ความรุนแรงในครอบครัว

1 Results

วันที่ผ้าขาวเปื้อนสี ความล่มสลายของหัวใจที่บอบช้ำ

วันที่ผ้าขาวเปื้อนสี ความล่มสลายของหัวใจที่บอบช้ำ   เมื่อเราก้าวเท้าเข้าสู่ศักราช 2565 คดีอุกฉกรรจ์มากมายเต็มหน้าฟีดโซเชียลมีเดีย เรื่องน่าแปลกใจก็คือ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางยุคสมัยศิวิไลแห่งเทคโนโลยี สังคมกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและพลังของโลกออนไลน์...

วันที่ผ้าขาวเปื้อนสี ความล่มสลายของหัวใจที่บอบช้ำ

วันที่ผ้าขาวเปื้อนสี ความล่มสลายของหัวใจที่บอบช้ำ   เมื่อเราก้าวเท้าเข้าสู่ศักราช 2565 คดีอุกฉกรรจ์มากมายเต็มหน้าฟีดโซเชียลมีเดีย เรื่องน่าแปลกใจก็คือ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางยุคสมัยศิวิไลแห่งเทคโนโลยี สังคมกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและพลังของโลกออนไลน์...