ผ้าอนามัยฟรีทำให้การศึกษาดีขึ้นได้อย่างไร : Attanai Podcast

A A
Oct 12, 2022
Oct 12, 2022
A A

ผ้าอนามัยฟรีทำให้การศึกษาดีขึ้นได้อย่างไร?

Attanai’s Podcast

 

ผ้าอนามัยคือปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนทุกคน ส่งผลให้มีภาระค่าใช้จ่ายจนส่งผลให้เกิดปัญหาที่เรียกว่า ความจนประจำเดือน หรือ Period Poverty

ภาวะ Period Poverty ส่งผลกระทบต่อผู้คนประมาณ 500 ล้านคนทั่วโลก ยูเนสโกประมาณการว่าเด็กหญิง 2.2 ล้านคนหรือประมาณร้อยละ 50 ของเด็กหญิงวัยเรียนไม่มีผ้าอนามัยใช้ จากการศึกษาพบว่าผู้หญิงที่มีรายได้น้อยเกือบ 2 ใน 3 หรือคิดเป็น 64% ของผู้หญิงไม่สามารถซื้ออุปกรณ์สุขอนามัยประจำเดือนที่จำเป็นมีผู้หญิง 1 ใน 5 ต้องเจอปัญหานี้ทุกเดือน หลายคนต้องใช้ผ้าขี้ริ้ว กระดาษทิชชู ผ้าอ้อมเด็ก ในการทำเป็นผ้าอนามัย

การศึกษาโดย PHS Group ในประเทศอังกฤษกับคนผู้หญิง 250 คน ชี้ให้เห็นว่า 35% ของเด็กผู้หญิงอายุ 13-18 ปี ได้หยุดเรียนเพราะการมีประจำเดือนโดย 11% ของคนที่ขาดเรียนเนื่องจากไม่มีผ้าอนามัย การขาดเรียนอาจส่งผลกระทบต่องาน ชีวิตในอนาคต ทั้งหมดเป็นเพราะประจำเดือนสิ่งที่พวกเขาควบคุมไม่ได้ และปัญหา Period Poverty สามารถส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพจิตจนอาจมีภาวะซึมเศร้าระดับปานกลางหรือถึงขั้นรุนแรง

ผ้าอนามัยที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปัจเจกแต่กลับส่งผลกระทบยิ่งใหญ่ ถึงขั้นทำให้หลายประเทศออกเป็นนโยบายที่ให้ความสำคัญที่แสดงออกถึงความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำ และเปิดโอกาสให้กับผู้หญิงได้มีโอกาสเข้าถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ปัญหา Period Poverty จะส่งผลกระทบด้านไหนอีกบ้างสามารถฟังได้จาก Podcast นี้ครับ

 

ติดตามช่องทางอื่น ๆ ของอัตนัยต่อได้ที่
Website : www.attanai.com
Facebook : https://bit.ly/3nQNzZu
YouTube : https://bit.ly/2YJSOk8
Instagram : http://bitly.ws/jpVm
Soundcloud : http://bitly.ws/jpW6
Spotify : https://spoti.fi/3CruIIF

 

Listen to attanai podcast on spotify
Listen to attanai podcast on soundcloud
Listen to attanai podcast on youtube

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS