INTERVIEW

10 คำค้นหาด้านการศึกษาไทย บน Google แห่งปี 2022

10 คำค้นหาด้านการศึกษาไทย บน Google แห่งปี 2022

10 คำค้นหาด้านการศึกษาไทย บน Google แห่งปี 2022       คำค้นหายอดนิยมบน Google แห่งปี 2022 นอกจากคำค้นหาด้านความบันเทิง ข่าวสารที่คนไทยให้ความสนใจกันแล้ว การศึกษาเองก็ติดอันดับ 2 ใน 10...

เติบโตอย่างไรให้มี “ทักษะชีวิต”

เติบโตอย่างไรให้มี “ทักษะชีวิต”

เติบโตอย่างไรให้มี “ทักษะชีวิต”        วันนี้อัตนัยมีโอกาสพูดคุยกับ ครูพี่ฝาย ฝายวารี ประภาสะวัต ในบทบาทหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก และผู้อำนวยการหลักสูตรโรงเรียนคู่ขนาน ภายใต้ภาพมุมใหญ่ว่า เด็กไทยต้องมีทักษะชีวิต      โรงเรียนคู่ขนาน...

10 คำค้นหาด้านการศึกษาไทย บน Google แห่งปี 2022

10 คำค้นหาด้านการศึกษาไทย บน Google แห่งปี 2022

10 คำค้นหาด้านการศึกษาไทย บน Google แห่งปี 2022       คำค้นหายอดนิยมบน Google แห่งปี 2022 นอกจากคำค้นหาด้านความบันเทิง ข่าวสารที่คนไทยให้ความสนใจกันแล้ว การศึกษาเองก็ติดอันดับ 2 ใน 10...

เติบโตอย่างไรให้มี “ทักษะชีวิต”

เติบโตอย่างไรให้มี “ทักษะชีวิต”

เติบโตอย่างไรให้มี “ทักษะชีวิต”        วันนี้อัตนัยมีโอกาสพูดคุยกับ ครูพี่ฝาย ฝายวารี ประภาสะวัต ในบทบาทหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก และผู้อำนวยการหลักสูตรโรงเรียนคู่ขนาน ภายใต้ภาพมุมใหญ่ว่า เด็กไทยต้องมีทักษะชีวิต      โรงเรียนคู่ขนาน...