titanic

2 Results

112 ปี Titanic STEM เบื้องหลังความอับปางของเรือที่ ‘ไม่มีวันจม’

  112 ปี Titanic STEM เบื้องหลังความอับปางของเรือที่ ไม่มีวันจม         RMS Titanic ชื่ออย่างเป็นทางการของเรือโดยสารเหล็กกล้าขนาดมหึมาความยาวกว่า 270 เมตร เทียบเท่าตึกระฟ้าสูง 80 ชั้น ที่เดินทางมาพร้อมผู้โดยสารราว 2,200 คน...

25 ปี Titanic หนังโศกนาฏกรรมความรัก ที่เปลี่ยนให้เป็นสื่อบูรณาการความรู้

ฉลองครบรอบ 25 ปี Titanic หนังโศกนาฏกรรมความรักที่เปลี่ยนให้เป็นสื่อบูรณาการความรู้ มาสร้างบทเรียนแสนสนุกจากหนังโศกนาฏกรรมความรักเรื่องดัง Titanic ที่ครูนำมาบูรณาการได้หลายวิชา สอนได้หลายประเด็น 25 ปีก่อน Titanic คือ...

112 ปี Titanic STEM เบื้องหลังความอับปางของเรือที่ ‘ไม่มีวันจม’

  112 ปี Titanic STEM เบื้องหลังความอับปางของเรือที่ ไม่มีวันจม         RMS Titanic ชื่ออย่างเป็นทางการของเรือโดยสารเหล็กกล้าขนาดมหึมาความยาวกว่า 270 เมตร เทียบเท่าตึกระฟ้าสูง 80 ชั้น ที่เดินทางมาพร้อมผู้โดยสารราว 2,200 คน...

25 ปี Titanic หนังโศกนาฏกรรมความรัก ที่เปลี่ยนให้เป็นสื่อบูรณาการความรู้

ฉลองครบรอบ 25 ปี Titanic หนังโศกนาฏกรรมความรักที่เปลี่ยนให้เป็นสื่อบูรณาการความรู้ มาสร้างบทเรียนแสนสนุกจากหนังโศกนาฏกรรมความรักเรื่องดัง Titanic ที่ครูนำมาบูรณาการได้หลายวิชา สอนได้หลายประเด็น 25 ปีก่อน Titanic คือ...