Attanai’s Podcast : เด็กจะรับมือกับความสูญเสีย (โควิด-19) อย่างไร เมื่อไม่มีใครเคยสอน

A A
Nov 5, 2021
Nov 5, 2021
A A
มีเด็กมากกว่า 1 ล้านคน สูญเสียพ่อแม่จากโควิด-19 และอีก 1.5 ล้านคนสูญเสียคนดูแลหลักอย่าง ปู่ ย่า ตา และยาย เด็กที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วเช่นนี้มักจะเกิดความเครียดในทันที และมีความเสี่ยงสูงที่จะประสบปัญหาสุขภาพทางจิต ความรุนแรงทางร่างกาย และอาการไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลกระทบตลอดชีวิต
.
เราจึงต้องสอนให้เด็กเข้าใจตัวเองและรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เข้าใจในสถานการณ์ที่กำลังเผชิญ และจัดการกับความรู้สึกตัวเองได้ เพื่อให้พวกเขาเติบโตและใช่ชีวิตต่อไปได้อย่างมั่นคง
.
มาฟังวิธีการสอนเด็ก ๆให้พวกเขาเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นได้จากคลิปนี้
Listen to attanai podcast on spotify
Listen to attanai podcast on soundcloud
Listen to attanai podcast on youtube

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS