คนฉลาด

2 Results

คนฉลาดไม่ได้มีความจำที่ดีเสมอไป : Attanai Podcast

 คนฉลาดไม่ได้มีความจำที่ดีเสมอไป Attanai's Podcast   คนที่ความจำดี และไม่ลืมอะไรเลยมักจะได้ยินเสมอว่าเป็นคนฉลาดเพราะบอกอะไรก็จำได้หมด ยิ่งการเรียนที่ต้องอาศัยการท่องจำ ยิ่งทำให้คนที่ความจำดีได้เปรียบในห้องเรียนเสมอ และถูกมองว่า “ฉลาด”...

สมองทำงานต่างกันไหม ระหว่างคนขี้เกียจกับคนขยัน

สมองทำงานต่างกันไหม ระหว่างคนขี้เกียจกับคนขยัน   ทำไมบางคนอยู่นิ่งไม่ได้ ต้องหาอะไรทำอยู่ตลอดเวลา ขณะที่บางคนชอบนอนดูซีรีส์ที่บ้าน ไม่ก็ทำอะไรที่ไม่ต้องใช้พลังงานเยอะ เราเชื่อกันว่าเป็นคนขยันสิดี ชีวิตจะได้เจริญ แต่ข้อมูลนี้อาจทำให้คุณตบเข่าฉาด แล้วร้องว่า “นี่ไง...

คนฉลาดไม่ได้มีความจำที่ดีเสมอไป : Attanai Podcast

 คนฉลาดไม่ได้มีความจำที่ดีเสมอไป Attanai's Podcast   คนที่ความจำดี และไม่ลืมอะไรเลยมักจะได้ยินเสมอว่าเป็นคนฉลาดเพราะบอกอะไรก็จำได้หมด ยิ่งการเรียนที่ต้องอาศัยการท่องจำ ยิ่งทำให้คนที่ความจำดีได้เปรียบในห้องเรียนเสมอ และถูกมองว่า “ฉลาด”...

สมองทำงานต่างกันไหม ระหว่างคนขี้เกียจกับคนขยัน

สมองทำงานต่างกันไหม ระหว่างคนขี้เกียจกับคนขยัน   ทำไมบางคนอยู่นิ่งไม่ได้ ต้องหาอะไรทำอยู่ตลอดเวลา ขณะที่บางคนชอบนอนดูซีรีส์ที่บ้าน ไม่ก็ทำอะไรที่ไม่ต้องใช้พลังงานเยอะ เราเชื่อกันว่าเป็นคนขยันสิดี ชีวิตจะได้เจริญ แต่ข้อมูลนี้อาจทำให้คุณตบเข่าฉาด แล้วร้องว่า “นี่ไง...