451 Results
Attanai Team
Content Team

จริงไหมเด็กเรียนเก่ง ทำนายได้ตั้งแต่เกิด

  จริงไหมเด็กเรียนเก่ง ทำนายได้ตั้งแต่เกิด     วิทยาศาสตร์พบว่า “พันธุกรรม” และ “สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม” ของพ่อแม่เป็นตัวทำนายความสำเร็จทางการศึกษาของเด็กได้มีอย่างประสิทธิภาพ...

3 อาชีพอะไรโตไวที่สุด แต่ต้องเก่งเลข

  3 อาชีพอะไรโตไวที่สุด แต่ต้องเก่งคณิตศาสตร์     Data Scientist นักสถิติ และนักคณิตศาสตร์ประกันภัย คือ 3 อาชีพที่กำลังเติบโตไวที่สุด และต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ที่สูงมาก โดยเฉพาะเรื่อง Data แม้ว่าทุกโรงเรียนจะสอนเลขกันอยู่แล้ว แต่การสอนเรื่อง Data...

สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.21 Innovation School 3 โรงเรียนต้นแบบของห้องเรียนยุคใหม่

  สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.21 Innovation School  3 โรงเรียนต้นแบบของห้องเรียนยุคใหม่      การปฏิวัติมีทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะเรื่องของการเรียนรู้อย่างการศึกษา ในห้องเรียนยุคใหม่ตัวชี้วัดไม่ใช่เกรดเฉลี่ย หรือคะแนนในแต่ละวิชาอีกแล้ว...

จำได้ไหม ? ว่าเราเริ่มโกหกกันตั้งแต่เมื่อไหร่

  จำได้ไหม ? ว่าเราเริ่มโกหกกันตั้งแต่เมื่อไหร่     ในช่วงชีวิตของคนเราทุกคนมักจะเจอคนโกหกหลอกลวงอย่างน้อยคนละ 2-3 ครั้งในชีวิต หรืออาจจะเรียกได้ว่าเราต้องเผชิญกับการโกหกกันทุกวันเลยทีเดียว เนื่องจาก Robert S. Feldman นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย University of...

Math Anxiety แพร่ได้เหมือนไวรัส เมื่อความกังวลของครูส่งผลต่อคะแนนนักเรียน

  Math Anxiety แพร่ได้เหมือนไวรัส  เมื่อความกังวลของครูส่งผลต่อคะแนนนักเรียน     Math Anxiety หรืออาการกลัวเลข เป็นอาการวิตกกังวลทางร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่เฉพาะคนไม่ชอบเลขเท่านั้น แม้แต่คนที่เก่งเลขก็มีอาการนี้ได้ ครูและพ่อแม่ที่มีอาการ...

เจาะลึกแนวคิดโรงเรียน Summit โรงเรียนแห่งอนาคตที่เด็กนำการเรียนรู้ด้วยตนเอง

  เจาะลึกแนวคิดโรงเรียน Summit  โรงเรียนแห่งอนาคตที่เด็กนำการเรียนรู้ด้วยตนเอง     โรงเรียน Summit โรงเรียนแห่งอนาคตในสหรัฐฯ เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการศึกษาที่ไม่ตอบโจทย์โลกปัจจุบัน โดยใช้แนวคิดที่ไม่เหมือนใคร ไม่มีการบ้าน ใช้การเรียนรู้แบบ Project Based...

ประเทศที่พัฒนาแล้วดูจากอะไร?

  ประเทศที่พัฒนาแล้วดูจากอะไร?   ความจริงแล้วเราสามารถจำแนกเรื่องนี้ได้อย่างง่ายว่าประเทศไหนจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาเเล้ว เเละประเทศไหนอยู่ในกลุ่มที่กำลังพัฒนา ผ่านทางระบบคมนาคมที่มีความทั่วถึง มีมหาวิทยาลัยติดอยู่ในอันดับต้น ๆ เป็นประเทศอุตสาหกรรม มีความปลอดภัย...

ล้มเหลว = เรียนรู้ รู้จัก Productive Failure ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ให้เด็กแก้โจทย์ยากจนอยากยอมแพ้

  ล้มเหลว = เรียนรู้ รู้จัก Productive Failure  ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ให้เด็กแก้โจทย์ยากจนอยากยอมแพ้     Productive Failure คือ การเรียนรู้ที่ครูโยนโจทย์ยากให้นักเรียนเป็นอย่างแรก ให้นักเรียนได้เจอกับความล้มเหลวเมื่อแก้โจทย์ไม่ได้...

Outdoor Education เรียนนอกตำราแบบนิวซีแลนด์ ประเทศที่ไม่เคยให้เด็ก ๆ เป็นโรคขาดธรรมชาติ

  Outdoor Education เรียนนอกตำราแบบนิวซีแลนด์ ประเทศที่ไม่เคยให้เด็ก ๆ เป็นโรคขาดธรรมชาติ   เคยได้ยิน “โรคขาดธรรมชาติ” กันไหม ?   โรคขาดธรรมชาติ หรือ Nature Deficit Disorder ถูกพูดถึงครั้งแรกในปี ค.ศ.2005  ในหนังสือ The Nature Principle และ Last Child in the...

ประเทศที่พัฒนาแล้วดูจากอะไร?

  ประเทศที่พัฒนาแล้วดูจากอะไร?   ความจริงแล้วเราสามารถจำแนกเรื่องนี้ได้อย่างง่ายว่าประเทศไหนจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาเเล้ว เเละประเทศไหนอยู่ในกลุ่มที่กำลังพัฒนา ผ่านทางระบบคมนาคมที่มีความทั่วถึง มีมหาวิทยาลัยติดอยู่ในอันดับต้น ๆ เป็นประเทศอุตสาหกรรม มีความปลอดภัย...

ล้มเหลว = เรียนรู้ รู้จัก Productive Failure ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ให้เด็กแก้โจทย์ยากจนอยากยอมแพ้

  ล้มเหลว = เรียนรู้ รู้จัก Productive Failure  ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ให้เด็กแก้โจทย์ยากจนอยากยอมแพ้     Productive Failure คือ การเรียนรู้ที่ครูโยนโจทย์ยากให้นักเรียนเป็นอย่างแรก ให้นักเรียนได้เจอกับความล้มเหลวเมื่อแก้โจทย์ไม่ได้...

Outdoor Education เรียนนอกตำราแบบนิวซีแลนด์ ประเทศที่ไม่เคยให้เด็ก ๆ เป็นโรคขาดธรรมชาติ

  Outdoor Education เรียนนอกตำราแบบนิวซีแลนด์ ประเทศที่ไม่เคยให้เด็ก ๆ เป็นโรคขาดธรรมชาติ   เคยได้ยิน “โรคขาดธรรมชาติ” กันไหม ?   โรคขาดธรรมชาติ หรือ Nature Deficit Disorder ถูกพูดถึงครั้งแรกในปี ค.ศ.2005  ในหนังสือ The Nature Principle และ Last Child in the...

ทำไมการแก้โจทย์เลขถึงยากนัก

  ทำไมการแก้โจทย์เลขถึงยากนัก   การแก้โจทย์ปัญหาที่นักเรียนต้องอ่าน แล้วนำมาตีความเป็นสมการเพื่อหาคำตอบอาจเป็นเรื่องยากสำหรับนักเรียน เพราะมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น ทักษะการอ่านจับใจความ การที่ครูแนะนำทางลัด สอนให้นักเรียนดูเฉพาะตัวเลขอย่างเดียว หรือดูเฉพาะ Keyword...

3 ความเชื่อที่ผู้ใหญ่ควรเลิกปลูกฝังให้เด็ก

  3 ความเชื่อที่ผู้ใหญ่ควรเลิกปลูกฝังให้เด็ก   ในฐานะผู้ใหญ่เรามีความเชื่อเรื่องเหล่านี้ไหม ? อะไรที่ทำร้ายเราไม่ได้จะทำให้เราอ่อนแอลง… จงเชื่อความรู้สึกของตัวเอง… ชีวิตคือการต่อสู้ระหว่างคนดีกับคนไม่ดี…   ในแง่หนึ่งความเชื่อเรื่องเหล่านี้อาจมองได้ว่า...

รู้หรือไม่ ? ที่นั่งในห้องเรียนส่งผลต่อการเรียนรู้

  รู้หรือไม่ ? ที่นั่งในห้องเรียนส่งผลต่อการเรียนรู้   เชื่อว่าในวัยเรียนของทุกคน มักจะมีจุดที่นั่งเรียนในอุดมคติ ที่เมื่อนั่งแล้วจะรู้สึกว่าการเรียนรู้ของวันนั้นจะไหลลื่นได้ทั้งวัน แต่สิ่งที่หลาย ๆ คนอาจจะไม่รู้...

Context is king เมื่อการเข้าใจบริบท คือ ทักษะสำคัญก่อนเข้าอนุบาล

  Context is king เมื่อการเข้าใจบริบท คือ ทักษะสำคัญก่อนเข้าอนุบาล   พ่อแม่ยุคใหม่อาจรู้สึกว่า การรีบสอนให้เด็กนับตัวเลข ท่องพยัญชนะได้เร็ว ๆ ก่อนจะเข้าเรียนอนุบาล คือ การการสร้างทักษะสำคัญให้กับเขา...

สรุปให้รู้ ตามทันโลกการศึกษา ep.20 ทำไมโลกควรบรรจุหลักสูตร AI เข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  สรุปให้รู้ ตามทันโลกการศึกษา ep.20 ทำไมโลกควรบรรจุหลักสูตร AI เข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   AI Features ถูกนำมาปรับใช้กับทุก Platforms ในชีวิตประจำวันของเราอย่างแนบเนียน Siri, Bixby, Alexa และ Smart speaker ต่าง ๆ...

เคยสงสัยไหมว่าทำไมคนญี่ปุ่นมีระเบียบวินัยสูง

  เคยสงสัยไหมว่าทำไมคนญี่ปุ่นมีระเบียบวินัยสูง   แนวคิดการสร้างชาติของญี่ปุ่นต้องการ ‘ความสามัคคี’ เมื่อเดินเข้าไปในห้องเรียนญี่ปุ่น สิ่งหนึ่งที่มักสะดุดตา คือ ตั้งแต่หน้าห้องจนถึงหลังห้องจะมีการเขียนเป้าหมายเต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายประจำวัน...

คำตอบที่ผิดช่วยให้นักเรียนเข้าใจเลขดีขึ้นได้อย่างไร

  คำตอบที่ผิดช่วยให้นักเรียนเข้าใจเลขดีขึ้นได้อย่างไร     นักเรียนที่ได้ศึกษาโจทย์เลขที่ทำแล้วจะมีพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้แนวทางนี้ การให้นักเรียนดูทั้งโจทย์ที่ทำแล้วที่มีทั้งคำตอบที่ถูกและผิด...