จะเรียนภาษาอื่นไปทำไมในเมื่อมี Google Translate

A A
Jan 6, 2023
Jan 6, 2023
A A

จะเรียนภาษาอื่นไปทำไมในเมื่อมี Google Translate

   

  • หลายคนอาจเกิดคำถามว่าในขณะที่เทคโนโลยีก้าวไกลไปมาก Google Translate เองก็ยังช่วยอำนวยความสะดวกแล้วทำไมเราถึงต้องเรียนภาษาอื่นไปเพื่ออะไร แต่ในงานวิจัยล่าสุดได้มีการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ ไม่เพียงต่อมีผลต่อการมองโลกเท่านั้น ยังมีผลต่อสมองของมนุษย์อีกด้วย
  • จากการศึกษาพบว่าคนที่เชี่ยวชาญในสองภาษาได้ทำการทดสอบความสนใจ พบว่ามีสมาธิดีกว่าผู้ที่พูดเพียงภาษาเดียวไม่ว่าพวกเขาจะได้เรียนรู้ภาษาที่สองในช่วงวัยทารก วัยเด็ก หรือวัยรุ่นก็ตาม
  • การเรียนภาษาควรเรียนตั้งแต่ยังเด็กเพราะเมื่อก้าวเข้าสู่วัยหนุ่มสาวการพัฒนาสมองจะไม่เห็นผลเท่ากับวัยเด็กเพราะในแง่ของการพัฒนาสมองเมื่อคุณยังเป็นเด็ก สมองของคุณยังคงพัฒนาอยู่ แต่เมื่อคุณเข้าสู่วัยหนุ่มสาว สมองของจะอยู่ที่จุดสูงสุด จากการศึกษาพบว่าตั้งแต่อายุประมาณ 25 ปีสมองจะเริ่มเสื่อมทั้งในเรื่องของความจำ ประสิทธิภาพ ความเร็วในการประมวลผล แต่การพูดได้สองภาษาจะเบรกและทำให้การเสื่อมนั้นช้าลง 

 

ภาษาอาจไม่ใช่แค่เพียงเครื่องมือสื่อสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เราได้เรียนรู้ติดตามประวัติศาสตร์ เข้าใจและเจาะลึกพฤติกรรมของมนุษย์ในสภาพแวดล้อมในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ ชีววิทยา และจิตวิทยา จากภาษาเพราะทุกภาษาในโลกแสดงให้เห็นถึงการมองโลกในแง่มุมที่ต่างกัน ความแตกต่างในโครงสร้างของภาษากับรูปแบบและกฎตรรกะที่เฉพาะเจาะจง ส่งผลต่อการมองโลกของบุคคล และในโลกที่ไร้รอยต่อการรู้ภาษาที่มากกว่าหนึ่งย่อมมีประโยชน์ในการใช้ชีวิตอยู่แล้ว แต่หลายคนอาจเกิดคำถามว่าในขณะที่เทคโนโลยีก้าวไกลไปมาก Google Translate เองก็ยังช่วยอำนวยความสะดวกแล้วทำไมเราถึงต้องเรียนภาษาอื่นไปเพื่ออะไร แต่ในงานวิจัยล่าสุดได้มีการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ ไม่เพียงต่อมีผลต่อการมองโลกเท่านั้น ยังมีผลต่อสมองของมนุษย์อีกด้วย

การศึกษาที่ดำเนินการโดย Dr. Thomas Bak อาจารย์ประจำโรงเรียนปรัชญา จิตวิทยา และภาษาศาสตร์แห่งเอดินบะระ พบว่าคนที่เชี่ยวชาญในสองภาษาได้ทำการทดสอบความสนใจ พบว่ามีสมาธิดีกว่าผู้ที่พูดเพียงภาษาเดียวไม่ว่าพวกเขาจะได้เรียนรู้ภาษาที่สองในช่วงวัยทารก วัยเด็ก หรือวัยรุ่นก็ตาม

Dr. Thomas Bak และเพื่อนร่วมงานของเขา รวมทั้ง Dr. Suvarna Alladi จากสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ของ Nizam ในไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย พบว่าคนในอินเดียที่พูดภาษามากกว่าหนึ่งภาษาตั้งแต่อายุยังน้อยชะลอภาวะสมองเสื่อมได้ การศึกษาจากสวีเดนช่วยให้เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาใหม่ในสมองของมนุษย์โดยได้ทำการศึกษานักวิชาการสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งศึกษาภาษา และอีกกลุ่มศึกษาวิชาที่ไม่ใช่ภาษาโดยมีความเข้มข้นเท่า ๆ กัน เมื่อใช้การสแกนด้วย MRI พวกเขาพบว่าสมองของผู้เข้าร่วมที่เรียนภาษามีขนาดเพิ่มขึ้น ในขณะที่ขนาดสมองของกลุ่มอื่น ๆ ยังคงเท่าเดิม การเจริญเติบโตส่วนใหญ่อยู่ในฮิปโปแคมปัส และพื้นที่ของเปลือกสมอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมองที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางภาษา งานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าคนที่พูดมากกว่าหนึ่งภาษามีความทรงจำที่ดี ความคิดสร้างสรรค์ ความยืดหยุ่นทางจิตใจมากกว่าคนพูดเพียงภาษาเดียว

 

จะเรียนภาษาอื่นไปทำไมในเมื่อมี Google Translate

 

ภาษาช่วยเปลี่ยนโครงสร้างสมองจึงอาจเป็นเหตุผลที่ควรเรียนภาษามากกว่าใช้ Google Translate 

จากการศึกษาพบว่าการเรียนภาษาที่มากกว่าหนึ่งภาษาช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสมอง ทำให้ปริมาณสสารสีเทาเพิ่มขึ้น สมองประกอบด้วยเซลล์ที่เรียกว่าเซลล์ประสาท ซึ่งในเซลล์มีการแตกแขนงเรียกว่าเดนไดรต์ สสารสีเทาหมายถึงจำนวนเซลล์และเดนไดรต์ที่มีอยู่ การเรียนสองภาษาทำให้สสารสีเทาหนาแน่นขึ้น คุณจึงมีเซลล์ในสมองมากขึ้นซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าสมองมีสุขภาพที่ดีขึ้น (สสารสีเทา คือเนื้อเยื่อสมองที่อยู่ส่วนด้านนอก ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ และการให้ความรู้สึก ทั้งประสาทสัมผัส ความนึกคิด ความจำ การเห็น การพูด และการได้ยิน สสารที่ขาวทำหน้าที่หลักในการช่วยส่งสัญญาณ เชื่อมต่อสมอง เพื่อให้การทำงานของสมองโดยรวมเป็นไปอย่างราบรื่น)

 จากการศึกษาพบว่าตั้งแต่อายุประมาณ 25 ปีสมองจะเริ่มเสื่อมทั้งในเรื่องของความจำ ประสิทธิภาพ ความเร็วในการประมวลผล แต่การพูดได้สองภาษาจะเบรกและทำให้การเสื่อมนั้นช้าลง 

การเรียนภาษาควรเรียนตั้งแต่ยังเด็กเพราะเมื่อก้าวเข้าสู่วัยหนุ่มสาวการพัฒนาสมองจะไม่เห็นผลเท่ากับวัยเด็กเพราะในแง่ของการพัฒนาสมองเมื่อคุณยังเป็นเด็ก สมองของคุณยังคงพัฒนาอยู่ แต่เมื่อคุณเข้าสู่วัยหนุ่มสาว สมองของจะอยู่ที่จุดสูงสุด จากการศึกษาพบว่าตั้งแต่อายุประมาณ 25 ปีสมองจะเริ่มเสื่อมทั้งในเรื่องของความจำ ประสิทธิภาพ ความเร็วในการประมวลผล แต่การพูดได้สองภาษาจะเบรกและทำให้การเสื่อมนั้นช้าลง 

ความสามารถของมนุษย์ในการเรียนรู้ภาษาทำให้เรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อเทียบกับสัตว์อื่น ๆ ในโลก

ภาษามนุษย์ช่วยให้เราสามารถแลกเปลี่ยนความคิด และข้อมูลที่ซับซ้อนได้ยังเชื่อมต่อกับผู้คนใหม่ ๆ จากทั่วทุกมุมโลกนอกจากนี้ยังมีประโยชน์อื่น ๆ ที่น่าทึ่งซึ่งลิสต์มาเป็นประเด็นได้ดังนี้

 

1.ขนาดสมองของคุณเพิ่มขึ้น

การเรียนรู้ภาษาอื่นทำให้ขนาดของฮิบโปแคมปัส และเซรีบรัลคอร์เทกซ์เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นส่วนที่มีหน้าที่ในการเรียนรู้ และความจำ นักวิจัยในสวีเดนได้เปรียบเทียบสมองของสมาชิกกองทัพสวีเดนก่อน และหลังการฝึกภาษาแบบเร่งรัด ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการเรียนรู้ภาษาที่สองช่วยให้การทำงานของการประมวลผลทางจิตของสมองแข็งแรง และอยู่ในสภาพดี

 

2.สสารสีเทาของในสมองจะหนาแน่นขึ้น

การสแกนสมองของคนที่พูดสองภาษาจะพบสสารสีเทาที่หนาแน่นขึ้นภายในซีกซ้ายของสมอง ซึ่งมีหน้าที่ในการประมวลผลภาษา และข้อมูล การที่สสารสีเทาเพิ่มมากขึ้นบ่งชี้ว่าสมองมีสุขภาพที่ดีขึ้น

 

3.ความจำของคุณดีขึ้น

การพูดภาษาที่สองยังช่วยพัฒนาความจำในการทำงานอีกด้วย การวิจัยจากมหาวิทยาลัยในYork และ Granada พบว่าเด็กที่พูดได้สองภาษามีความจำที่ดีมากกว่าเด็กที่พูดเพียงภาษาเดียว

 

4.การโฟกัส และความสนใจเพิ่มขึ้น

คนที่พูดได้สองภาษาคน ๆ นั้นจะต้องจัดการส่วนต่อประสานระหว่างภาษาต่าง ๆ ภายในจิตใต้สำนึกของตนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พวกเขาสื่อสารได้เพียงภาษาเดียวในแต่ละครั้ง ส่งผลให้มีการเพิ่มขนาดของฮิปโปแคมปัส และเพิ่มความหนาแน่นของสสารสีเทา สมองของคนที่พูดสองภาษาจึงสามารถควบคุมการทำงานของสมองได้ดีกว่า และสามารถจดจ่อกับงานชิ้นเดียวได้ดีขึ้น 

 

5.ความเสี่ยงในการเกิดภาวะทางระบบประสาทลดลง

หลักฐานบ่งชี้ว่าการพูดสองภาษาได้สามารถชะลอการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ เพราะเกิดจากการเชื่อมต่อที่ดีขึ้นภายในสสารสีขาวของสมอง ทำให้สมองสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมเป็นเวลานานขึ้น

 

การเรียนภาษาจึงไม่เป็นเพียงการเปิดโอกาสทางความสำเร็จ แต่ยังเป็นสมบัติล้ำค่าที่จะอยู่กับผู้เรียนไปตลอดชีวิต การศึกษาภาษาส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตในฮิปโปแคมปัส และเยื่อหุ้มสมอง ทำให้สุขภาพสมองของคุณดีขึ้น ยิ่งเชี่ยวชาญภาษามากแค่ไหนสมองของคุณก็จะยิ่งแข็งแรงมากเท่านั้น

 

อ้างอิง
https://wongkarnpat.com/viewpat.php?id=1719
https://medium.com/age-of-awareness/5-fascinating-things-that-happen-to-your-brain-when-you-learn-another-language-2f075fad8f45
https://bigthink.com/neuropsych/language-brain-health/
https://www.telc.net/en/about-telc/news/detail/how-does-learning-a-new-language-improve-your-brain.html
https://knowablemagazine.org/article/mind/2018/how-second-language-can-boost-brain
https://www.livescience.com/46048-learning-new-language-brain.html
https://www.livescience.com/41002-worried-about-dementia-learn-a-second-language.html
https://www.theguardian.com/education/2014/sep/04/what-happens-to-the-brain-language-learning

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS