การศึกษาอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เมื่อโลกได้รู้จัก ChatGPT

จะเรียนภาษาอื่นไปทำไมในเมื่อมี Google Translate

เด็กดูหน้าจอมากยิ่งเสี่ยงโรคย้ำคิดย้ำทำ

Gap Year โอกาสในการค้นหาตัวเอง กับ ช่องว่างที่ขาดหายในการศึกษาไทย

ชวนทำความรู้จักเพื่อนใกล้ตัว “ความตาย” แบบไม่หดหู่ : The Storyline

LATEST

TRENDS & SOCIAL

Netflix เส้นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมบันเทิงที่มาพร้อมการเรียนรู้

Netflix เส้นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมบันเทิงที่มาพร้อมการเรียนรู้

  Netflix เส้นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมบันเทิงที่มาพร้อมการเรียนรู้     ลองจินตนาภาพของโลกที่การเรียนรู้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ผนังทั้งสี่ของห้องเรียน นั่นแหละคือนิยามของ “Netflix & Skill”      แพลตฟอร์ม Netflix ทำให้คนมีอิสระในการเรียนรู้ตามของสไตล์ ตามสะดวก...

สรุปให้รู้ตามทันโลก ep.26 AGI (Artificial General Intelligence)  ปัญญาประดิษฐ์ที่อาจมาแทนมนุษย์ได้จริงในอนาคต

สรุปให้รู้ตามทันโลก ep.26 AGI (Artificial General Intelligence) ปัญญาประดิษฐ์ที่อาจมาแทนมนุษย์ได้จริงในอนาคต

สรุปให้รู้ตามทันโลก ep.26 AGI (Artificial General Intelligence)  ปัญญาประดิษฐ์ที่อาจมาแทนมนุษย์ได้จริงในอนาคต        AI เป็นประเด็นร้อนของสังคมมาตลอด ทั้งในแง่บวก เช่นการทำให้มนุษย์สะดวกสบาย เข้ามาพัฒนาด้านต่าง ๆ...

ทำความเข้าใจ Generation Alpha เด็กที่โอบอุ้มโลกของเราในรุ่นต่อไป

ทำความเข้าใจ Generation Alpha เด็กที่โอบอุ้มโลกของเราในรุ่นต่อไป

ทำความเข้าใจ Generation Alpha เด็กที่โอบอุ้มโลกของเราในรุ่นต่อไป       Generation Alpha คือวัยที่เกิดระหว่างปี 2010 - 2025 คือเจเนอเรชันที่เกิดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยีและโรคระบาด การปรับตัวทางการศึกษา...

สรุปให้รู้ ตามทันโลกการศึกษา EP.18 : สรุปประวัติศาสตร์แห่งทฤษฎีการเรียนรู้ Part 2/2

สรุปให้รู้ ตามทันโลกการศึกษา EP.18 : สรุปประวัติศาสตร์แห่งทฤษฎีการเรียนรู้ Part 2/2

สรุปให้รู้ ตามทันโลกการศึกษา EP.18 15 Most Influential Learning Theories  สรุปประวัติศาสตร์แห่งทฤษฎีการเรียนรู้ Part 2/2   หากพูดถึงการเรียนรู้ คงขาดคำว่าประสบการณ์ไปไม่ได้ เหมือนคำกล่าวที่ว่า  “คนเราจะมีอนาคตที่พัฒนาได้...

15 Most Influential Learning Theories  สรุปประวัติศาสตร์แห่งทฤษฎีการเรียนรู้ Part 1/2

15 Most Influential Learning Theories สรุปประวัติศาสตร์แห่งทฤษฎีการเรียนรู้ Part 1/2

สรุปให้รู้ ตามทันโลกการศึกษา EP.17 15 Most Influential Learning Theories  สรุปประวัติศาสตร์แห่งทฤษฎีการเรียนรู้ Part 1/2     ในด้านวิทยาศาสตร์ทำให้เราทราบว่าการเรียนรู้มีอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์มาตั้งแต่ในครรภ์...

Netflix เส้นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมบันเทิงที่มาพร้อมการเรียนรู้

Netflix เส้นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมบันเทิงที่มาพร้อมการเรียนรู้

  Netflix เส้นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมบันเทิงที่มาพร้อมการเรียนรู้     ลองจินตนาภาพของโลกที่การเรียนรู้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ผนังทั้งสี่ของห้องเรียน นั่นแหละคือนิยามของ “Netflix & Skill”      แพลตฟอร์ม Netflix ทำให้คนมีอิสระในการเรียนรู้ตามของสไตล์ ตามสะดวก...

สรุปให้รู้ตามทันโลก ep.26 AGI (Artificial General Intelligence)  ปัญญาประดิษฐ์ที่อาจมาแทนมนุษย์ได้จริงในอนาคต

สรุปให้รู้ตามทันโลก ep.26 AGI (Artificial General Intelligence) ปัญญาประดิษฐ์ที่อาจมาแทนมนุษย์ได้จริงในอนาคต

สรุปให้รู้ตามทันโลก ep.26 AGI (Artificial General Intelligence)  ปัญญาประดิษฐ์ที่อาจมาแทนมนุษย์ได้จริงในอนาคต        AI เป็นประเด็นร้อนของสังคมมาตลอด ทั้งในแง่บวก เช่นการทำให้มนุษย์สะดวกสบาย เข้ามาพัฒนาด้านต่าง ๆ...

Generative AI กับการปฏิวัติการเรียนรู้

Generative AI กับการปฏิวัติการเรียนรู้

Generative AI กับการปฏิวัติการเรียนรู้       Generative AI เป็นเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถสร้างเนื้อหาภาพ ข้อความ และภาพเคลื่อนไหวใหม่ ๆ ที่สมจริงได้อย่างรวดเร็ว มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีการศึกษาเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าในปี 2564  Generative AI...

ทำความเข้าใจ Generation Alpha เด็กที่โอบอุ้มโลกของเราในรุ่นต่อไป

ทำความเข้าใจ Generation Alpha เด็กที่โอบอุ้มโลกของเราในรุ่นต่อไป

ทำความเข้าใจ Generation Alpha เด็กที่โอบอุ้มโลกของเราในรุ่นต่อไป       Generation Alpha คือวัยที่เกิดระหว่างปี 2010 - 2025 คือเจเนอเรชันที่เกิดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยีและโรคระบาด การปรับตัวทางการศึกษา...

Netflix เส้นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมบันเทิงที่มาพร้อมการเรียนรู้

Netflix เส้นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมบันเทิงที่มาพร้อมการเรียนรู้

  Netflix เส้นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมบันเทิงที่มาพร้อมการเรียนรู้     ลองจินตนาภาพของโลกที่การเรียนรู้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ผนังทั้งสี่ของห้องเรียน นั่นแหละคือนิยามของ “Netflix & Skill”      แพลตฟอร์ม Netflix ทำให้คนมีอิสระในการเรียนรู้ตามของสไตล์ ตามสะดวก...

สรุปให้รู้ตามทันโลก ep.26 AGI (Artificial General Intelligence)  ปัญญาประดิษฐ์ที่อาจมาแทนมนุษย์ได้จริงในอนาคต

สรุปให้รู้ตามทันโลก ep.26 AGI (Artificial General Intelligence) ปัญญาประดิษฐ์ที่อาจมาแทนมนุษย์ได้จริงในอนาคต

สรุปให้รู้ตามทันโลก ep.26 AGI (Artificial General Intelligence)  ปัญญาประดิษฐ์ที่อาจมาแทนมนุษย์ได้จริงในอนาคต        AI เป็นประเด็นร้อนของสังคมมาตลอด ทั้งในแง่บวก เช่นการทำให้มนุษย์สะดวกสบาย เข้ามาพัฒนาด้านต่าง ๆ...

Generative AI กับการปฏิวัติการเรียนรู้

Generative AI กับการปฏิวัติการเรียนรู้

Generative AI กับการปฏิวัติการเรียนรู้       Generative AI เป็นเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถสร้างเนื้อหาภาพ ข้อความ และภาพเคลื่อนไหวใหม่ ๆ ที่สมจริงได้อย่างรวดเร็ว มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีการศึกษาเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าในปี 2564  Generative AI...

+

LEARNING IDEAS

ปรัชญา ศาสตร์การเรียนรู้สร้างโลก

ปรัชญา ศาสตร์การเรียนรู้สร้างโลก

  ปรัชญา ศาสตร์การเรียนรู้สร้างโลก     การศึกษาปรัชญาทำให้เราตั้งคำถามแล้วก็ทบทวนกับสิ่งที่เป็นอยู่มากขึ้น ต้องตั้งคำถามว่าความจริงคืออะไร แต่ปรัชญาไม่ได้พูดเรื่องความจริงแต่เป็นแค่การตั้งคำถามกับการแสวงหาความจริง  ในสังคมไทยเราก็มีปรัชญาแฝงอยู่ในชั้นประถม...

IKEA Effect ยิ่งยากยิ่งสร้างคุณค่า

IKEA Effect ยิ่งยากยิ่งสร้างคุณค่า

IKEA Effect ยิ่งยากยิ่งสร้างคุณค่า     IKEA Effect นักวิจัยได้พบว่าผู้คนให้ความสำคัญกับสิ่งที่พวกเขามีส่วนร่วมในการสร้าง  ซึ่งหลักคิดนี้ได้นำมาถูกใช้ในห้องเรียนเช่นกัน ครูสามารถใช้ IKEA Effect...

แคนาดา สนามเด็กเล่นของคนเป็น “ครู”

แคนาดา สนามเด็กเล่นของคนเป็น “ครู”

แคนาดา สนามเด็กเล่นของคนเป็น "ครู"   ระบบการศึกษาแคนาดาได้ถูกจัดให้อยู่ในระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 จาก UNESCO   แคนาดาเลือกครูจากความต้องการของโรงเรียนมีการเข้าสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ทุก 5...

ปรัชญา ศาสตร์การเรียนรู้สร้างโลก

ปรัชญา ศาสตร์การเรียนรู้สร้างโลก

  ปรัชญา ศาสตร์การเรียนรู้สร้างโลก     การศึกษาปรัชญาทำให้เราตั้งคำถามแล้วก็ทบทวนกับสิ่งที่เป็นอยู่มากขึ้น ต้องตั้งคำถามว่าความจริงคืออะไร แต่ปรัชญาไม่ได้พูดเรื่องความจริงแต่เป็นแค่การตั้งคำถามกับการแสวงหาความจริง  ในสังคมไทยเราก็มีปรัชญาแฝงอยู่ในชั้นประถม...

IKEA Effect ยิ่งยากยิ่งสร้างคุณค่า

IKEA Effect ยิ่งยากยิ่งสร้างคุณค่า

IKEA Effect ยิ่งยากยิ่งสร้างคุณค่า     IKEA Effect นักวิจัยได้พบว่าผู้คนให้ความสำคัญกับสิ่งที่พวกเขามีส่วนร่วมในการสร้าง  ซึ่งหลักคิดนี้ได้นำมาถูกใช้ในห้องเรียนเช่นกัน ครูสามารถใช้ IKEA Effect...

แคนาดา สนามเด็กเล่นของคนเป็น “ครู”

แคนาดา สนามเด็กเล่นของคนเป็น “ครู”

แคนาดา สนามเด็กเล่นของคนเป็น "ครู"   ระบบการศึกษาแคนาดาได้ถูกจัดให้อยู่ในระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 จาก UNESCO   แคนาดาเลือกครูจากความต้องการของโรงเรียนมีการเข้าสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ทุก 5...

จงฉลาดอย่าง “ชาวยิว”

จงฉลาดอย่าง “ชาวยิว”

จงฉลาดอย่าง “ชาวยิว”   การเป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในสังคมใหญ่ ทำให้ชาติพันธุ์นี้สามัคคีกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยิ่งเมื่อถูกกีดกันจากสังคมใหญ่ส่งผลให้เกิดแรงขับเคลื่อนภายในสังคมสูง   "ชาวยิว" กลุ่มคนที่ขึ้นชื่อได้ว่าฉลาดที่สุดในโลก ยกตัวอย่างเช่น...

+

PODCAST

ทำไมคนฉลาดชอบพูดคนเดียว : Attanai Podcast

ทำไมคนฉลาดชอบพูดคนเดียว : Attanai Podcast

ทำไมคนฉลาดชอบพูดคนเดียว Attanai's Podcast   ทำไมคนฉลาดชอบพูดคนเดียว . เราเคยพูดคนเดียวหรือเปล่าบ่อยครั้งที่เราอาจจะพึมพำออกมาคนเดียวระหว่างการทำงาน การเดินทาง ขณะร้องไห้หรือท่ามกลางคนหมู่มาก เป็นการกระทำที่ไม่ได้จะสื่อสารกับใครหรือไม่ต้องการความเข้าใจ...

อ่านเก่ง กับ จำเก่ง คุณจะเลือกอะไร ? : Attanai Podcast

อ่านเก่ง กับ จำเก่ง คุณจะเลือกอะไร ? : Attanai Podcast

อ่านเก่ง กับ จำเก่ง คุณจะเลือกอะไร ? Attanai's Podcast   ถ้าระบบการจดจำของเราไม่แตะขีดของคำว่าอัจฉริยะมาก หลายต่อหลายครั้งก็พิสูจน์กันมาแล้วแล้วเพราะการอ่านหนังสือซ้ำหลาย ๆ เที่ยว อาจไม่มีประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบเท่าไร เพราะตามหลักความเป็นจริงของการสอบ...

โลกออนไลน์มันโหดร้ายถ้าเราไม่รู้เท่าทันสื่อ : Attanai Podcast

โลกออนไลน์มันโหดร้ายถ้าเราไม่รู้เท่าทันสื่อ : Attanai Podcast

โลกออนไลน์มันโหดร้ายถ้าเราไม่รู้เท่าทันสื่อ Attanai's Podcast   ปัจจุบันเราอาจจะให้ความสำคัญกับทักษะการรู้เท่าทันสื่อในเด็กมากกว่า เพราะรู้ว่าสื่อจะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตในปัจจุบันและอนาคตของเขามากแค่ไหน จนเราอาจจะมองข้ามบางอย่างไปว่า...

ทำไมคนฉลาดชอบพูดคนเดียว : Attanai Podcast

ทำไมคนฉลาดชอบพูดคนเดียว : Attanai Podcast

ทำไมคนฉลาดชอบพูดคนเดียว Attanai's Podcast   ทำไมคนฉลาดชอบพูดคนเดียว . เราเคยพูดคนเดียวหรือเปล่าบ่อยครั้งที่เราอาจจะพึมพำออกมาคนเดียวระหว่างการทำงาน การเดินทาง ขณะร้องไห้หรือท่ามกลางคนหมู่มาก เป็นการกระทำที่ไม่ได้จะสื่อสารกับใครหรือไม่ต้องการความเข้าใจ...

อ่านเก่ง กับ จำเก่ง คุณจะเลือกอะไร ? : Attanai Podcast

อ่านเก่ง กับ จำเก่ง คุณจะเลือกอะไร ? : Attanai Podcast

อ่านเก่ง กับ จำเก่ง คุณจะเลือกอะไร ? Attanai's Podcast   ถ้าระบบการจดจำของเราไม่แตะขีดของคำว่าอัจฉริยะมาก หลายต่อหลายครั้งก็พิสูจน์กันมาแล้วแล้วเพราะการอ่านหนังสือซ้ำหลาย ๆ เที่ยว อาจไม่มีประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบเท่าไร เพราะตามหลักความเป็นจริงของการสอบ...

โลกออนไลน์มันโหดร้ายถ้าเราไม่รู้เท่าทันสื่อ : Attanai Podcast

โลกออนไลน์มันโหดร้ายถ้าเราไม่รู้เท่าทันสื่อ : Attanai Podcast

โลกออนไลน์มันโหดร้ายถ้าเราไม่รู้เท่าทันสื่อ Attanai's Podcast   ปัจจุบันเราอาจจะให้ความสำคัญกับทักษะการรู้เท่าทันสื่อในเด็กมากกว่า เพราะรู้ว่าสื่อจะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตในปัจจุบันและอนาคตของเขามากแค่ไหน จนเราอาจจะมองข้ามบางอย่างไปว่า...

ทำไมคนฉลาดชอบพูดคนเดียว : Attanai Podcast

ทำไมคนฉลาดชอบพูดคนเดียว : Attanai Podcast

ทำไมคนฉลาดชอบพูดคนเดียว Attanai's Podcast   ทำไมคนฉลาดชอบพูดคนเดียว . เราเคยพูดคนเดียวหรือเปล่าบ่อยครั้งที่เราอาจจะพึมพำออกมาคนเดียวระหว่างการทำงาน การเดินทาง ขณะร้องไห้หรือท่ามกลางคนหมู่มาก เป็นการกระทำที่ไม่ได้จะสื่อสารกับใครหรือไม่ต้องการความเข้าใจ...

อ่านเก่ง กับ จำเก่ง คุณจะเลือกอะไร ? : Attanai Podcast

อ่านเก่ง กับ จำเก่ง คุณจะเลือกอะไร ? : Attanai Podcast

อ่านเก่ง กับ จำเก่ง คุณจะเลือกอะไร ? Attanai's Podcast   ถ้าระบบการจดจำของเราไม่แตะขีดของคำว่าอัจฉริยะมาก หลายต่อหลายครั้งก็พิสูจน์กันมาแล้วแล้วเพราะการอ่านหนังสือซ้ำหลาย ๆ เที่ยว อาจไม่มีประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบเท่าไร เพราะตามหลักความเป็นจริงของการสอบ...

โลกออนไลน์มันโหดร้ายถ้าเราไม่รู้เท่าทันสื่อ : Attanai Podcast

โลกออนไลน์มันโหดร้ายถ้าเราไม่รู้เท่าทันสื่อ : Attanai Podcast

โลกออนไลน์มันโหดร้ายถ้าเราไม่รู้เท่าทันสื่อ Attanai's Podcast   ปัจจุบันเราอาจจะให้ความสำคัญกับทักษะการรู้เท่าทันสื่อในเด็กมากกว่า เพราะรู้ว่าสื่อจะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตในปัจจุบันและอนาคตของเขามากแค่ไหน จนเราอาจจะมองข้ามบางอย่างไปว่า...

ข้อคิดจากการสอบตก (สักครั้งในชีวิต) : Attanai Podcast

ข้อคิดจากการสอบตก (สักครั้งในชีวิต) : Attanai Podcast

ข้อคิดจากการสอบตก (สักครั้งในชีวิต)  Attanai's Podcast   เกรดเฉลี่ยดูจะถูกประเมินค่าและใช้เป็นเรื่องการันตีความ “สำเร็จ” ในชีวิตในวัยเรียน แล้วคนปานกลางอย่างลูก ๆ ของเราหากพวกเขาสอบตกบ้างจะถูกกากบาทว่าพวกเขาไม่ประสบความสำเร็จหรืออย่างไร ? แต่ถ้าวันนี้เราบอกคุณว่า...

+

DISCOVERY

112 ปี Titanic STEM เบื้องหลังความอับปางของเรือที่ ‘ไม่มีวันจม’

112 ปี Titanic STEM เบื้องหลังความอับปางของเรือที่ ‘ไม่มีวันจม’

  112 ปี Titanic STEM เบื้องหลังความอับปางของเรื่อที่ ไม่มีวันจม         RMS Titanic ชื่ออย่างเป็นทางการของเรือโดยสารเหล็กกล้าขนาดมหึมาความยาวกว่า 270 เมตร เทียบเท่าตึกระฟ้าสูง 80 ชั้น ที่เดินทางมาพร้อมผู้โดยสารราว 2,200 คน...

ภาพยนตร์สยองขวัญกับสิ่งที่เด็ก ๆ จะได้มากกว่าเรื่อง Jumpscare

ภาพยนตร์สยองขวัญกับสิ่งที่เด็ก ๆ จะได้มากกว่าเรื่อง Jumpscare

  ภาพยนตร์สยองขวัญกับสิ่งที่เด็ก ๆ จะได้มากกว่าเรื่อง Jumpscare        มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่หลีกเลี่ยงอันตรายโดยสัญชาตญาณ ภาพยนตร์สยองขวัญเสมือนการจำลองสถานการณ์คุกคาม กระตุ้นให้เราเผชิญหน้ากับความกลัวในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย...

Bloom’s Taxonomy ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก

Bloom’s Taxonomy ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก

  Bloom’s Taxonomy ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก        “การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด” ประโยคอมตะนิรันดร์กาลที่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยและทุกคนทุกอาชีพ...

112 ปี Titanic STEM เบื้องหลังความอับปางของเรือที่ ‘ไม่มีวันจม’

112 ปี Titanic STEM เบื้องหลังความอับปางของเรือที่ ‘ไม่มีวันจม’

  112 ปี Titanic STEM เบื้องหลังความอับปางของเรื่อที่ ไม่มีวันจม         RMS Titanic ชื่ออย่างเป็นทางการของเรือโดยสารเหล็กกล้าขนาดมหึมาความยาวกว่า 270 เมตร เทียบเท่าตึกระฟ้าสูง 80 ชั้น ที่เดินทางมาพร้อมผู้โดยสารราว 2,200 คน...

ภาพยนตร์สยองขวัญกับสิ่งที่เด็ก ๆ จะได้มากกว่าเรื่อง Jumpscare

ภาพยนตร์สยองขวัญกับสิ่งที่เด็ก ๆ จะได้มากกว่าเรื่อง Jumpscare

  ภาพยนตร์สยองขวัญกับสิ่งที่เด็ก ๆ จะได้มากกว่าเรื่อง Jumpscare        มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่หลีกเลี่ยงอันตรายโดยสัญชาตญาณ ภาพยนตร์สยองขวัญเสมือนการจำลองสถานการณ์คุกคาม กระตุ้นให้เราเผชิญหน้ากับความกลัวในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย...

Bloom’s Taxonomy ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก

Bloom’s Taxonomy ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก

  Bloom’s Taxonomy ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก        “การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด” ประโยคอมตะนิรันดร์กาลที่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยและทุกคนทุกอาชีพ...

สรุปให้รู้ตามทันโลก ep.27 BANI World เรื่องของ “โลก” ที่ท้าทายการศึกษา

สรุปให้รู้ตามทันโลก ep.27 BANI World เรื่องของ “โลก” ที่ท้าทายการศึกษา

สรุปให้รู้ตามทันโลก ep.27 BANI World เรื่องของ “โลก” ที่ท้าทายการศึกษา        เคยรู้สึกไหม ว่าเทรนด์สมัยใหม่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว อะไร ๆ ก็ส่งถึงกันแบบเสี้ยววินาทีจนคนยุคใหม่แทบไม่รู้จักการรอคอย หากคุณไม่วิ่งตามกระแสสังคมและแนวคิดใหม่ ๆ...

+

VIDEO

คนฉลาดมักพูดคนเดียว ? : The Storyline

คนฉลาดมักพูดคนเดียว ? : The Storyline

คนฉลาดมักพูดคนเดียว ? The Storyline     ทุกคนเคยตกอยู่สถานการณ์แบบนี้ไหมครับ ? เวลาเราพบเจอคนบางคนที่เหมือนพูดอะไรอยู่กับตัวเอง มองไปรอบข้างก็ไม่เห็นว่าจะมีใครอยู่แถวนั้น ซึ่งแน่นอนว่าเกือบ 100% เวลาเจอคนแบบนี้ เรามักจะชอบฟันธงลงไปเลยว่า คน ๆ นี้ "บ้า"แน่นอน...

ลองใช้ประโยชน์จากคณิตศาสตร์ : The Storyline

ลองใช้ประโยชน์จากคณิตศาสตร์ : The Storyline

คณิตในชีวิตประจำวัน The Storyline     เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์เรายังพอนึกออกว่า มันสามารถใช้อธิบายฝนตกฟ้าร้องได้ เมื่อเราพูดวิชาการงานอาชีพ เราก็จะรู้ว่าซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ขาดอย่างไร ส่วนภาษาอังกฤษยิ่งสำคัญมาก...

อยากทำงาน “NASA” ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ? : The Storyline

อยากทำงาน “NASA” ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ? : The Storyline

อยากทำงาน "NASA" ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ? The Storyline https://youtu.be/4FqMbqyKf9c   NASA องค์กรแห่งเส้นขอบฟ้าที่อยู่ในฝันของใครหลาย ๆ คน ชุดสีขาวล้วนตัดกับพื้นหลังดำทึบที่เป็นส่วนหนึ่งในหลายหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ตั้งแต่การประทับรอยเท้าบนโลกใบใหม่...

คนฉลาดมักพูดคนเดียว ? : The Storyline

คนฉลาดมักพูดคนเดียว ? : The Storyline

คนฉลาดมักพูดคนเดียว ? The Storyline     ทุกคนเคยตกอยู่สถานการณ์แบบนี้ไหมครับ ? เวลาเราพบเจอคนบางคนที่เหมือนพูดอะไรอยู่กับตัวเอง มองไปรอบข้างก็ไม่เห็นว่าจะมีใครอยู่แถวนั้น ซึ่งแน่นอนว่าเกือบ 100% เวลาเจอคนแบบนี้ เรามักจะชอบฟันธงลงไปเลยว่า คน ๆ นี้ "บ้า"แน่นอน...

ลองใช้ประโยชน์จากคณิตศาสตร์ : The Storyline

ลองใช้ประโยชน์จากคณิตศาสตร์ : The Storyline

คณิตในชีวิตประจำวัน The Storyline     เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์เรายังพอนึกออกว่า มันสามารถใช้อธิบายฝนตกฟ้าร้องได้ เมื่อเราพูดวิชาการงานอาชีพ เราก็จะรู้ว่าซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ขาดอย่างไร ส่วนภาษาอังกฤษยิ่งสำคัญมาก...

อยากทำงาน “NASA” ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ? : The Storyline

อยากทำงาน “NASA” ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ? : The Storyline

อยากทำงาน "NASA" ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ? The Storyline https://youtu.be/4FqMbqyKf9c   NASA องค์กรแห่งเส้นขอบฟ้าที่อยู่ในฝันของใครหลาย ๆ คน ชุดสีขาวล้วนตัดกับพื้นหลังดำทึบที่เป็นส่วนหนึ่งในหลายหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ตั้งแต่การประทับรอยเท้าบนโลกใบใหม่...

ภาษาของคนสะท้อนตัวตนของชาติ : The Storyline

ภาษาของคนสะท้อนตัวตนของชาติ : The Storyline

เชื่อไหมว่าภาษากำหนดความคิดคนได้ The Storyline   https://www.youtube.com/watch?v=3t9nyad3YbU   เคยได้ยินประโยคนี้ไหม ? “ถ้าอยากเปิดโลกกว้าง ให้เรียนภาษาเพิ่ม” เพราะการเรียนภาษานอกจากจะทำให้เราสามารถสื่อสารได้แล้ว ยังทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรม...

+