โลกร้อนเพราะเราดองแชท

A A
May 3, 2024
May 3, 2024
A A

 

โลกร้อนเพราะเราดองแชท

 

   

เคยไหม? กดอ่านข้อความแต่ไม่ตอบ   ทิ้งไว้นานจนลืม   พฤติกรรม “ดองแชท” นี้ไม่มีผลร้ายอะไรขนาดนั้น แต่รู้หรือไม่ว่า พฤตกรรมเหล่านี้ส่งผลอะไรกับโลกเราบ้าง 

 

   ในยุคดิจิทัลนี้การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชั่นแชทเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายคนคุ้นเคยกับการ “ดองแชท” หรือการปล่อยให้ข้อความค้างอยู่โดยไม่ตอบกลับ แต่รู้หรือไม่ว่าพฤติกรรมนี้ไม่ได้ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเราเพียงอย่างเดียว แต่มันยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

   เบื้องหลังแชทแต่ละข้อความนั้นเต็มไปด้วยกระบวนการที่ใช้พลังงานมหาศาล เริ่มต้นจากการผลิตอุปกรณ์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ กระบวนการเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับการขุดแร่ โลหะ และสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง

   เมื่อเราพิมพ์ข้อความ ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัลและส่งผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม เครือข่ายเหล่านี้ล้อมรอบไปด้วยเสาส่งสัญญาณ เซิร์ฟเวอร์ และศูนย์ข้อมูล ซึ่งล้วนใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำงาน

   ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลดิจิทัลทั้งหมดถูกเก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์ขนาดใหญ่ในศูนย์ข้อมูล เหล่าฮาร์ดดิสก์เหล่านี้ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน 7 วันต่อสัปดาห์ ดึงพลังงานไฟฟ้าจำนวนมหาศาล

   ลองจินตนาการว่า คุณมีกลุ่มแชทที่มีสมาชิก 10 คน ในหนึ่งวันสมาชิกแต่ละคนส่งข้อความเฉลี่ย 100 ข้อความ หมายความว่าในหนึ่งวันมีข้อความทั้งหมด 1,000 ข้อความถูกส่งในกลุ่มนี้

   จากการศึกษาของ Greenpeace พบว่า ข้อความเฉลี่ย 1 ข้อความสร้างมลพิษคาร์บอน 0.002 กรัม ซึ่งหมายความว่ากลุ่มแชทนี้สร้างมลพิษคาร์บอน 2 กรัมต่อวัน

   หากคิดเป็นรายปี กลุ่มแชทนี้สร้างมลพิษคาร์บอน 730 กรัม เทียบเท่ากับการขับรถยนต์ระยะทาง 30 กิโลเมตรเลยทีเดียว

 

การดองแชทสร้างผลกระทบต่อโลกร้อนผ่านกลไกทางจิตวิทยา

 

   การดองแชทสร้างความเฉื่อยชาทางจิต ทำให้เราตัดสินใจชะลอการตอบกลับ ส่งผลต่อความตั้งใจและความพยายามทำสิ่งอื่นๆ ซึ่งส่งผลต่อความรับผิดชอบที่กระจายออกไป เช่น ในกลุ่มแชท การดองแชทของบุคคลหนึ่ง อาจทำให้สมาชิกคนอื่นๆ รู้สึกไม่จำเป็นต้องตอบกลับเช่นกัน นำไปสู่การการเปรียบเทียบทางสังคมที่การเห็นคนอื่นดองแชท อาจทำให้เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติ และตัดสินใจทำตาม และเรื่องนี้ก็ส่งผลกระทบต่อไปทางกลไกวิทยาศาสตร์เช่นกัน

 

 

ดองแชท

 

 

การดองแชทสร้างผลกระทบต่อโลกร้อนผ่านกลไกทางวิทยาศาสตร์

 

   สิ่งหนึ่งที่แน่นอนเลย คือ การใช้พลังงาน เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลแชทต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมหาศาล การดองแชท หมายถึงการเพิ่มจำนวนข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ต้องประมวลผล ส่งผลต่อการสิ้นเปลืองพลังงาน ซึ่งรวมไปถึงการใช้งานแอปพลิเคชัน  แชทบนสมาร์ทโฟน จำเป็นต้องใช้พลังงานในการผลิตอุปกรณ์ การดองแชท จึงหมายถึงการใช้งานอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็น ส่งผลต่อการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์ทำให้โลกร้อนได้แค่ไหน ?

   งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Sustainability โดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ศึกษาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเซิร์ฟเวอร์ดิจิทัลทั่วโลก พบว่าในปี 2020 เซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คิดเป็น 0.4% ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ตัวเลขนี้เทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากทั้งประเทศเยอรมนีตลอดทั้งปีเลยทีเดียว

   ตัวเลข 0.4% ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยออกมาจากเซิร์ฟเวอร์ดิจิทัลนั้น อาจดูเหมือนเป็นตัวเลขที่น้อย แต่หากเปรียบเทียบกับกิจวัตรประจำวันที่เราทำ จะเห็นได้ว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่น้อยทีเดียว 

   หากดูเพียงผิวเผิน การดองแชทอาจดูเป็นเรื่องเล็ก แต่ผลกระทบของมันต่อสิ่งแวดล้อมนั้นมหาศาล การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเรา แม้เพียงเล็กน้อย ก็สามารถสร้างความแตกต่างและช่วยลดโลกร้อนได้เช่นกัน

 

อ้างอิง

https://www.biospheresustainable.com/en/blog/65/digital-carbon-footprint-what-is-involved-in-sending-an-email

https://www.greenpeace.org/usa/chatco2-safeguards-needed-for-ais-climate-risks/

https://www.euronews.com/green/2022/11/03/shocking-greenpeace-accuses-totalenergies-of-hugely-underreporting-carbon-emissions

https://blog.proactioninternational.com/en/sustainable-communication-work-reduce-digital-carbon-footprint

Share

Tag

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS