เรียนรู้ผ่านละครในมุมมอง “ครูช่าง”

A A
Nov 25, 2021
Nov 25, 2021
A A

ละครอาจฟังดูแล้วเป็นเรื่องของความบันเทิงไร้สาระ แต่ที่“คณะละครมรดกใหม่” ไม่เป็นเช่นนั้น ละครเป็นกระบวนการที่จะพาไปสู่การแสวงหาความรู้และมุ่งไปสู่การปฎิบัติที่จะส่งต่อให้เกิด “ภาวนาปัญญา” เพื่อให้ความรู้นั้นอยู่นานชั่วนิรันดร์

นอกจากนี้ละครยังคือกระบวนการพัฒนาทักษะเป็นการแสวงหาและส่งต่อความรู้ที่เป็นมรดกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นร่วมฟังวิธีคิดและมุมมองที่มีต่อระบบการศึกษาไทยได้จากคลิปนี้

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS