ครูช่าง

2 Results

ละครกับการศึกษาผ่านมุมมอง “ครูช่าง”

        เมื่อพูดถึงละครทุกอย่างอาจดูเป็นเรื่องไร้สาระ เน้นความบันเทิงเสียมากกว่า แต่ยังมีที่หนึ่งที่ใช้ละครเป็นกระบวนการเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ การพัฒนา และเพื่อการศึกษา โดยมีความเชื่อว่า ละครเป็น กระบวนการที่ว่าด้วยการแสวงหาความรู้...

เรียนรู้ผ่านละครในมุมมอง “ครูช่าง”

ละครอาจฟังดูแล้วเป็นเรื่องของความบันเทิงไร้สาระ แต่ที่"คณะละครมรดกใหม่" ไม่เป็นเช่นนั้น ละครเป็นกระบวนการที่จะพาไปสู่การแสวงหาความรู้และมุ่งไปสู่การปฎิบัติที่จะส่งต่อให้เกิด "ภาวนาปัญญา" เพื่อให้ความรู้นั้นอยู่นานชั่วนิรันดร์...

ละครกับการศึกษาผ่านมุมมอง “ครูช่าง”

        เมื่อพูดถึงละครทุกอย่างอาจดูเป็นเรื่องไร้สาระ เน้นความบันเทิงเสียมากกว่า แต่ยังมีที่หนึ่งที่ใช้ละครเป็นกระบวนการเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ การพัฒนา และเพื่อการศึกษา โดยมีความเชื่อว่า ละครเป็น กระบวนการที่ว่าด้วยการแสวงหาความรู้...

เรียนรู้ผ่านละครในมุมมอง “ครูช่าง”

ละครอาจฟังดูแล้วเป็นเรื่องของความบันเทิงไร้สาระ แต่ที่"คณะละครมรดกใหม่" ไม่เป็นเช่นนั้น ละครเป็นกระบวนการที่จะพาไปสู่การแสวงหาความรู้และมุ่งไปสู่การปฎิบัติที่จะส่งต่อให้เกิด "ภาวนาปัญญา" เพื่อให้ความรู้นั้นอยู่นานชั่วนิรันดร์...