carbon-footprint

3 Results

กวางเรนเดียร์เป็นตัวผู้หรือตัวเมีย

กวางเรนเดียร์เป็นตัวผู้หรือตัวเมีย       กวางทุกสายพันธุ์จะมีเขาเฉพาะในเพศผู้เท่านั้น แต่กวางของซานตาคลอสเป็นกวางเรนเดียร์ มีความพิเศษตรงที่เป็นกวางสายพันธุ์เดียวจากกวาง 40 กว่าสายพันธุ์ทั่วโลกที่มีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมีย  ธรรมชาติของกวางจะมีการผลัดเขาอยู่เรื่อย...

โกงข้อสอบพฤติกรรมที่เกิดจากเด็ก หรือ ระบบการเรียน

โกงข้อสอบพฤติกรรมที่เกิดจากเด็ก หรือ ระบบการเรียน       การโกงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำในโรงเรียนหลายแห่ง ไม่เว้นแม้แต่ตามหาวิทยาลัยชั้นนำ คนทั่วสหรัฐอเมริการะหว่างปี 2545-2558 พบว่า 58 เปอร์เซ็นต์มีการโกงข้อสอบ 64% ลอกข้อสอบ ในขณะที่ 95...

รู้จักสภาวะโลกร้อนด้วย Carbon FootPrint ผ่านข้อสอบ #TCAS66

รู้จักสภาวะโลกร้อนด้วย Carbon FootPrint ผ่านข้อสอบ #TCAS66        ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีดราม่าร้อนฉ่าเรื่องใหม่แห่งระบบการศึกษาไทย เมื่อโจทย์เจ้าปัญหาในข้อสอบ TCAS ซึ่งเป็นระบบกลางในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ...

กวางเรนเดียร์เป็นตัวผู้หรือตัวเมีย

กวางเรนเดียร์เป็นตัวผู้หรือตัวเมีย       กวางทุกสายพันธุ์จะมีเขาเฉพาะในเพศผู้เท่านั้น แต่กวางของซานตาคลอสเป็นกวางเรนเดียร์ มีความพิเศษตรงที่เป็นกวางสายพันธุ์เดียวจากกวาง 40 กว่าสายพันธุ์ทั่วโลกที่มีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมีย  ธรรมชาติของกวางจะมีการผลัดเขาอยู่เรื่อย...

โกงข้อสอบพฤติกรรมที่เกิดจากเด็ก หรือ ระบบการเรียน

โกงข้อสอบพฤติกรรมที่เกิดจากเด็ก หรือ ระบบการเรียน       การโกงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำในโรงเรียนหลายแห่ง ไม่เว้นแม้แต่ตามหาวิทยาลัยชั้นนำ คนทั่วสหรัฐอเมริการะหว่างปี 2545-2558 พบว่า 58 เปอร์เซ็นต์มีการโกงข้อสอบ 64% ลอกข้อสอบ ในขณะที่ 95...

รู้จักสภาวะโลกร้อนด้วย Carbon FootPrint ผ่านข้อสอบ #TCAS66

รู้จักสภาวะโลกร้อนด้วย Carbon FootPrint ผ่านข้อสอบ #TCAS66        ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีดราม่าร้อนฉ่าเรื่องใหม่แห่งระบบการศึกษาไทย เมื่อโจทย์เจ้าปัญหาในข้อสอบ TCAS ซึ่งเป็นระบบกลางในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ...