เติบโตอย่างไรให้มีทักษะชีวิต : The Storyline

A A
Nov 9, 2022
Nov 9, 2022
A A

เติบโตอย่างไรให้มีทักษะชีวิต : The Storyline

 

https://youtu.be/rZqNhe_5Z_Y

ยุคสมัยนี้การพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก หากมีแค่ทักษะการทำงานคงไม่เพียง เพราะในสังคมปัจจุบัน การแข่งขันที่สูงขึ้น ทุกคนมีสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยกรข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นการปรับตัวและพัฒนาทักษะด้านอื่นๆจึงเป็นสิ่งสำคัญให้เราพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ และทักษะที่ว่านั้นคือ Soft Skill

โรงเรียนคู่ขนาน ภายใต้การดูแลของ ครูฝาย ฝายวารี ประภาสะวัต ได้ริเริ่มเติมเต็มสิ่งที่โรงเรียนในระบบให้ไม่ได้ สร้างทางเลือกให้กับผู้ปกครองที่เห็นความสำคัญของทักษะบริหารจัดการชีวิต

เพราะเชื่อว่า….คนที่มีทักษะชีวิตที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และรับมือกับความผิดหวังได้ เมื่อบวกกับทักษะทางอาชีพจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในชีวิตง่ายกว่าคนที่มีแค่ความเก่งเพียงอย่างเดียว

ติดตามช่องทางอื่น ๆ ของอัตนัยต่อได้ที่

YouTube : https://bit.ly/2YJSOk8
Instagram : http://bitly.ws/jpVm
Soundcloud : http://bitly.ws/jpW6
Spotify : https://spoti.fi/3CruIIF

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS