เพราะอะไรนักเรียนของครูถึงชอบผัดวันประกันพรุ่ง

A A
May 24, 2024
May 24, 2024
A A

เพราะอะไรนักเรียนของครูถึงชอบผัดวันประกันพรุ่ง

 

   เชื่อว่าใครหลายคนคงเคยพูดกับตัวเองว่า งานนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำ หรือ พรุ่งนี้ค่อยอ่านหนังสือ หรือแม้กระทั่ง พรุ่งนี้ค่อยลด มักเป็นคำติดปากใครหลายคนเป็นปกติ พฤติกรรมที่ว่านี้เองที่เราเรียกกันว่า “ผัดวันประกันพรุ่ง” จริงๆ การผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่เรื่องผิดอะไร แต่การทำสิ่งนี้บ่อย ๆ ก็อาจทำให้เราเองติดอยู่ในวงจรเหล่านี้ซ้ำ ๆ 

 

   ตามรายงานของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (APA) ระบุว่า “นักศึกษาร้อยละ 80 ถึง 95 เปอร์เซ็นต์ผัดวันประกันพรุ่ง และพบว่า 86 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนมัธยมปลายผัดวันประกันพรุ่งกับงานที่ได้รับมอบหมายและยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีก นอกจากนี้ในการศึกษาพบว่าการผัดวันประกันพรุ่งพบมากในกลุ่มคนอายุ 14-29 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มอายุน้อยที่สุดในการทำการศึกษา ซึ่งจากตัวเลขส่วนครึ่งหนึ่งของช่วงอายุนี้อยู่ในวัยเรียน นอกจากความขี้เกียจแล้วอะไรคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมนี้

 

สาเหตุของการผัดวันประกันพรุ่งคืออะไร

 

   สาเหตุหลักสำคัญของวันประกันพรุ่งในยุคนี้คงหนีไม่พ้นอินเทอร์เน็ต สิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติแต่ได้กลายเป็นสิ่งรบกวนสมาธิที่ใหญ่ที่สุดของคนในปัจจุบันนี้ ทั้ง Social Media Netflix YouTube การเสพ Social Media แพร่กระจายในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วไป ส่งผลให้คนในปัจจุบันมีแหล่งรบกวนสมาธิได้อยู่รอบตัว

 

   นอกจากสาเหตุด้านอินเทอร์เน็ตแล้วนักการศึกษาในด้านสาขาจิตวิทยาได้ตั้งทฤษฎีว่าการที่นักเรียนหรือนักศึกษาชอบผัดวันประกันพรุ่งมาจากการกลัวความล้มเหลว นอกเหนือจากนั้นก็คือความสับสนเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของงานที่ได้รับมอบหมาย สิ่งนี้อาจจะทำให้เราได้ยินประโยคที่มักจะพูดกันว่า ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ทำให้เป็นการผัดวันในการเริ่มต้นออกไปเรื่อย ๆ นอกจากนี้อีกแนวคิดหนึ่งคือ การผัดวันประกันพรุ่งที่เกิดจากการไม่ตัดสินใจ ซึ่งก็อาจจะเป็นผลมาจากความกลัวความผิดพลาดหรือล้มเหลว แต่นอกเหนือจากนี้ก็อาจจะมีปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ 

 

1.การให้งานหรือการบ้านออกนอกเหนือหลักสูตร

2.สภาพแวดล้อมที่รบกวนการทำงาน

3.ความเหนื่อยล้า

4.ความกลัวหรือวิตกกังวลในการประเมิน

5.เครื่องมือและทรัพยากรไม่เพียงพอ เช่น คำแนะนำที่ไม่ชัดเจนจากครู หรือเครื่องมือในการเรียนรู้ที่ไม่อำนวย

6.สุขภาพจิต

7.การบริหารเวลา

 

 

เพราะอะไรนักเรียนของครูถึงชอบผัดวันประกันพรุ่ง

 

 

การผัดวันประกันพรุ่งส่งผลต่อผลการเรียนของนักเรียนอย่างไร?

 

   การผัดวันประกันพรุ่งอาจพบเจอได้ในหลายรูปแบบ แต่โดยรวมแล้วก็คือการกระทำที่ทำให้เกิดความล่าช้าของงาน ถ้าในส่วนของนักเรียนอาจหมายถึง เราเลื่อนส่งการบ้าน การเลื่อนการทำงานบ้านที่พ่อแม่มอบหมาย หรือเลื่อนส่งโครงงานออกไป จนกระทั่งวินาทีสุดท้ายจนอาจทำให้งานออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อการเรียนแล้ว ผลการเรียนที่ต่ำลงอาจส่งผลต่อการหมดกำลังใจ การดูถูกตัวเอง นอกจากนี้การผัดวันประกันพรุ่งยังอาจส่งผลต่อนิสัยที่ทำให้กลายเป็นแนวโน้มที่จะติดตัวเมื่อต้องเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งอาจมีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหาในการจัดระเบียบการทำงานจนส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัยหรือแม้แต่การเลิกจ้าง นอกจากนี้การผัดวันประกันพรุ่งยังส่งผลกระทบต่อทางอารมณ์เช่น สร้างความเครียด ความไม่สบายใจ จนอาจเกิดความวิตกกังวล ซึมเศร้า ปวดหัว นอนไม่หลับ การศึกษาชิ้นหนึ่งในปี 2016 วิเคราะห์ผู้เข้าร่วมการศึกษามากกว่า 2,500 คนแสดงให้เห็นว่า การผัดวันประกันพรุ่งสัมพันธ์กับความเครียดที่สูงขึ้น ความวิตกกังวล ความเหนื่อยล้า และความพึงพอใจที่ลดลง

 

จะทำอย่างไรให้การผัดวันประกันพรุ่งลดลง

1.ให้คำแนะนำที่ชัดเจนเมื่อมอบหมายงาน เพื่อป้องกันการสับสนคลุมเครือ


2.สื่อสารความคาดหวังอย่างชัดเจนกับผู้ปกครองของนักเรียน ซึ่งสามารถช่วยดูแลบุตรหลานของตนที่บ้านได้ 

3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกลยุทธ์การบริหารเวลา

4.กำหนดเวลาที่เหมาะสมสำหรับโครงงานและการมอบหมายงาน 

 

อ้างอิง

https://www.nu.edu/blog/helping-students-overcome-procrastination/

https://info.lse.ac.uk/current-students/Assets/Articles/procrastination

https://www.mcleanhospital.org/essential/procrastination

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS