สรุปให้รู้ ตามทันโลกการศึกษา EP.9 ต่างประเทศปิดเทอม และเปิดเทอมแบบไหนบ้าง?

A A
Sep 28, 2022
Sep 28, 2022
A A

สรุปให้รู้ ตามทันโลกการศึกษา

EP.9 ต่างประเทศปิดเทอม และเปิดเทอมแบบไหนบ้าง?

 

 ประเทศไทยเราเข้าช่วงปิดเทอมกันแล้ว โดยส่วนมากเราจะปิดเทอมกันอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม และเมษายนของทุกปี แล้วสงสัยกันไหมว่าต่างประเทศเขาปิด-เปิดเทอมแบบไหนกันบ้าง ลองไปดูกับตัวอย่างของ 5 ประเทศที่ยกมาวันนี้กันครับ

 

เริ่มกันด้วยการปิดเทอม เปิดเทอมของแคนาดา

 

การเรียนการสอนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 เทอม

 • เทอมแรก คือ เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม
 • เทอมสอง คือ เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน

โดยจะปิดเทอมภาคฤดูร้อนในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม

ปิดเทอม เปิดเทอมแคนาดา

การปิดเทอม เปิดเทอมของนิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และออสเตรเลีย

 

จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 4  เทอมเหมือนกัน แต่จะปิด-เปิดเทอมไม่เท่ากันโดยจะแบ่งเป็นดังนี้

 

นิวซีแลนด์

 • เทอมหนึ่ง คือ ช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนเมษายน และปิดเทอม 2 สัปดาห์
 • เทอมสอง คือ ช่วงกลางเดือนเมษายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม และปิดเทอม 2 สัปดาห์
 • เทอมสาม คือ ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนตุลาคม และปิดเทอม 2 สัปดาห์
 • เทอมสี่ คือ ช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม และปิดเทอม 6 สัปดาห์
ปิดเทอม เปิดเทอมนิวซีแลนด์

สิงคโปร์

โดยหนึ่งเทอมจะเรียนประมาณ 10 สัปดาห์

 • เทอมหนึ่ง  คือ เดือนมกราคมถึงเดือนต้นมีนาคม และปิดเทอม 1 สัปดาห์
 • เทอมสอง คือ  ปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน และปิดเทอม 4 สัปดาห์
 • เทอมสาม คือ ปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนกันยายน และปิดเทอม 1 สัปดาห์
 • เทอมสี่  คือ กลางเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม  และปิดเทอม 6 สัปดาห์
ปิดเทอม เปิดเทอมสิงคโปร์

ออสเตรเลีย

 • เทอมหนึ่ง คือ ปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนเมษายน 
 • เทอมสอง คือ ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม
 • เทอมสาม คือ กลางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน
 • เทอมสี่  คือ เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม

จะเรียนประมาณ 9 สัปดาห์ และจัดให้หยุด 3 สัปดาห์ต่อเทอม ส่วนมากที่ออสเตรเลียเปิดเทอมในช่วง

ปิดเทอม เปิดเทอมออสเตรเลีย

การปิดเทอม เปิดเทอมของสุดท้ายกับสหรัฐอเมริกา

 

โดยจะแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ Semester, Quarter,Trimester และ 4-1-4

 

Semester

เป็นระบบการปิด-เปิดเทอมที่นิยมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา จะแบ่งออกเป็น 2 เทอม

 •  Fall Semester เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม มีวัดหยุดในช่วงเทศกาลต่าง ๆ คือ ช่วงคริสต์มาสและปีใหม่
 •  Spring Semester เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม

 ปิดเทอมช่วง Summer คือ เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม แต่ในบางโรงเรียนจะจัดช่วงนี้ให้เป็นการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน

ปิดเทอม เปิดเทอมอเมริกา

Quarter

แบ่งออกเป็น 4 เทอมเท่า ๆ กันแยกตามฤดูกาล  

 • Fall Quarter คือ ช่วงกลางเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม
 • Winter Quarter คือ ช่วงเดือนมกราคมถึงกลางเดือนมีนาคม
 • Spring Quarter คือ ช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน
 • Summer Quarter คือ ช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 

คล้ายกับนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ แต่ว่าจะเรียนเทอมละ 11-12 สัปดาห์ ปิดเทอมไม่เท่ากันแล้วแต่โรงเรียน และฤดูกาล

ปิดเทอม เปิดเทอมอเมริกา

Trimester

ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น  3 เทอม เรียนเทอมละ 15 สัปดาห์ 

 • First Trimester คือ เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม
 • Second Trimester คือ เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน
 • Third Trimester คือ เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม

ปิดเทอมประมาณ 2 สัปดาห์ต่อเทอมเป็นรูปแบบที่ไม่นิยมมากเท่ากับ 2 ตัวที่กล่าวถึงตอนแรก

ปิดเทอม เปิดเทอมอเมริกา

4-1-4

จะไม่ได้พบเห็นบ่อยในระบบการเรียนการสอนทั่วไป จะพบในบางหลักสูตร บางคณะ การเรียนสายอาชีพ และในมหาวิทยาลัยบางแห่งที่ต้องการการฝึกปฏิบัติงานจริง โดยแบ่งออกเป็น

 • Fall Semester คือ เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม เรียนประมาณ 5 เดือน
 • Interim จะเป็นเดือนแห่งการฝึกงาน มักฝึกในช่วงเดือนมกราคม 
 • Spring Semester คือ เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม เรียนประมาณ 4 เดือน

ปิดเทอมประมาณ 2 เดือน คือ ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม

ปิดเทอม เปิดเทอมอเมริกา

สังเกตกันไหมครับว่าการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ของบางประเทศไม่เหมือนกัน 

เนื่องจากการปิดเทอมจะนิยมปิดกันในช่วงฤดูร้อนยาวนานกว่าในการปิดในฤดูกาลอื่น แต่โลกของเรามีหลากหลายทวีปทำให้ฤดูกาลต่างแตกกัน การเริ่มต้นปิด-เปิดเทอมจึงต่างกันนั่นเอง 

จาก 5 ประเทศที่ยกตัวอย่างมา แคนาดากับสหรัฐอเมริกามีการเปิดเทอมอยู่ในช่วงเดียวกัน เพราะว่าจัดอยู่ในโซนซีกโลกเหนือ โรงเรียนจะสิ้นสุดการศึกษาในช่วงกรกฎาคม และมีปิดเทอมฤดูร้อนประมาณ 6 สัปดาห์อยู่ที่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม และเริ่มเปิดปีการศึกษาใหม่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงช่วงเดือนกันยายน แต่นิวซีแลนด์กับออสเตรเลียจัดอยู่ในโซนซีกโลกใต้ แม้จะปิดเทอมในช่วงหน้าร้อนเหมือนกัน แต่เดือนไม่ตรงกันนั่นเอง หน้าร้อนของซีกโลกใต้จะอยู่ที่ช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ หลังจากปิดเทอม 3-6 สัปดาห์แล้วทำให้เริ่มเปิดการศึกษาอีกครั้งในช่วงเดือนมกราคมครับ และสุดท้ายที่ทุกคนอาจสงสัยอย่าง สิงคโปร์ที่อยู่ในโซนเอเชียทำไมปิด-เปิดเทอมไม่เหมือนไทยเราเลย แต่เหมือนกับฝั่งซีกโลกเหนือ เพราะว่า สิงคโปร์มีเพียง 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน ช่วงที่ปิดเทอมที่ยาวนานจะเป็นช่วงที่ฝนตกหนักช่วง เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม และเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ในเดือนมกราคมครับ

พอพูดถึงเรื่องปิดเทอมแล้วก็ทำให้นึกไปถึงแต่ก่อนเลยนะครับ กิจกรรมส่วนมากที่พ่อแม่ผู้ปกครองนิยม คือ การส่งบุตรหลานไปเรียนพิเศษในด้านวิชาการล่วงหน้า แต่ในปัจจุบันโลกหมุนอย่างรวดเร็ว การปิดเทอมนอกจากจะให้เด็กได้พักผ่อนแล้ว อีกข้อที่ขาดไม่ได้เลย คือ การสนับสนุนให้เขาได้ใช้เวลานอกห้องเรียนค้นหาในสิ่งที่สนใจ ในยุคนี้มีทางเลือกหลากหลาย  และเปิดกว้างมากขึ้น เช่นการไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศ การเรียนรู้ในด้านกีฬา เทคโนโลยี ศิลปะ และดนตรีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ปกครองที่อยากจะส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอื่นนอกเหนือจากทางวิชาการ ยกตัวอย่างด้านกีฬา ที่ช่วงเสริมพัฒนาทางกายภาพ พัฒนาด้าน EQ สร้างระเบียบวินัย  เคารพกฎเกณฑ์ และเรียนรู้การทำงานเป็นทีม เช่น กีฬาฟุตบอล ขี่ม้า เทนนิส เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีพวกค่ายวิทยาศาสตร์ STEM คอร์สเกี่ยวกับ Coding และหุ่นยนต์ ที่ได้รับความนิยมมาก ๆ ในยุคนี้ ผสมผสานระหว่างวิชาการ และทักษะของศตวรรษที่ 21 ให้ได้เรียนรู้เขา และอีกหนึ่งค่ายเปิดประสบการณ์อย่าง ค่าย Adventure camp ให้เด็กได้ออกไปลองพบประสบการณ์เดินทางจริงในต่างแดน ได้มีโอกาสเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ พบเจอมิตรภาพ และเพื่อน ๆ จากหลายประเทศที่มารวมค่าย 

มีพ่อแม่ไม่น้อยที่ส่งเสริมอย่างเป็นจริงเป็นจัง ทำให้โรงเรียนเสริม ค่ายปิดเทอมต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย มาพร้อมกับเวทีการแข่งขันทางด้านต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และนานาชาติ 

 ผู้ปกครอง หรือครูคนไหนที่ผ่านมาอ่านแล้วเห็นว่าบุตรหลาน หรือลูกศิษย์ของคุณกำลังถูกปล่อยไว้กับโลกออนไลน์ และสื่อดิจิทัลมากเกินไป ไม่ได้ขยับไปไหนรีบเข้าชาร์ตด่วน เวลาปิดเทอมเป็นโอกาสทองของเด็ก ๆ ที่จะได้ค้นพบตนเองในสิ่งที่ชอบ หาโอกาสใหม่ ๆ ในการพัฒนาตนเองสู่อาชีพ หรือความชอบในอนาคต คุณครู หรือผู้ปกครองที่อ่านอยู่ลงมือแนะนำเด็ก ๆ ของคุณในปิดเทอมนี้หรือยังครับ หากยัง ลงมือกันเลย! 

 

อ้างอิง

https://tonyeducation.com/the-semester-of-each-country/

https://www.bangkokbiznews.com/blogs/columnist/123217

https://web.facebook.com/YooAngrit/posts/991636937639967/?_rdc=1&_rdr

https://wegoabroad.com/new-zealand-education-system/ 

https://www.education.govt.nz/school/school-terms-and-holiday-dates/ 

https://www.edarabia.com/school-holidays-canada/ 

https://www.vic.gov.au/school-term-dates-and-holidays-victoria?Redirect=1 

https://www.quora.com/Why-do-Australias-schools-start-the-first-semester-in-February-instead-of-September-different-from-the-UK 

https://www.sunnycitykids.com/blog/singapore-school-holidays-and-public-holidays

 

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS