ทำอย่างไรให้เด็ก ๆ กล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากครู : Attanai Podcast

A A
Nov 11, 2022
Nov 11, 2022
A A

ทำอย่างไรให้เด็ก ๆ กล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากครู

Attanai’s Podcast

ทำไมยิ่งโตขึ้นการเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครสักคนถึงเป็นเรื่องยาก เป็นเพราะเรากลัวคนอื่นมองว่าเราไม่ฉลาด อ่อนแออยู่หรือเปล่า ความคิดแบบนี้จะทำให้เรามักมองข้ามความสำคัญของการขอความช่วยเหลือ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่จะยิ่งเสียโอกาสในการเรียนรู้มากขึ้น หากเรียนแล้วไม่เข้าใจ หรือมีปัญหาบางอย่าง แต่ไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือครู

ในฐานะคุณครูที่เด็กมักจะมาขอความช่วยเหลือควรทำให้เด็กรู้ว่าเราพร้อมช่วยเหลือพวกเขาเสมอ การฝึกฝนให้เด็กมีทักษะการสนับสนุนตัวเองครูสามารถฝึกให้เด็กให้มีความกล้าที่จะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือในยามที่เขาต้องการ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1.เสริมสร้างทักษะการสะท้อนตนเอง ผู้ใหญ่สามารถเปลี่ยนให้เด็กติดตามดูความก้าวหน้าของตนเองได้ เช่น หลังจากสอบเสร็จครูลองให้เด็กตอบคำถามว่า ตัวเองเรียนรู้อย่างไร สร้างคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับการเรียนรู้จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะวัดความก้าวหน้าของตัวเอง และระบุจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่ต้องการความช่วยเหลือได้

2.ระดมความคิดในการสร้างบทสนทนา เมื่อเด็กได้ระดมความคิด เด็กจะมีความยืดหยุ่นทางจิตใจ และจะแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์มากขึ้น

3.สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เด็กจะกล้าขอความช่วยเหลือเมื่อเขารู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงความอ่อนแอ สิ่งเหล่านี้คือบรรยากาศที่ครูต้องสร้างในชั้นเรียนให้เด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็น กล้าเสี่ยง และเปิดกว้าง

4.ช่วยให้เด็กเห็นว่าตนเองสามารถประสบความสำเร็จได้ อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เด็กกล้าขอความช่วยเหลือ คือ เขาต้องเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองว่า จะประสบความสำเร็จได้ เพราะหากเด็กรู้สึกพ่ายแพ้ หรือหมดหนทาง โอกาสที่เด็กจะขอความช่วยเหลือก็จะน้อยลง

ฉะนั้นการที่เด็กเรียนรู้ที่จะขอความช่วยเหลือ พวกเขาไม่เพียงแค่ต้องใช้ทักษะการแก้ปัญหาเท่านั้น แต่เด็กยังต้องมีทักษะในเรื่องการสื่อสาร และแสดงออกถึงความต้องการของตัวเองอีกด้วย ครูจึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงผลักดันในการสนับสนุนตัวเองของเด็ก ๆ ครูจะทำอย่างไรได้บ้างสามารถฟังเรื่องราวได้จาก Podcast นี้

 

ติดตามช่องทางอื่น ๆ ของอัตนัยต่อได้ที่
Website : www.attanai.com
Facebook : https://bit.ly/3nQNzZu
YouTube : https://bit.ly/2YJSOk8
Instagram : http://bitly.ws/jpVm
Soundcloud : http://bitly.ws/jpW6
Spotify : https://spoti.fi/3CruIIF

 

Listen to attanai podcast on spotify
Listen to attanai podcast on soundcloud
Listen to attanai podcast on youtube

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS