10 คำค้นหาด้านการศึกษาไทย บน Google แห่งปี 2022

A A
Dec 9, 2022
Dec 9, 2022
A A

10 คำค้นหาด้านการศึกษาไทย บน Google แห่งปี 2022

 

   

  • คำค้นหายอดนิยมบน Google แห่งปี 2022 นอกจากคำค้นหาด้านความบันเทิง ข่าวสารที่คนไทยให้ความสนใจกันแล้ว การศึกษาเองก็ติดอันดับ 2 ใน 10 จากสิ่งที่คนไทยนิยมค้นหากันจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าคนไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการศึกษาอันดับต้น ๆ เช่นเดียวกัน
  • จากคำค้นหาเห็นได้ว่าวงการการศึกษาอาจกำลังแสดงให้เห็นรูปแบบบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป แพลตฟอร์มออนไลน์เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เห็นได้ชัดว่าการศึกษาไทยได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงสองปีที่ผ่านมา 
  • อุตสาหกรรม EdTech ทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตเป็นกว่า 230 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2028 การปรับปรุงการเรียนรู้ให้ทันสมัยเข้าถึงได้สำหรับผู้เรียนทุกวัยจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปเพื่อส่งต่อสู่การพัฒนาการศึกษาไทยสำหรับเตรียมผู้เรียนให้พร้อมต่อทักษะสำหรับงานในอนาคต
10 คำค้นหาการศึกษาไทย

ชื่อภาพ : 10 คำค้นหายอดนิยมจาก Google 2022

 

 

     ปฏิเสธไม่ได้ว่า Google เป็น Search Engine ที่ใช้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทั่วโลก  กว่า 24 ปีแล้วที่ Search Engine อย่าง Google ใช้เป็นแหล่งค้นหาข้อมูลกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ซึ่งเป็นประจำทุกปีที่ Google ได้รวบรวมคำค้น

     แสดงให้เห็นถึงความนิยม แนวโน้ม และ สิ่งที่คนไทยให้ความสนใจโดยในปีนี้คำค้นหายอดนิยมที่คนไทยมักค้นหากันมีดังต่อไปนี้

 

1.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2.แตงโม นิดา

3.คนละครึ่ง เฟส5

4.ใต้หล้า

5.คังคุไบ

6.Botnoi Voice

7.Wordle

8.ด้วยรักและหักหลัง

9.คือเธอ

10.ศธ 02

 

คำค้นหาด้านการศึกษาไทยที่ผ่านมากำลังบอกอะไรกับเราบ้าง

 

     นอกจากคำค้นหาด้านความบันเทิง ข่าวสารที่คนไทยให้ความสนใจกันแล้ว การศึกษาเองก็ติดอันดับ 2 ใน 10 จากสิ่งที่คนไทยนิยมค้นหากันจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าคนไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการศึกษาอันดับต้น ๆ เช่นเดียวกัน ในปัจจุบันการศึกษาไทยเองกำลังก้าวข้ามผ่าน ขนบ จารีต แบบเดิมไปโดยสิ้นเชิง ทั้งการออกแบบหลักสูตรใหม่การออกมาแสดงความเห็นถึงจุดยืนด้านเสรีภาพ และความเท่าเทียมในโรงเรียนก็มีมากขึ้น ระบบอำนาจนิยมที่มีมาช้านานกำลังต้องปรับตัวต่อคำถาม และเสรีภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงนี้  ในขณะเดียวกันการศึกษาเองก็กำลังก้าวข้ามผ่านการเรียนรู้แบบเดิมไปสู่การเรียนรู้แบบใหม่ เทคโนโลยีเริ่มมีบทบาทมากขึ้นกับการศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้คำค้นสำหรับหมวดการศึกษาในปีนี้มีคำค้นยอดนิยมดังนี้

 

1.Botnoi Voice

2.ศธ 02

3.พานไหว้ครู

4.TCAS66

5.คำขวัญวันเด็ก 2565

6.SGS

7.ชุดรีไซเคิล

8.ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2565

9.กสพท

10.Liveworksheets

 

     จากคำค้นนี้เห็นได้ว่าวงการการศึกษาอาจกำลังแสดงให้เห็นรูปแบบบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป สังเกตได้จากคำค้นหาส่วนใหญ่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ในการใช้งานในวิชาชีพครู และเพื่อใช้ประกอบการสอน โดยอันดับหนึ่งที่ยอดนิยมในคำค้นคือ Botnoi Voice ที่เป็นแพลตฟอร์มที่แปลงข้อความให้เสียงเป็นธรรมชาติใกล้เคียงเสียงมนุษย์มากจริงที่สุด ไม่ว่าจะเป็นวิธีการพูด น้ำเสียง และสามารถนำมาใช้สื่อประกอบการสอนได้อีกด้วย  ในขณะเดียวกัน Liveworksheets เองก็เป็นเว็บไซต์ใบงานในรูปแบบออนไลน์ ส่งการบ้านแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้แบบออนไลน์โดยไม่ต้องทำผ่านสมุด หรือหนังสือเรียนอีกต่อไปแล้ว 

 

     นอกจากการสร้างสรรค์สื่อเพื่อประกอบการสอนแล้ว การปรับตัวในการบริหารจัดการในโรงเรียนก็เช่นกันโดยจะเห็นได้จากคำค้นอย่าง SGS ที่ติดอันดับคำค้นยอดนิยมในปี 2564 ซึ่งปีนี้เองก็ยังติดอันดับเช่นเดียวกันโดย SGS เป็นระบบการประเมินผลการเรียนรูปแบบใหม่ของโรงเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาทั่วประเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ จากการปรับตัวของผลกระทบโควิด-19ทำให้สถาบันการศึกษาหลายแหล่งเริ่มปรับตัวส่งผลให้คำค้นอย่าง ศธ 02 ซึ่งเป็นระบบบริหารงานวิชาการของอาชีวศึกษาภาครัฐ นักเรียน นักศึกษาสามารถดูผลการสอบได้ผ่านเว็บไซต์นี้ ก็ติดอันดับคำค้นหาในปีนี้เช่นเดียวกัน

 

     การศึกษาไทยได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงสองปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับหลายอุตสาหกรรม โดยการศึกษาที่ได้รับผลกระทบนี้เริ่มตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นมูลค่าของอุตสาหกรรม EdTech ทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตเป็นกว่า 230 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2028 การปรับปรุงการเรียนรู้ให้ทันสมัยเข้าถึงได้สำหรับผู้เรียนทุกวัยจะเกิดขึ้น และต่อไปนี้คือเทรนด์การเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

1.การวิเคราะห์การเรียนรู้เป็นรายบุคคล เพราะนักเรียนทุกคนมีความเป็นปัจเจกการเรียนรู้จึงไม่ควรเป็นแบบเดียว สถานศึกษาต้องสามารถปรับกลยุทธ์ และแผนสำหรับบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น  และเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่า

2.การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ปฏิเสธไม่ได้ว่าทักษะ และความสามารถกลายเป็นเรื่องล้าสมัยได้อย่างรวดเร็ว  การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงได้กลายเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จในอาชีพทำงาน ท่ามกลางความรู้ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการศึกษาจึงไม่ได้จบลงที่การสำเร็จการศึกษาแต่เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

3.การเรียนรู้แบบเสมือน เป็นวิธีที่ใช้ในการดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เทคโนโลยีเสมือนจริงจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ที่ดีขึ้น และช่วยให้ผู้เรียนนำทฤษฎีไปใช้ปฏิบัติได้เสมือนจริงจากเทคโนโลยีเสมือนจริง

4.การเรียนรู้ขนาดพอดีคำ บทเรียนสั้น ๆ สามารถให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาที่ย่อยง่ายได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการบทเรียนลดความยาว และความซับซ้อนลง

5.ทักษะSoft Skill  รายงานจาก cnbc ระบุว่าความมานะอุตสาหะเป็นทักษะทางอารมณ์อันดับหนึ่งที่มีความสำคัญมากกว่าความฉลาด  ทำให้เด็กมีแรงจูงใจไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคหรือโลกที่ยากจะคาดเดาบนโลกใบนี้และช่วยสนับสนุนความสำเร็จมากกว่าไอคิว

 

ทั้งหมดภายในปีนี้อาจเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่จะส่งต่อสู่การพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมต่อทักษะสำหรับงานในอนาคต

 

อ้างอิง

https://www.cnbc.com/2022/10/22/child-psychologist-shares-soft-skill-that-sets-successful-kids-apart-from-those-who-give-up-easily.html

https://www.weforum.org/impact/reskilling-revolution/

https://octopusbi.com/the-5-biggest-trends-in-learning-going-into-2023/

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS