สมอง

7 Results

มีสมองไม่ได้แปลว่าใช้สมองเป็น EP.2/2 : Attanai’s Podcast

มีสมองไม่ได้แปลว่าใช้สมองเป็น EP.2/2 Attanai's Podcast     จากกฎทอง 6 ข้อของ EP ที่แล้วได้บอกถึงวิธีที่คนเราจะใช้สมองอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 6 ข้อดังนี้ กฎข้อที่ 1 มนุษย์เรามีวิวัฒนาการ สมองก็เช่นกันกฎข้อที่ 2 ไม่มีใครแก่เกินเรียนกฎข้อที่ 3...

มีสมองไม่ได้แปลว่าใช้สมองเป็น EP.1/2 : Attanai’s Podcast

มีสมองไม่ได้แปลว่าใช้สมองเป็น Attanai's Podcast     สมองเป็นระบบประมวลผลที่มีความซับซ้อนที่สุดในโลก ทำงาน 24 ชั่วโมงไม่มีหยุดพัก ทำงานเร็วมากกว่าเรากระพริบตา สมองอยู่กับเราทั้งชีวิตและเราก็ใช้ทั้งชีวิตด้วยการใช้สมอง...

เมื่อความจำไม่ได้อยู่ในสมองของเราอีกต่อไป : Attanai’s Podcast

เมื่อความจำไม่ได้อยู่ในสมองของเราอีกต่อไป : Attanai’s Podcast   เมื่อความจำไม่ได้อยู่ในสมองของเราอีกต่อไป เราควรทำอย่างไร มาร่วมหาคำตอบได้ที่ Attanai’s Podcast   งานวิจัยจาก Kaspersky Lab พบว่าหลายคนมีปัญหาในการจำข้อมูลง่าย ๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์...

สมองทำงานต่างกันไหม ระหว่างคนขี้เกียจกับคนขยัน

สมองทำงานต่างกันไหม ระหว่างคนขี้เกียจกับคนขยัน   ทำไมบางคนอยู่นิ่งไม่ได้ ต้องหาอะไรทำอยู่ตลอดเวลา ขณะที่บางคนชอบนอนดูซีรีส์ที่บ้าน ไม่ก็ทำอะไรที่ไม่ต้องใช้พลังงานเยอะ เราเชื่อกันว่าเป็นคนขยันสิดี ชีวิตจะได้เจริญ แต่ข้อมูลนี้อาจทำให้คุณตบเข่าฉาด แล้วร้องว่า “นี่ไง...

Weight Training กีฬาเพื่อคนสูงวัย

Weight Training กีฬาเพื่อคนสูงวัย   กีฬา weight training หรือการยกน้ำหนักฟังดูแล้วอาจรู้สึกว่าเป็นกีฬาเฉพาะกลุ่มสำหรับนักเพาะกาย หรือคนวัยหนุ่มสาว ผู้ใหญ่ที่อายุมากแล้วการยกน้ำหนักอาจฟังดูแล้วไม่ใช่ทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ แต่รู้หรือไม่ว่ามีการรายงานว่าคนที่อายุ 65...

การเขียนส่งผลต่อสมองเราอย่างไร

สมองส่วนหน้า         เชื่อมโยงกับการพูดและการเขียนโดยตรง นอกจากนี้ ยังเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว การคิดอย่างมีเหตุผล การตัดสินใจ การวางแผน และการแก้ปัญหา สมองส่วนข้าง        มีความสำคัญต่อการเขียนเช่นเดียวกัน ทำหน้าที่แปลคำและภาษา...

เมื่อความจำไม่ได้อยู่ใน “สมอง” ของเราอีกต่อไป

งานวิจัยจาก Kaspersky Lab  พบว่าหลายคนมีปัญหาในการจำข้อมูลง่าย ๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ รหัสผ่านอีเมล หรือ รหัสบัตร ATM แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะคนในสมัยนี้เป็นกันมากเหลือเกิน อาการเหล่านี้เรียกว่า Digital Amnesia   หรือ อาการความจำเสื่อมเพราะเทคโนโลยี​...

มีสมองไม่ได้แปลว่าใช้สมองเป็น EP.2/2 : Attanai’s Podcast

มีสมองไม่ได้แปลว่าใช้สมองเป็น EP.2/2 Attanai's Podcast     จากกฎทอง 6 ข้อของ EP ที่แล้วได้บอกถึงวิธีที่คนเราจะใช้สมองอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 6 ข้อดังนี้ กฎข้อที่ 1 มนุษย์เรามีวิวัฒนาการ สมองก็เช่นกันกฎข้อที่ 2 ไม่มีใครแก่เกินเรียนกฎข้อที่ 3...

มีสมองไม่ได้แปลว่าใช้สมองเป็น EP.1/2 : Attanai’s Podcast

มีสมองไม่ได้แปลว่าใช้สมองเป็น Attanai's Podcast     สมองเป็นระบบประมวลผลที่มีความซับซ้อนที่สุดในโลก ทำงาน 24 ชั่วโมงไม่มีหยุดพัก ทำงานเร็วมากกว่าเรากระพริบตา สมองอยู่กับเราทั้งชีวิตและเราก็ใช้ทั้งชีวิตด้วยการใช้สมอง...

เมื่อความจำไม่ได้อยู่ในสมองของเราอีกต่อไป : Attanai’s Podcast

เมื่อความจำไม่ได้อยู่ในสมองของเราอีกต่อไป : Attanai’s Podcast   เมื่อความจำไม่ได้อยู่ในสมองของเราอีกต่อไป เราควรทำอย่างไร มาร่วมหาคำตอบได้ที่ Attanai’s Podcast   งานวิจัยจาก Kaspersky Lab พบว่าหลายคนมีปัญหาในการจำข้อมูลง่าย ๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์...

สมองทำงานต่างกันไหม ระหว่างคนขี้เกียจกับคนขยัน

สมองทำงานต่างกันไหม ระหว่างคนขี้เกียจกับคนขยัน   ทำไมบางคนอยู่นิ่งไม่ได้ ต้องหาอะไรทำอยู่ตลอดเวลา ขณะที่บางคนชอบนอนดูซีรีส์ที่บ้าน ไม่ก็ทำอะไรที่ไม่ต้องใช้พลังงานเยอะ เราเชื่อกันว่าเป็นคนขยันสิดี ชีวิตจะได้เจริญ แต่ข้อมูลนี้อาจทำให้คุณตบเข่าฉาด แล้วร้องว่า “นี่ไง...

Weight Training กีฬาเพื่อคนสูงวัย

Weight Training กีฬาเพื่อคนสูงวัย   กีฬา weight training หรือการยกน้ำหนักฟังดูแล้วอาจรู้สึกว่าเป็นกีฬาเฉพาะกลุ่มสำหรับนักเพาะกาย หรือคนวัยหนุ่มสาว ผู้ใหญ่ที่อายุมากแล้วการยกน้ำหนักอาจฟังดูแล้วไม่ใช่ทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ แต่รู้หรือไม่ว่ามีการรายงานว่าคนที่อายุ 65...

การเขียนส่งผลต่อสมองเราอย่างไร

สมองส่วนหน้า         เชื่อมโยงกับการพูดและการเขียนโดยตรง นอกจากนี้ ยังเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว การคิดอย่างมีเหตุผล การตัดสินใจ การวางแผน และการแก้ปัญหา สมองส่วนข้าง        มีความสำคัญต่อการเขียนเช่นเดียวกัน ทำหน้าที่แปลคำและภาษา...

เมื่อความจำไม่ได้อยู่ใน “สมอง” ของเราอีกต่อไป

งานวิจัยจาก Kaspersky Lab  พบว่าหลายคนมีปัญหาในการจำข้อมูลง่าย ๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ รหัสผ่านอีเมล หรือ รหัสบัตร ATM แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะคนในสมัยนี้เป็นกันมากเหลือเกิน อาการเหล่านี้เรียกว่า Digital Amnesia   หรือ อาการความจำเสื่อมเพราะเทคโนโลยี​...