ปิดเทอม

1 Results

สรุปให้รู้ ตามทันโลกการศึกษา EP.9 ต่างประเทศปิดเทอม และเปิดเทอมแบบไหนบ้าง?

สรุปให้รู้ ตามทันโลกการศึกษา EP.9 ต่างประเทศปิดเทอม และเปิดเทอมแบบไหนบ้าง?   ประเทศไทยเราเข้าช่วงปิดเทอมกันแล้ว โดยส่วนมากเราจะปิดเทอมกันอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม และเมษายนของทุกปี แล้วสงสัยกันไหมว่าต่างประเทศเขาปิด-เปิดเทอมแบบไหนกันบ้าง ลองไปดูกับตัวอย่างของ 5...

สรุปให้รู้ ตามทันโลกการศึกษา EP.9 ต่างประเทศปิดเทอม และเปิดเทอมแบบไหนบ้าง?

สรุปให้รู้ ตามทันโลกการศึกษา EP.9 ต่างประเทศปิดเทอม และเปิดเทอมแบบไหนบ้าง?   ประเทศไทยเราเข้าช่วงปิดเทอมกันแล้ว โดยส่วนมากเราจะปิดเทอมกันอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม และเมษายนของทุกปี แล้วสงสัยกันไหมว่าต่างประเทศเขาปิด-เปิดเทอมแบบไหนกันบ้าง ลองไปดูกับตัวอย่างของ 5...