ทำไมคนเก่งคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ถึงเป็นคนรวย

A A
Nov 24, 2022
Nov 24, 2022
A A

ทำไมคนเก่งคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ถึงเป็นคนรวย

 

  • ผลวิจัยพบว่ายิ่งคนเก่งคณิตศาสตร์มากเท่าไร พวกเขาก็ยิ่งทำเงินได้มากขึ้นเท่านั้น โดยมีรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 4,062 ดอลลาร์ อีกทั้งการวิจัยอื่น ๆแสดงให้เห็นว่าผู้ที่เก่งคณิตศาสตร์มักจะทำการเปรียบเทียบเรื่องตัวเลขได้เก่งมากกว่าคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์ 
  • OECD ระบุว่าการมีทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ต่ำจะทำลายความสามารถ ความมั่นใจ และมีการตัดสินใจที่แย่ลงเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับตัวเลข มีหลักฐานมากมายที่แสดงว่าทักษะทางคณิตศาตร์ที่ไม่ดีนั้นสัมพันธ์กับรายได้ที่ต่ำ
  • นอกจากทักษะคณิตศาสตร์จะเพิ่มรายได้ในชีวิตประจำวันแล้วการเรียนคณิตศาสตร์ยังเป็นการพัฒนาทักษะการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา ทักษะการคิดเหล่านี้จำเป็นสำหรับอาชีพต่างๆ มากมาย ไม่ว่าคณิตศาสตร์จะเป็นส่วนสำคัญของสาขาเหล่านี้หรือไม่ก็ตาม
  •  

 

หากถามว่าเราจะตั้งใจเรียนคณิตศาสตร์ไปทำไมในเมื่อชีวิตจริงก็มีเครื่องคิดเลข ใช้แค่บวกลบคูณหารเท่านั้น มีไม่กี่อาชีพที่ได้ใช้คณิตศาสตร์อย่างจริงจัง ในโลกที่หมุนไปไกลมาก AI ก็สามารถคำนวณได้แม่นยำกว่าคนมากนัก แล้วเราจะตั้งใจเรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม แต่เชื่อหรือไม่ว่า การเก่งคณิตศาสตร์จะสร้างรายได้ให้กับเรามากขึ้น และมีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์

ในการศึกษาได้มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางคณิตศาสตร์ รายได้ และความพึงพอใจในชีวิต โดยใช้แบบสำรวจที่ส่งไปยังชาวอเมริกันที่มีความหลากหลายจำนวน 5,748 คน การศึกษานี้รวมคำถามสองข้อและการทดสอบหนึ่งข้อที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยในคำถามมีการถามผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับรายได้ต่อปีของครอบครัว และให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนว่าพวกเขาพอใจกับชีวิตของพวกเขามากน้อยเพียงใดโดยเริ่มจาก 0 ถึง 10 นอกจากนี้ในตอนท้ายมีคำถามทางคณิตศาสตร์ 8 ข้อที่มีความยากต่างกันไปเพื่อแสดงถึงความเข้าใจทักษะทางคณิตศาสตร์จากนั้นรวมผลลัพธ์เพื่อดูว่าพวกเขาทั้งหมดเกี่ยวข้องกันอย่างไร

ผลวิจัยพบว่ายิ่งคนเก่งคณิตศาสตร์มากเท่าไร พวกเขาก็ยิ่งทำเงินได้มากขึ้นเท่านั้น โดยมีรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 4,062 ดอลลาร์ ในงานวิจัยคาดการณ์ว่าผู้ที่ตอบคำถามทางคณิตศาสตร์ทุกข้ออย่างถูกต้องจะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 30,000 เหรียญต่อปี การวิจัยอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่าผู้ที่เก่งคณิตศาสตร์มักจะทำการเปรียบเทียบเรื่องตัวเลขได้เก่งมากกว่าคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์ พูดง่ายๆ ก็คือ ยิ่งคนที่เก่งคณิตศาสตร์มากเท่าไร พวกเขาก็ยิ่งสนใจเรื่องเงินที่พวกเขาหามาได้มากเท่านั้น

 

 เก่งคณิตศาสตร์

 

ทักษะคณิตศาสตร์ที่ไม่ดีจะทำลายความมั่นใจในการใช้ชีวิต

เพราะเรื่องของตัวเลขมีอยู่ทุกแห่งในชีวิตประจำวัน คนที่ไม่เก่งเรื่องตัวเลขมักจะตัดสินใจเรื่องการเงินได้ไม่ดีเท่าคนที่เชี่ยวชาญเรื่องตัวเลข เอลเลน ปีเตอร์ส ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการสื่อสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยโอเรกอน ชี้ว่าการเข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียน เพราะส่งผลให้มีพวกเขามีผลลัพธ์ทางการเงินที่ดีขึ้นในอนาคต  นอกจากนี้องค์กรเพื่อการประสานงานทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ระบุว่าการมีทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ต่ำจะทำลายความสามารถ ความมั่นใจ และมีการตัดสินใจที่แย่ลงเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับตัวเลข มีหลักฐานมากมายที่แสดงว่าทักษะทางคณิตศาตร์ที่ไม่ดีนั้นสัมพันธ์กับรายได้ที่ต่ำ คนที่ไม่เก่งเลขจะมีโอกาสในการจ้างงานน้อยลง และจบลงด้วยงานที่ได้รับค่าตอบแทนต่ำกว่า การศึกษาหลายชิ้นจากสหรัฐอเมริกายังชี้ให้เห็นว่าทักษะคณิตศาสตร์ที่ต่ำอาจส่งผลต่อปัญหาทางการเงินไม่ว่าจะมีรายได้สูงหรือต่ำก็ตาม คนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์มักผิดพลาดทางการเงิน เช่น การกู้เงินที่มีดอกเบี้ยสูง การไม่ชำระเงินเต็มจำนวนของบัตรเครดิต และมีความเสี่ยงที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบทางการเงินมากกว่าคนที่เก่งคณิตศาสตร์

 

ทักษะการแก้ปัญหามักได้จากการฝึกฝนในวิชาคณิตศาสตร์

นอกจากทักษะคณิตศาสตร์จะเพิ่มรายได้ในชีวิตประจำวันแล้วการเรียนคณิตศาสตร์ยังเป็นการพัฒนาทักษะการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา ทักษะการคิดเหล่านี้จำเป็นสำหรับอาชีพต่างๆ มากมาย ไม่ว่าคณิตศาสตร์จะเป็นส่วนสำคัญของสาขาเหล่านี้หรือไม่ก็ตาม เพราะคณิตศาสตร์สอนให้ผู้คนเรียนรู้จักวิธีคิดมากกว่าการท่องจำเพียงอย่างเดียว การเรียนคณิตศาสตร์จึงเป็นการเริ่มต้นสำคัญสำหรับการแก้ปัญหาในอาชีพอื่น และการเรียนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปลายยังมีแนวโน้มที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นในอีก 10 ปีต่อมา ความสัมพันธ์นี้มีอาจจะช่วยให้นักเรียนตั้งใจเรียนวิชาคณิตเพิ่มมากขึ้นเพื่อมีอนาคตทางการเงินที่ดีขึ้น

 

อ้างอิง
https://bigthink.com/neuropsych/math-money-satisfaction/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0259331
https://theconversation.com/people-who-are-bad-with-numbers-often-find-it-harder-to-make-ends-meet-even-if-they-are-not-poor-172272
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0260378
https://smartasset.com/career/the-connection-between-high-school-math-and-income

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS