282 Results
Attanai Team
Content Team

Passion นั้นสำคัญไฉน ?

Passion นั้นสำคัญไฉน ?   คำว่า Passion ในทางจิตวิทยาถูกสรุปไว้ว่า ภาวะทางสมองส่วนหนึ่งที่ Nucleus Accumbens จะหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้ร่างกายรู้สึกดี เมื่อเราประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น บางคนอาจชอบวิ่งมากจนตั้งเป้าหมายว่าจะวิ่งมาราธอนรายการใหญ่ให้สำเร็จ...

“รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี” วาทกรรมธรรมดาหรือแค่คำบังหน้าของความรุนแรง

"รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี"วาทกรรมธรรมดาหรือแค่คำบังหน้าของความรุนแรง   “รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี” หรือ “ไม้เรียวสร้างคน” ดูจะเป็นคำสอนที่ถูกปลูกฝังในการสร้างคนไม่ว่าจากสถาบันครอบครัว หรือสถาบันการศึกษาในการสร้างคน สาเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว...

เชื่อหรือไม่ นอนหลังเที่ยงคืน พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การฆ่าตัวตาย : Attanai Podcast

เชื่อหรือไม่ นอนหลังเที่ยงคืน พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การฆ่าตัวตาย Attanai's Podcast   ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติ กรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2560-2564 พบว่า อัตราการฆ่าตัวตายนั้นมีจำนวนผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ และทำร้ายร่างกายตนเองในวัยเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี...

Thanatophobia ลูกของคุณกำลังกลัวความตาย อยู่หรือเปล่า

Thanatophobiaลูกของคุณกำลังกลัวความตาย อยู่หรือเปล่า    Thanatophobia หรือความวิตกกังวลในความตาย เป็นอาการที่ค่อนข้างซับซ้อน มีความกังวลหรือกลัวความตายมากเกินไป หลีกเลี่ยงและวิตกกังวลเมื่อต้องเจอเรื่องความตายอย่างรุนแรง จนท้ายที่สุดทำให้คน ๆ...

“เล่าเรื่องผีให้ฟังหน่อยสิ” วิธีสร้างบทสนทนากับคนที่อยากรู้จักที่จะได้รู้มากกว่าแค่เรื่องผี

“เล่าเรื่องผีให้ฟังหน่อยสิ” วิธีสร้างบทสนทนากับคนที่อยากรู้จักที่จะได้รู้มากกว่าแค่เรื่องผี   เรื่องผีไม่ใช่แค่เรื่องเล่าอันน่ากลัว ตื่นเต้น ลุ้นระทึกเพียงอย่างเดียว แต่มันยังซ่อนนัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับมุมมองความคิดในเบื้องลึกของคนคนหนึ่งได้...

ผ้าอนามัยฟรีทำให้การศึกษาดีขึ้นได้อย่างไร : Attanai Podcast

ผ้าอนามัยฟรีทำให้การศึกษาดีขึ้นได้อย่างไร? Attanai's Podcast   ผ้าอนามัยคือปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนทุกคน ส่งผลให้มีภาระค่าใช้จ่ายจนส่งผลให้เกิดปัญหาที่เรียกว่า ความจนประจำเดือน หรือ Period Poverty ภาวะ Period Poverty...

คนไทยพร้อมแค่ไหนกับทักษะ Digital

คนไทยพร้อมแค่ไหนกับทักษะดิจิทัล   กลุ่ม Millennials และ Gen Z เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีส่วนใหญ่ ส่งผลให้คน Gen นี้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในเศรษฐกิจดิจิทัล จากรายงานของ World Economic Forum ปี 2563 แสดงให้เห็นว่ามีเพียง 55%...

ผีถ้วยแก้ว มีดวงวิญญาณอยู่ในแก้วจริงหรือ? : Attanai Podcast

ผีถ้วยแก้ว มีดวงวิญญาณอยู่ในแก้วจริงหรือ? Attanai's Podcast   จริงหรือที่ ผีถ้วยแก้ว มีดวงวิญญาณสิงอยู่ วิทยาศาสตร์อธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างไร ? ผีถ้วยแก้ว สิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างโลกความเป็น และความตาย เป็นการผสมผสานทั้งความตื่นเต้น สนุก และขนหัวลุกไปพร้อม ๆ กัน...

ทำไม “การฆ่าตัวตาย” ของวัยรุ่นของไทยถึงสูงขึ้น

ทำไม “การฆ่าตัวตาย” ของวัยรุ่นของไทยถึงสูงขึ้น   ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติ กรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2560-2564 พบว่า อัตราการฆ่าตัวตายนั้นมีจำนวนผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ และทำร้ายร่างกายตนเองในวัยเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยที่ผ่านมาพบว่า...

Thanatophobia ลูกของคุณกำลังกลัวความตาย อยู่หรือเปล่า

Thanatophobiaลูกของคุณกำลังกลัวความตาย อยู่หรือเปล่า    Thanatophobia หรือความวิตกกังวลในความตาย เป็นอาการที่ค่อนข้างซับซ้อน มีความกังวลหรือกลัวความตายมากเกินไป หลีกเลี่ยงและวิตกกังวลเมื่อต้องเจอเรื่องความตายอย่างรุนแรง จนท้ายที่สุดทำให้คน ๆ...

“เล่าเรื่องผีให้ฟังหน่อยสิ” วิธีสร้างบทสนทนากับคนที่อยากรู้จักที่จะได้รู้มากกว่าแค่เรื่องผี

“เล่าเรื่องผีให้ฟังหน่อยสิ” วิธีสร้างบทสนทนากับคนที่อยากรู้จักที่จะได้รู้มากกว่าแค่เรื่องผี   เรื่องผีไม่ใช่แค่เรื่องเล่าอันน่ากลัว ตื่นเต้น ลุ้นระทึกเพียงอย่างเดียว แต่มันยังซ่อนนัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับมุมมองความคิดในเบื้องลึกของคนคนหนึ่งได้...

ผ้าอนามัยฟรีทำให้การศึกษาดีขึ้นได้อย่างไร : Attanai Podcast

ผ้าอนามัยฟรีทำให้การศึกษาดีขึ้นได้อย่างไร? Attanai's Podcast   ผ้าอนามัยคือปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนทุกคน ส่งผลให้มีภาระค่าใช้จ่ายจนส่งผลให้เกิดปัญหาที่เรียกว่า ความจนประจำเดือน หรือ Period Poverty ภาวะ Period Poverty...

คนไทยพร้อมแค่ไหนกับทักษะ Digital

คนไทยพร้อมแค่ไหนกับทักษะดิจิทัล   กลุ่ม Millennials และ Gen Z เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีส่วนใหญ่ ส่งผลให้คน Gen นี้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในเศรษฐกิจดิจิทัล จากรายงานของ World Economic Forum ปี 2563 แสดงให้เห็นว่ามีเพียง 55%...

ผีถ้วยแก้ว มีดวงวิญญาณอยู่ในแก้วจริงหรือ? : Attanai Podcast

ผีถ้วยแก้ว มีดวงวิญญาณอยู่ในแก้วจริงหรือ? Attanai's Podcast   จริงหรือที่ ผีถ้วยแก้ว มีดวงวิญญาณสิงอยู่ วิทยาศาสตร์อธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างไร ? ผีถ้วยแก้ว สิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างโลกความเป็น และความตาย เป็นการผสมผสานทั้งความตื่นเต้น สนุก และขนหัวลุกไปพร้อม ๆ กัน...

ทำไม “การฆ่าตัวตาย” ของวัยรุ่นของไทยถึงสูงขึ้น

ทำไม “การฆ่าตัวตาย” ของวัยรุ่นของไทยถึงสูงขึ้น   ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติ กรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2560-2564 พบว่า อัตราการฆ่าตัวตายนั้นมีจำนวนผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ และทำร้ายร่างกายตนเองในวัยเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยที่ผ่านมาพบว่า...

ออกแบบการเรียนรู้เพื่อคน Introvert ในโลกของ Extrovert

ออกแบบการเรียนรู้เพื่อคน Introvert ในโลกของ Extrovert   การศึกษาในโลกยุคใหม่ที่ดูจะให้ความสำคัญกับนักเรียน Extrovert มากกว่าอาจกำลังทำให้นักเรียน Introvert ต้องพยายามทำตัวให้เป็น Extrovert เพื่อความอยู่รอด ถึงนักเรียน Introvert จะสอบได้คะแนนดีแค่ไหน...

ไม่กล้าลงมือทำอะไร เรากำลังเป็น Atelophobia อยู่หรือเปล่า? : Attanai Podcast

ไม่กล้าลงมือทำอะไร เรากำลังเป็น Atelophobia อยู่หรือเปล่า? Attanai's Podcast   ในสังคมสมัยใหม่ที่ความเพียบพร้อมมักถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ควรยกย่อง การแข่งขันสูงขึ้นกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปไวอยู่ทุกห้วงลมหายใจเป็นการบีบบังคับกลาย ๆ ให้ทุกคนต้องสมบูรณ์แบบตั้งแต่เด็ก...

สรุปให้รู้ ตามทันโลกการศึกษา EP.9 ต่างประเทศปิดเทอม และเปิดเทอมแบบไหนบ้าง?

สรุปให้รู้ ตามทันโลกการศึกษา EP.9 ต่างประเทศปิดเทอม และเปิดเทอมแบบไหนบ้าง?   ประเทศไทยเราเข้าช่วงปิดเทอมกันแล้ว โดยส่วนมากเราจะปิดเทอมกันอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม และเมษายนของทุกปี แล้วสงสัยกันไหมว่าต่างประเทศเขาปิด-เปิดเทอมแบบไหนกันบ้าง ลองไปดูกับตัวอย่างของ 5...

ทำไมคนฉลาดชอบพูดคนเดียว

ทำไมคนฉลาดชอบพูดคนเดียว   การพูดคนเดียวกับตัวเองมีผลในเชิงบวกต่อความจำจะช่วยให้จดจำสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น การพูดเป็นสัญญาณในการดึงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพช่วยให้มองเห็นอย่างเป็นรูปธรรมและทำความเข้าใจง่ายขึ้น การพูดออกมาดัง ๆ จะเป็นการบังคับให้เราช้าลง...