stem

4 Results

เมื่อ STEM กลายเป็นโลกของผู้ชาย เราจะส่งเสริมเด็กผู้หญิงให้เรียน STEM ได้อย่างไร

เมื่อ STEM กลายเป็นโลกของผู้ชาย เราจะส่งเสริมเด็กผู้หญิงให้เรียน STEM ได้อย่างไร   ประเทศที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจมักลงทุนกับการศึกษาและวิจัยด้าน STEM แต่ปัญหาที่ทั่วโลกพบดูจะคล้าย ๆ กัน นั่นคือ ผู้หญิงยังคงมีบทบาทน้อยมากในสาขานี้ งานวิจัยพบว่า...

ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ขั้นพื้นฐานภาพสะท้อนการศึกษาของประเทศ : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.6

ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ขั้นพื้นฐานภาพสะท้อนการศึกษาของประเทศ ฟินแลนด์ มี พ.ร.บ.ห้องสมุดสาธารณะตั้งแต่ทศวรรษที่ 20 กำหนดให้ 1 เทศบาลต้องมีห้องสมุดคุณภาพดี 1 แห่ง ทุ่มงบประมาณปีละ 320 ล้านยูโร (12,000 ล้านบาท) ให้กับห้องสมุดกว่า 853 แห่งทั่วฟินแลนด์...

ผู้หญิงกับโลกวิทยาศาสตร์ : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา ep.5

สรุปให้รู้ตามทันโลก ep.5  ผู้หญิงกับโลกวิทยาศาสตร์   แม้ในปัจจุบันการศึกษาจะเปิดกว้างและเท่าเทียมมากขึ้น แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้หญิงในหลายประเทศยังพบเจอกับอคติทางเพศและช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการเข้าถึงบางอาชีพอยู่ โดยเฉพาะในวงการวิทยาศาสตร์...

ถอดรหัสหนัง The Martian กับภารกิจเอาชีวิตรอดบนดาวอังคารด้วยทักษะ STEM

     เมื่อเดือนสิงหาคม 2021 NASA รับอาสาสมัครทดลองอยู่บนดาวอังคารในรูปแแบบจำลองเป็นเวลา 1 ปี กับโครงการ Crew Health and Performance Exploration Analog เพื่อจำลองความท้าทายในการใช้ชีวิตอยู่บนดาวอังคาร โดยใช้โดมดาวอังคารจำลอง Mars Dune Alpha ขนาด 1,700 ตารางฟุต...

เมื่อ STEM กลายเป็นโลกของผู้ชาย เราจะส่งเสริมเด็กผู้หญิงให้เรียน STEM ได้อย่างไร

เมื่อ STEM กลายเป็นโลกของผู้ชาย เราจะส่งเสริมเด็กผู้หญิงให้เรียน STEM ได้อย่างไร   ประเทศที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจมักลงทุนกับการศึกษาและวิจัยด้าน STEM แต่ปัญหาที่ทั่วโลกพบดูจะคล้าย ๆ กัน นั่นคือ ผู้หญิงยังคงมีบทบาทน้อยมากในสาขานี้ งานวิจัยพบว่า...

ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ขั้นพื้นฐานภาพสะท้อนการศึกษาของประเทศ : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.6

ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ขั้นพื้นฐานภาพสะท้อนการศึกษาของประเทศ ฟินแลนด์ มี พ.ร.บ.ห้องสมุดสาธารณะตั้งแต่ทศวรรษที่ 20 กำหนดให้ 1 เทศบาลต้องมีห้องสมุดคุณภาพดี 1 แห่ง ทุ่มงบประมาณปีละ 320 ล้านยูโร (12,000 ล้านบาท) ให้กับห้องสมุดกว่า 853 แห่งทั่วฟินแลนด์...

ผู้หญิงกับโลกวิทยาศาสตร์ : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา ep.5

สรุปให้รู้ตามทันโลก ep.5  ผู้หญิงกับโลกวิทยาศาสตร์   แม้ในปัจจุบันการศึกษาจะเปิดกว้างและเท่าเทียมมากขึ้น แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้หญิงในหลายประเทศยังพบเจอกับอคติทางเพศและช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการเข้าถึงบางอาชีพอยู่ โดยเฉพาะในวงการวิทยาศาสตร์...

ถอดรหัสหนัง The Martian กับภารกิจเอาชีวิตรอดบนดาวอังคารด้วยทักษะ STEM

     เมื่อเดือนสิงหาคม 2021 NASA รับอาสาสมัครทดลองอยู่บนดาวอังคารในรูปแแบบจำลองเป็นเวลา 1 ปี กับโครงการ Crew Health and Performance Exploration Analog เพื่อจำลองความท้าทายในการใช้ชีวิตอยู่บนดาวอังคาร โดยใช้โดมดาวอังคารจำลอง Mars Dune Alpha ขนาด 1,700 ตารางฟุต...