Netflix เส้นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมบันเทิงที่มาพร้อมการเรียนรู้

A A
Apr 3, 2024
Apr 3, 2024
A A

 

Netflix เส้นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมบันเทิงที่มาพร้อมการเรียนรู้

 

 

ลองจินตนาภาพของโลกที่การเรียนรู้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ผนังทั้งสี่ของห้องเรียน

นั่นแหละคือนิยามของ “Netflix & Skill”

 

   แพลตฟอร์ม Netflix ทำให้คนมีอิสระในการเรียนรู้ตามของสไตล์ ตามสะดวก และตามใจอย่างที่ตัวเองต้องการ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เรียนหลงใหลทฤษฎีเรื่องราวของความจริงที่ถูกถ่ายทอดผ่านสารคดี หรือจะเป็นผู้เรียนแนวปฏิบัติที่ชอบการจําลองแบบ Simulation 

 

   ถ้าเราลองสังเกตดี ๆ  Netflix มักจะแนะนําภาพยนตร์และรายการทีวีตามประวัติการรับชมและความชอบของเรา ไม่ต่างอะไรกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่สามารถปรับแต่งเนื้อหาตามความสนใจสไตล์การเรียนรู้และระดับทักษะ การออกแบบนี้อัลกอรึธึมลักษณะนี้ก็ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนจะได้รับเนื้อหาที่สอดคล้องกับความสนใจและเป้าหมายของพวกเขาทําให้ประสบการณ์การเรียนรู้มีส่วนร่วมและสนุกสนานมากขึ้น

 

Netflix เปลี่ยนจากวิธีการเรียนรู้แบบดั้งเดิม…..ให้เป็นดั้งเดิมที่ดีกว่า

 

   วิธีการเรียนรู้แบบดั้งเดิม เช่น การบรรยายและตําราเรียน มักจะล้มเหลวในการดึงดูดผู้เรียนและตอบสนองความต้องการเฉพาะของพวกเขา  แต่ Netflix & Skill  แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวทางที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น ให้เรามีทางเลือกมากขึ้นในเส้นทางการเรียนรู้ของตนเอง และวิธีการนี้ผู้เรียนจะไม่ถูกจํากัดอยู่ในหลักสูตรที่เข้มงวดและตายตัวอีกต่อไป เด็ก ๆ มีอิสระในการสํารวจหัวข้อและวิชาที่หลากหลายตามที่พวกเขาสนใจ ซึ่งช่วยให้ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้แบบองค์รวมและรอบด้านมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะต้องการเรียนรู้ภาษาใหม่ เรียนรู้ทักษะการเขียนโค้ด หรือเจาะลึกประวัติศาสตร์

 

Nexflix เปรียบเสมือนติวเตอร์แบบตัวต่อตัว

 

   ช่วยออกแบบการเรียนรู้เสมือนมีติวเตอร์ส่วนตัวที่บ้าน เพราะถ้าเราลองสังเกตดี ๆ  Netflix มักจะแนะนําภาพยนตร์และรายการทีวีตามประวัติการรับชมและความชอบของเรา ไม่ต่างอะไรกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่สามารถปรับแต่งเนื้อหาตามความสนใจสไตล์การเรียนรู้และระดับทักษะ การออกแบบนี้อัลกอรึธึมลักษณะนี้ก็ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนจะได้รับเนื้อหาที่สอดคล้องกับความสนใจและเป้าหมายของพวกเขาทําให้ประสบการณ์การเรียนรู้มีส่วนร่วมและสนุกสนานมากขึ้น ซึ่งในฐานะครู ผู้ปกครอง หรือคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างการเรียนรู้ควรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้พัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์มการศึกษาที่วิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ ความชอบ และความสามารถของนักเรียนในการนําเสนอหลักสูตรและขอบเขตความรู้ที่กําหนดเอง เพื่อให้มั่นใจถึงการมีส่วนร่วมและเข้าใจเนื้อหาที่อยู่ตรงหน้าอย่างตรงใจตัวเขาเองมากที่สุด

 

   นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกและการคิดเชิงวิพากษ์ แทนที่จะรับแต่ข้อมูลเพียงอย่างเดียวผู้เรียนควรมีส่วนร่วมกับเนื้อหา ได้ถามคําถามและแสวงหาคําตอบ สิ่งนี้ส่งเสริมความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในเนื้อหาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

   จากการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน Journal of Educational Psychology พบว่า การออกแบบเรียนรู้แบบส่วนบุคคลทําให้ประสิทธิภาพของนักเรียนเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับวิธีการสอนแบบดั้งเดิม ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม แรงจูงใจ และผลการเรียนของนักเรียนอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งในงานวิจัยนี้ใช้รูปแบบการแนะนําภาพยนตร์ของ Netflix ซึ่งวิเคราะห์ความชอบและพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อนําเสนอเนื้อหาเป็นโมเดลในงานวิจัยด้วยเช่นกัน

 

 

Netflix & Skill

 

 

Nexflix เปรียบเสมือนห้องสมุดที่เราพกได้ไปทุกที่

 

   เสน่ห์อย่างหนึ่งของแพลตฟอร์ม Streaming อย่าง Netflix คือ สามารถเข้าถึงตลอดเวลาแบบ Anywhere Anytime ในทํานองเดียวกันอนาคตของการศึกษาต้องการการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นผ่านหลักสูตรออนไลน์แบบไหนก็ตาม นักเรียนควรมีอิสระในการเรียนรู้ตามที่ตัวเองสะดวก โดยไม่มีข้อจำกัดของตารางสอนที่ไม่ยืดหยุ่น เวลาที่เร่งรีบ หรือห้องสี่เหลี่ยมเดิม ๆ 

 

   และนอกเหนือจากนั้น Netflix มีคลังเนื้อหามากมายที่ครอบคลุมมากแทบทุกด้าน ไม่ว่าวันนี้จะอยากเรียนเรื่องราวภาษา วัฒนธรรมต่าง ๆ และความหลากหลายนี้แหละจะช่วยเพิ่มประสบการณ์การรับชม โดยตอบสนองความสนใจและความชอบที่หลากหลาย สอดคล้องกับภูมิหลังที่หลากหลายของนักเรียน ด้วยการนําเสนอสื่อการเรียนรู้ที่เข้าถึงหลายแขนง ตั้งแต่วิชา STEM ไปจนถึงมนุษยศาสตร์ ศิลปะ และทักษะวิชาชีพ จนบางครั้งอาจทำให้เด็ก ๆ ได้สำรวจและปลดล๊อกศักยภาพความสนใจบางอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อน

 

   จุดแข็งอย่างหนึ่งของ Netflix คือพลังในการดึงดูดผู้ชมผ่านการเล่าเรื่องที่สมจริง สอดคล้องกับอนาคตของการศึกษาที่สื่อ Multimedia เข้ามากระตุ้นการเรียนรู้ผ่านหนังสือธรรมดา จากเดิมที่เราเรียนรู้การปฐมพยาบาลผ่านหนังสือเรียนสุขศึกษา จนกลายเป็นการจำลองสถานการณ์จริงด้วยเทคโนโลยี การเล่นเกมทดสอบสุดท้าทายที่กำลังจะเข้ามาแทนที่การวัดประเมินผลแบบปรนัย 

 

   ถ้าเราลองถอดสูตรความสำเร็จในมุมมองเพื่อการศึกษาจาก Netflix หนึ่งในคำตอบแน่ ๆ เลย คือ แพลตฟอร์มโลโก้สีแดงสะดุดตานี้ กำลังเข้ามาปฏิวัติโลกแห่งการเรียนรู้  เปลี่ยนแนวคิดที่เป็นนามธรรมให้เป็นประสบการณ์ที่จับต้องได้ ซึ่งแน่นอนว่าโดนใจเมล็ดพันธุ์รุ่นต่อไปอย่าง Gen Z แน่นอน 

 

   ถ้าถามว่าการออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้แบบเฉพาะคนแบบนี้ดีอย่างไร ? คำตอบก็คงต้องย้อนกลับไปถึงธรรมชาติของเด็ก ๆ ที่ว่า “ทุกคนมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน” บวกกับการเข้ามาของ Netflix ถูกที่ถูกเวลา ในช่วงที่โลกเทคโนโลยีก้าวล้ำไปไกล เด็ก ๆ เริ่มเบื่อหน่ายกับห้องสี่เหลี่ยม การเรียนรู้เดิม ๆ ไม่ตอบโจทย์ ตรงนี้แหละที่แพลตฟอร์มอย่าง Netflix เข้ามาปฏิวัติการเรียนรู้ทักษะของเรา

 

ใครจะไปรู้ว่า Netflix และคำว่า “ทักษะ” จะเดินทางมาบรรจบกันได้

และกลายเป็นเส้นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมบันเทิงที่มาพร้อมการเรียนรู้

และยังคงตั้งตารอต่อไปว่าแพลตฟอร์มโลโก้สีแดงสะดุดตานี้จะสร้างบทบาทอะไรใหม่ ๆ ในโลกแห่งการเรียนรู้อีกบ้าง

 

อ้างอิง

https://wonkhe.com/blogs/how-netflix-and-skill-can-transform-higher-education/

https://www.linkedin.com/pulse/lessons-from-netflix-adapting-higher-education-enrollment-smith-dhbfc

https://www.fullfabric.com/articles/the-netflix-moment-of-universities

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/12/29/what-higher-education-can-learn-from-netflix/?sh=5e6c132327f9

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS