เสน่ห์ของหนังสือกับสิ่งที่อินเทอร์เน็ตให้ไม่ได้

A A
Dec 24, 2021
Dec 24, 2021
A A

กว่าครึ่งทศวรรษที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นประภาคารแห่งความรู้ต้อนรับนักอ่านจากทั่วสารทิศ

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทขับเคลื่อนการหมุนของโลก นิยามของหนังสือที่เราคุ้นเคยเริ่มเปลี่ยนไป ถูกแทนที่ด้วย e-Book คลังความรู้ที่พกพาได้ อาจทำให้หนังสือยุคเดิมเปลี่ยนสถานะไปเป็นเพื่อนเก่า

ที่นี่…หอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.๒๕๖๔
คุยกับ ครูปุ้ม พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม หนึ่งในผู้ชุบชีวิตเพื่อนเก่าของนักอ่านเหล่านี้ ปลายทางของการลงทุนปรับปรุงครั้งใหญ่ เงินหลักสิบล้านผลิดอกออกผลเป็น Duplex แห่งการเรียนรู้ เป็นพื้นที่แห่งชีวิต มีอะไรให้ยืมมากกว่าหนังสือ และยังมีเสน่ห์ที่แม้แต่อินเทอร์เน็ตก็ให้ไม่ได้ ร่วมหาคำตอบไปพร้อมกับเราที่ อัตนัย The Timeline อธิบายพอสังเขป

Tag

Share

Tag

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS