สอบตก

2 Results

ข้อคิดจากการสอบตก (สักครั้งในชีวิต) : Attanai Podcast

ข้อคิดจากการสอบตก (สักครั้งในชีวิต)  Attanai's Podcast   เกรดเฉลี่ยดูจะถูกประเมินค่าและใช้เป็นเรื่องการันตีความ “สำเร็จ” ในชีวิตในวัยเรียน แล้วคนปานกลางอย่างลูก ๆ ของเราหากพวกเขาสอบตกบ้างจะถูกกากบาทว่าพวกเขาไม่ประสบความสำเร็จหรืออย่างไร ? แต่ถ้าวันนี้เราบอกคุณว่า...

การสอบตกได้ข้อคิดอะไร : Attanai’s Podcast

การสอบตกได้ข้อคิดอะไร Attanai's Podcast     ต้องเข้าใจก่อนว่าการสอบตกนั้นไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ศักยภาพของเด็ก ๆ แต่เป็นเพียงการวัดว่าพวกเขาทำภารกิจในช่วงเวลานั้นได้ดีแค่ไหน     ในโลกที่หันไปทางไหน Story...

ข้อคิดจากการสอบตก (สักครั้งในชีวิต) : Attanai Podcast

ข้อคิดจากการสอบตก (สักครั้งในชีวิต)  Attanai's Podcast   เกรดเฉลี่ยดูจะถูกประเมินค่าและใช้เป็นเรื่องการันตีความ “สำเร็จ” ในชีวิตในวัยเรียน แล้วคนปานกลางอย่างลูก ๆ ของเราหากพวกเขาสอบตกบ้างจะถูกกากบาทว่าพวกเขาไม่ประสบความสำเร็จหรืออย่างไร ? แต่ถ้าวันนี้เราบอกคุณว่า...

การสอบตกได้ข้อคิดอะไร : Attanai’s Podcast

การสอบตกได้ข้อคิดอะไร Attanai's Podcast     ต้องเข้าใจก่อนว่าการสอบตกนั้นไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ศักยภาพของเด็ก ๆ แต่เป็นเพียงการวัดว่าพวกเขาทำภารกิจในช่วงเวลานั้นได้ดีแค่ไหน     ในโลกที่หันไปทางไหน Story...