วิชาแนะแนวยังจำเป็นอยู่ไหม : The Storyline

A A
Nov 9, 2022
Nov 9, 2022
A A

วิชาแนะแนวยังจำเป็นอยู่ไหม : The Storyline

 

“ ทำไมโลกนี้ต้องมีวิชาแนะแนว ” คุณเคยลองตั้งคำถามไหม?

ตามหลักแล้วจุดหมายของวิชาแนะแนว คือการป้องกันปัญหา แก้ไขพฤติกรรมทุกอย่างที่ผิดปกติและการพัฒนาให้ทุกคนไปสู่จุดหมายของชีวิตที่ต้องการ แต่ปัจจุบัน วิธีการป้องกันปัญหาเหล่านี้เราสามารถหาอ่านได้ตามสื่อออนไลน์ ดังนั้นคำถามสำคัญของเราในวันนี้คือ เราเรียนแนะแนวไปทำไม ?
กับบทสัมภาษณ์จาก รศ.ดร.สกล วรเจริญศรี อาจารย์ภาควิชาการแนะแนว และจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ติดตามช่องทางอื่น ๆ ของอัตนัยต่อได้ที่

YouTube : https://bit.ly/2YJSOk8
Instagram : http://bitly.ws/jpVm
Soundcloud : http://bitly.ws/jpW6
Spotify : https://spoti.fi/3CruIIF

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS