Attanai’s Podcast : Let the child be the guide ให้เด็กเป็นครูของตัวเอง

A A
Jan 29, 2022
Jan 29, 2022
A A

ช่วงเวลาสำคัญที่สุดของการเรียนรู้อยู่ที่ไหน การศึกษาแบบไหนกันที่เราควรได้รับ นี่คือคำถามที่เกิดขึ้นในใจคนเป็นพ่อแม่และครูทั่วโลก อเล็กชองดร์ มูโรต์ ผู้กำกับชาวฝรั่งเศส ใช้เวลาหนึ่งปีเต็มในการหาคำตอบที่โรงเรียนชานดาร์ก เมืองรูแบ ประเทศฝรั่งเศส ที่ใช้แนวทางการสอนแบบมอนเตสซอรี ในชั้นเรียนของคริสตียง มาเรแชล ผ่านหนังสารคดี Let the child be the guide ที่เมื่อได้ดูแล้วจะเปลี่ยนความคิดความเชื่อที่เราเคยมีต่อเด็กๆ ไปอย่างสิ้นเชิง

สารคดีเรื่องนี้ตามติดการเรียนรู้ของเด็กต่างวัยในห้องเรียนเดียวกัน ตั้งแต่อายุ 2 ขวบครึ่งถึง 6 ขวบ ในห้องเรียนที่เต็มไปด้วยข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น แก้วน้ำ เหยือกน้ำ กรรไกร มีด ซึ่งมีขนาดพอดีมือเด็กๆ ไว้ให้ใช้ “ทำงาน” ใช่แล้ว สารคดีเรื่องนี้เลือกใช้คำว่า ทำงาน แทน “เล่น” อย่างที่เราคิดว่ามันควรจะเป็น โดยเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้ ผ่านการใช้ชีวิตจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สารคดีเรื่องนี้สะท้อนให้เราเห็นอะไรในตัวเด็กได้บ้างติดตามได้จาก Podcast นี้

Listen to attanai podcast on spotify
Listen to attanai podcast on soundcloud
Listen to attanai podcast on youtube

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS