกสด : The Storyline

 

https://youtu.be/wCSFEWaPLo4

สังคมเปลี่ยนไปได้มากแค่ไหนเมื่อใช้พลังแห่งละคร

คณะละครมาร็องดู มีรูปแบบการนำเสนอผ่านกระบวนการละครแทรกสด (Forum Theatre) ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มละครของผู้ถูกกดขี่ ในฐานะของเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เสน่ห์ของละครที่เปิดกว้างให้ผู้แสดงเข้ามีส่วนร่วม จนสามารถสร้างประเด็นให้ขบคิดต่อ และลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสังคมสังคมได้ คำถามสำคัญคือ สังคมเปลี่ยนไปได้มากแค่ไหนเมื่อใช้พลังแห่งละครเป็นตัวขับเคลื่อน กับบทสัมภาษณ์ของพี่ฉั่ว ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย

ติดตามช่องทางอื่น ๆ ของอัตนัยต่อได้ที่

YouTube : https://bit.ly/2YJSOk8
Instagram : http://bitly.ws/jpVm
Soundcloud : http://bitly.ws/jpW6
Spotify : https://spoti.fi/3CruIIF

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS