รวมไอเดียใช้ ChatGPT สอนในห้องเรียน และเทคนิคให้งานนักเรียนแบบที่ AI ก็ช่วยไม่ได้

A A
Apr 12, 2023
Apr 12, 2023
A A

รวมไอเดียใช้ ChatGPT สอนในห้องเรียน

และเทคนิคให้งานนักเรียนแบบที่ AI ก็ช่วยไม่ได้

 

ผ่านมาหลายเดือนแล้วที่เราได้รู้จักกับ ChatGPT หลายภาคธุรกิจได้นำเอาความสามารถของเจ้า AI ตัวนี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน ช่วยให้งานเสร็จไวและสร้างสรรค์ขึ้น แล้วห้องเรียนของคุณครูล่ะ ได้นำ ChatGPT เข้ามาใช้กันบ้างหรือยัง นักเรียนใช้มันช่วยทำการบ้านบ้างหรือเปล่า ถ้าทั้งหมดนี้ยังไม่เกิดขึ้นในห้องเรียนของครู วันนี้เรามาดูกันว่า เราจะใช้ ChatGPT ช่วยสร้างบทเรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพให้นักเรียนได้อย่างไร และหากจะให้งานกับนักเรียนในโลกที่เราห้ามพวกเขาไม่ให้ใช้ AI ไม่ได้ งานแบบไหนกันที่ ChatGPT ก็ทำแทนนักเรียนไม่ได้

 

อาจเป็นเรื่องยากที่เราจะปฏิเสธเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่พูดถึงทุกวงการ จึงน่าจะเป็นเรื่องดีหากครูนำ ChatGPT เข้ามาผสมผสานกับการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้ช่วยสร้างทักษะนี้ได้อย่างไร

 

  • ฝึกวิเคราะห์คำตอบ ChatGPT

 

แม้เราจะรู้กันว่า ChatGPT ยังต้องนำสิ่งที่อยู่บนโลกออนไลน์มาเรียบเรียงเป็นคำตอบที่เราต้องการ ข้อมูลจึงมีโอกาสผิดพลาดได้ แต่ข้อเสียตรงนี้นี่แหละที่ครูสามารถนำมาสร้างบทเรียนในวิชาสังคม ฯ ได้ เช่น เมื่อนักเรียนได้คำตอบจาก ChatGPT ก็ให้เขาลอง

วิเคราะห์คำตอบที่ได้แบบประโยคต่อประโยค การหาความไม่สอดคล้องกัน หรือไม่ถูกต้องของคำตอบนี้เองจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจของนักเรียนจากคำถามนั้น ๆ 

 

  • หาอคติที่ซ่อนอยู่ ChatGPT

 

นักเรียนใช้ ChatGPT หาคำตอบจากหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน แล้วประเมินด้วยการมองหาสาระสำคัญที่ไม่ถูกต้อง ครูจะชี้ทางนักเรียนอย่างไรไม่ให้เห็นเพียงแค่จุดบอดเหล่านี้ แต่ยังต้องทำให้นักเรียนได้เห็นมุมมองที่หลากหลายด้วย

 

  • สังเกตรูปแบบเรียงความที่ AI เขียน 

 

ครูแชร์งานเขียน 2-3 ชิ้นที่เขียนขึ้นโดยคนจริง ๆ เมื่อ 1-2 ปีที่แล้ว และยกตัวงานเขียนจาก ChatGPT แล้วให้นักเรียนอภิปรายว่า อะไรที่ทำให้งานเขียนเหล่านี้ดูมีความเป็นมนุษย์จริงหรือเป็น AI เขียน นักเรียนอาจสังเกตเห็นความแตกต่างบางอย่าง เช่น สำนวนภาษาที่แสดงถึง Passion หรือเห็นความผิดพลาดอื่น ๆ 

 

แม้ว่ามองในแง่หนึ่ง ChatGPT จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้ได้ ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า น่าจะมีนักเรียนใช้มันช่วยทำการบ้านหรือทำข้อสอบ ผลการสำรวจของ Study.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ระบุว่า ครูมากกว่า 1 ใน 4 จับได้ว่า นักเรียนใช้ ChatGPT ในการโกง เมื่อเราไม่สามารถห้ามนักเรียนไม่ให้ใช้ ChatGPT ได้ อีกหนทางหนึ่งที่นอกเหนือจากการนำมันเข้ามาใช้จัดการเรียนรู้ก็คือ ต้องให้งานนักเรียนในแบบที่ ChatGPT ก็ช่วยไม่ได้

 

 

 

 

 

 

ChatGPT เครื่องมือสร้างการเรียนรู้

 

 

  1. เขียนงานเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะของชุมชนท้องถิ่น

ChatGPT อาจไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นเล็ก ๆ มากนัก หากครูให้นักเรียนเขียนงานเกี่ยวกับโรงเรียน เช่น กฎใหม่ของโรงเรียน หรือการเลือกตั้งสภานักเรียน นักเรียนก็ต้องใช้ทักษะความสามารถของตัวเขียนในการเขียนงานนั้น ๆ หรือให้นักเรียนเขียนเชื่อมโยงสิ่งที่อยู่ในชุมชนกับประเด็นอื่นที่กว้างขึ้น เช่น เขียนเรื่องคุณภาพน้ำในหนองน้ำของชุมชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  1. เขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือข่าวล่าสุด

เมื่อ ChatGPT ยังมีข้อจำกัดตรงที่ไม่สามารถดึงข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันได้ ครูอาจให้นักเรียนเขียนเปรียบเทียบเหตุการณ์ข่าวล่าสุดกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ เช่น บอลลูนที่รัฐบาลจีนส่งข่าวไปสอดแนมอเมริกากับวิกฤตขีปนาวุธคิวบา

  1. นักเรียนนำเสนองานปากเปล่าจากงานเขียนของตัวเอง

ให้นักเรียนอัดวิดีโอตัวเอง โดยพูดถึงเรียงความ เรื่องราว รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ อย่างน้อยหากนักเรียนใช้ AI ช่วยทำงานจริง นักเรียนก็จะต้องศึกษาด้วยตัวเองอยู่ดีจากการอ่าน ย่อยและพูดถึงเนื้อหาเหล่านั้น 

  1. เขียนเรียงความด้วยลายมือในชั้นเรียน

Sal Khan ผู้ก่อตั้ง Khan Academy หนึ่งในแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดเห็นว่า แม้การเขียนต่อหน้าครูในชั้นเรียนจะดูเป็นวิธีที่ล้าสมัย แต่มันก็เป็นไอเดียที่ดีที่จะให้นักเรียนได้เขียน และทำเวิร์กช็อปในชั้นเรียน เพราะการสอนการเขียนที่ดีที่สุด คือ การสอนที่เหมือนให้นักเขียนจริงมานั่งเวิร์กช็อป นักเรียนนั่งเขียนงานกันจริง ๆ โดยมีครูและเพื่อน ๆ ให้ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตาม เขาก็ยังเห็นว่า โรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง ม.ปลาย ควรช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้การเขียนโดยใช้ ChatGPT เช่นกัน

  1. ทำ Project Based Learning 

ให้นักเรียนทำโพรเจกต์ที่ใหญ่และรวมหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน เช่น ในวิชาสังคม ฯ เขตพื้นที่การศึกษาในอเมริกาได้สำรวจคุณภาพน้ำในส่วนต่าง ๆ ของประเทศ โดยดูนโยบายที่แตกต่างกันในรัฐและเมืองต่างๆ มีการทดสอบน้ำในชุมชนเพื่อหาสิ่งเจือปน แล้วก็สร้างกราฟและแผนภูมิแสดงผลกระทบของนโยบายท้องถิ่นต่อแหล่งน้ำ จากนั้นก็นำเสนอสิ่งที่ค้นพบ

ChatGPT ไม่สามารถช่วยนักเรียนทำ PBL แบบนี้ได้ และต่อให้ทำได้ นักเรียนก็จะไม่อยากโกง เพราะงานทั้งหมด คือ สิ่งที่เขาลงมือทำด้วยตัวเองตั้งแต่แรก และมีความภาคภูมิใจในงานนั้น ๆ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตพวกเขา

เมื่อการปฏิเสธเทคโนโลยีในห้องเรียนดูจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากในยุคนี้ และการห้ามนักเรียนใช้ก็ดูจะเป็นไปได้ยากกว่า งานของครูในยุคนี้จึงน่าจะเป็นการหาสมดุลระหว่างการอยู่ร่วมกับเทคโนโลยี จะใช้อย่างไรให้พอเหมาะพอดี และยังคงสร้างการเรียนรู้ที่แท้จริงให้นักเรียนได้

อ้างอิง

https://www.edutopia.org/article/chatgpt-student-writing-middle-high-school

https://www.edweek.org/technology/outsmart-chatgpt-8-tips-for-creating-assignments-it-cant-do/2023/02

 

 

Tag

Share

Tag

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS