จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรียนกับครูคนเดิมเกิน 1 ปี : Attanai Podcast

A A
Dec 9, 2022
Dec 9, 2022
A A

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรียนกับครูคนเดิมเกิน 1 ปี

Attanai’s Podcast

 

ครูท่านไหนเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้าง ต้องสอนคนเดียวหลายชั้น หลายวิชา เพราะมีครูไม่พอ ในโรงเรียนเล็ก ๆ ตามต่างจังหวัด เด็กแต่ละคนอาจมีโอกาสได้เรียนกับครูคนเดิมหลายปีมากกว่าเด็กที่เรียนในโรงเรียนใหญ่ที่มีครูเต็มอัตรา ในแง่หนึ่งเราอาจจะมองได้ว่า นี่เป็นเรื่องของระบบการบริหารจัดการในระดับประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่รอการแก้ไขอยู่ แต่ในอีกแง่ งานวิจัยกลับพบข้อดีของการที่เด็กคนหนึ่งได้เรียนกับครูคนเดิมซ้ำ 2 ปี ทั้งในด้านวิชาการ และการตอบสนองความต้องการทางสังคมให้กับเด็ก

ข้อมูลพบว่า การที่เด็กคนหนึ่งจะเรียนกับครูคนเดิมซ้ำ 2 ปีนั้น เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติ แต่ส่วนมากแล้วมักจะเกิดขึ้นแบบไม่ได้ตั้งใจ เช่น เด็กต้องเรียนซ้ำชั้น ฉะนั้น การที่เด็กได้เรียนกับครูคนเดิมซ้ำ 2 ปี โดยที่เป็นความตั้งใจของทางโรงเรียนเองจึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้น้อยกว่ามาก

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยใหม่จากสถาบัน Annenberg โดยมหาวิทยาลัย Brown ที่สร้างมาจากงานวิจัยเดิมของ Andrew Hill และ Daniel Jones ในปี 2018 นักวิจัยจะดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเกรด 3-11 ที่เรียนกับครูคนเดิมซ้ำ 2 ปี (ไม่นับรวมนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น) จากครู 3 แบบ คือ
1. ครูที่บังเอิญต้องย้ายจากสอนเกรด 2 ไปสอนเกรด 4
2. ครูคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ที่สอนหลายชั้น
3. ครูที่สอนนักเรียนห้องเดิมเป็นเวลา 2 ปี

สิ่งที่เห็นได้ชัดเจน คือ เมื่อครูกับนักเรียนมีเวลาได้เจอกันมากขึ้นในปีที่ 2 ครูจะรู้จักนักเรียนมากขึ้นในหลายมิติ ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูนี่เองที่เป็นกุญแจสำคัญของการสร้างโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ และวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาสิ่งเหล่านี้ คือ การให้ครูและนักเรียนมีเวลาทำความรู้จักกันมากขึ้น ความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่เพียงส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่านั้น แต่ยังช่วยลดอัตราการขาดเรียน และการพักการเรียนของนักเรียนอีกด้วย ซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่นักวิจัยพบ คือ คะแนนสอบของนักเรียนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ/ ความสามารถด้านภาษาในทุกระดับชั้น เมื่อครูได้เจอนักเรียนคนเดิมในปีที่ 2 ครูสามารถปรับเนื้อหาทางวิชาการเพื่อสร้างการเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะการเรียนรู้วิธีที่จะสนับสนุนนักเรียนแต่ละคนถือว่า เป็นทักษะการสอนที่ใช้เวลาในการพัฒนาเช่นเดียวกับการจัดการห้องเรียน และการสอนเฉพาะรายวิชา

อีกประเด็นที่เราคาดไม่ถึง คือ เมื่อการเรียนกับครูคนเดิมส่งผลให้ครูได้พัฒนาการสอนของตัวเองมากขึ้น แม้ครูคนนั้นจะไม่ได้เป็นครูที่เก่ง แต่ข้อมูลยังพบว่า นักเรียนที่เรียนกับครูที่ไม่เก่งนี่แหละจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากการเจอครูคนเดิมในปีที่ 2 เทียบกับการเรียนกับครูที่เก่ง นี่อาจตีความได้ว่า วิธีนี้อาจเป็นวิธีที่มีต้นทุนน้อยที่สุดในการช่วยพัฒนาประสิทธิภาพครูที่ยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญมากนัก

ถึงแม้จะมีข้อเสียจากการสอนหลายวิชาในครูหนึ่งท่าน แต่หากมองอีกมุมหนึ่งก็มีข้อดีอยู่เหมือนกัน จากงานวิจัยจะมีข้อดีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างหาคำตอบไปพร้อมกันได้ที่ Podcast นี้ครับ

ติดตามช่องทางอื่น ๆ ของอัตนัยต่อได้ที่

Website : www.attanai.com

Facebook : https://bit.ly/3nQNzZu

YouTube : https://bit.ly/2YJSOk8

Instagram : http://bitly.ws/jpVm

Soundcloud : http://bitly.ws/jpW6

Spotify : https://spoti.fi/3CruIIF

Listen to attanai podcast on spotify
Listen to attanai podcast on soundcloud
Listen to attanai podcast on youtube

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS