จริงไหม การบ้านเยอะดีต่อเด็ก : Attanai Podcast

A A
Nov 4, 2022
Nov 4, 2022
A A

จริงไหม การบ้านเยอะดีต่อเด็ก Attanai’s Podcast

 

การบ้านกับเด็กไทยดูจะเป็นของคู่กันมาช้านานครู และพ่อแม่อาจเชื่อว่าการบ้านช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนทำให้เด็กได้ทบทวนสิ่งที่เรียนไปในห้อง แต่งานวิจัยพบว่าการบ้านมีประโยชน์จริง แต่มีประโยชน์แค่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และไม่ใช่เด็กทุกคนจะได้ประโยชน์จากการบ้านเท่ากัน โดยเด็กเล็กจะได้ประโยชน์น้อยกว่ามาก ขณะที่เด็กโตอย่างนักเรียนม.ปลายจะได้ประโยชน์สูงสุด

เช่นเดียวกับระยะเวลาที่เด็กแต่ละระดับชั้นใช้ในการทำการบ้านก็ไม่ควรจะเท่ากัน สมาคมผู้ปกครอง-ครูแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา และสมาคมการศึกษาแห่งชาติ แนะนำให้ยึดหลักระดับชั้นละ10 นาทีต่อคืน คือ เด็กป.1 ไม่เกิน 10 นาที ป.2 ไม่เกิน 20 นาที ป.3 ไม่เกิน 30 นาที ฉะนั้น นักเรียนม.ปลาย เต็มที่แล้วก็ไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมงต่อคืน เพราะการบ้านที่มากเกินไปจะส่งผลเสียกับเด็ก ทำให้เด็กเกิดความเครียด อดนอน และมีปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ตามมา

อย่างไรก็ตามเวลาที่เด็กใช้ทำการบ้านก็ยังไม่สำคัญเท่าคุณภาพของการบ้าน และการบ้านที่ดีควรมีจุดมุ่งหมายให้ประโยชน์ ปลูกฝังการเรียนรู้ และพัฒนาเด็กได้

เด็กประถมฯ ได้ประโยชน์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นจากการบ้าน โดยสิ่งที่ครูควรทำคือ การปลูกฝังความรักในการเรียนรู้ให้กับพวกเขา ส่งเสริมกิจกรรมที่มีประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสำหรับเด็กวัยนี้

นักเรียน ม.ต้น ได้ประโยชน์จากปานกลาง
งานวิจัยพบว่า การบ้านมีประโยชน์ปานกลางสำหรับนักเรียนม.ต้น แต่การบ้านที่มากเกินไปก็ไม่ได้ให้ผลดีเช่นกันอาจทำให้นักเรียนหมดแรงจูงใจ และสมาธิได้

นักเรียน ม.ปลาย ได้ประโยชน์จากมากที่สุด
นักเรียนในวัยนี้โตพอที่จะเรียนรู้ได้อย่างอิสระ การบ้านจึงช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดีตราบใดที่ไม่มากจนเกินไป เพราะหากนักเรียนใช้เวลาทำการบ้านเกิน 2 ชั่วโมงต่อคืน พวกเขาจะเสียเวลาในการพักผ่อน เวลาที่จะได้ใช้กับเพื่อน และครอบครัว

นอกจากนี้แท้จริงแล้วการบ้านอาจจะไม่มีความสัมพันธ์กับคะแนนสอบอย่างที่หลาย ๆ คนเข้าใจ คุณครูสามารถนำ Podcast นี้ไปปรับใช้ในการให้การบ้านเด็ก ๆ ในห้องเรียนเพื่อช่วยส่งเสริมความสำเร็จทางวิชาการของพวกเขาอย่างแท้จริง

 

ติดตามช่องทางอื่น ๆ ของอัตนัยต่อได้ที่
Website : www.attanai.com
Facebook : https://bit.ly/3nQNzZu
YouTube : https://bit.ly/2YJSOk8
Instagram : http://bitly.ws/jpVm
Soundcloud : http://bitly.ws/jpW6
Spotify : https://spoti.fi/3CruIIF

 

Listen to attanai podcast on spotify
Listen to attanai podcast on soundcloud
Listen to attanai podcast on youtube

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS