Generative AI กับการปฏิวัติการเรียนรู้

A A
Feb 26, 2024
Feb 26, 2024
A A

Generative AI กับการปฏิวัติการเรียนรู้

 

 

 

  • Generative AI เป็นเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถสร้างเนื้อหาภาพ ข้อความ และภาพเคลื่อนไหวใหม่ ๆ ที่สมจริงได้อย่างรวดเร็ว มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีการศึกษาเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าในปี 2564 
  • Generative AI ส่งผลให้เกิดการสร้างบทเรียนเฉพาะบุคคล เพื่อให้เด็กได้บรรลุศักยภาพของตนเอง
  • แม้ว่า Generative AI จะมีศักยภาพมากในการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านการศึกษาแต่ก็อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นลบได้เช่นกัน ดังนั้นนักการศึกษาหรือครูควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของห้องเรียนและวิชานั้น ๆ รวมถึงควรสอนให้เด็กมีการตระหนักในการใช้เทคโนโลยีอีกด้วย

 

   Generative AI เป็นเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถสร้างเนื้อหาภาพ ข้อความ และภาพเคลื่อนไหวใหม่ ๆ ที่สมจริงได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการลงทุนด้านการศึกษาเกิดขึ้นอย่างมากมาย 

   โดยพบการระดมร่วมทุนทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก 500 ล้านดอลลาร์เป็น 7,000 ล้านดอลล่าร์

   ระหว่างปี 2553 ถึง 2562 และมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีการศึกษาเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าในปี 2564 แนวโน้มสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในด้านการศึกษานอกเหนือจากการเรียนออนไลน์แล้ว การประยุกต์ใช้ Generative AI ก็ทำให้แนวโน้มการเรียนรู้เปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน Generative AI จะส่งผลให้เกิดการปฎิวัติการเรียนรู้ไปอย่างไรบ้าง

 

1.สร้างบทเรียนเฉพาะบุคคล

   การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยลดภาระงานของครู เพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยเป็นการสร้างบทเรียนส่วนบุคคลเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนเช่น

  • เทคโนโลยีการแปลงเสียงเป็นข้อความ ซี่งมีประโยชน์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
  • เทคโนโลยีการอ่านตัวหนังสือเป็นเสียง มีประโยชน์สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องในการอ่าน

 

   นอกจากนี้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยปรับปรุงการศึกษาให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลของนักเรียน เช่น ผลงานที่ผ่านมา ทักษะที่ถนัด หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อสร้างบทเรียนที่ช่วยให้เด็กได้บรรลุศักยภาพของตนเอง

 

2.การออกแบบหลักสูตร

   Generative AI สามารถสร้างสถานการณ์จำลองทำให้ช่วยปรับปรุงประสบการณ์การเรียนรู้ ช่วยประเมินและปรับแต่งเนื้อหารูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น ออกแบบฝึกหัดในการตอบโต้กับนักเรียน จับคู่กับเทคโนโลยีอื่น ๆ ได้เพื่อให้นักเรียนได้ทำการทดลอง ช่วยให้มีส่วนร่วมกับวิชาได้ดีขึ้นหรือการทัศนศึกษาเสมือนจริง เช่นการท่องพิพิธภัณฑ์ผ่าน Google Art & Culture หรือการลงมือทำในรูปแบบ AR/VR ที่นำมาใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ได้ และให้สังเกตผลด้วยตัวของนักเรียนเอง

 

 

Generative AI

 

 

3.การสร้างเนื้อหาสำหรับรายวิชา 

   Generative AI สามารถช่วยในการสร้างสื่อการสอนใหม่ ๆ เช่น แบบทดสอบ แบบฝึกหัด เหมาะกับชั้นเรียนที่ครูต้องการสร้างเนื้อหาจำนวนมากและหลากหลายสำหรับนักเรียน และสร้างสรรค์เนื้อหานอกหลักสูตรได้เช่น ลิสต์หนังสือที่ต้องอ่าน  คู่มือการศึกษา คำถามสำหรับการสนทนาแลกเปลี่ยน บัตรคำศัพท์ AI ยังช่วยทำสคริปต์สำหรับวิดีโอเพื่อสร้างสื่อประกอบการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของวิชานั้น ๆ ได้อีกด้วย

 

4.ฟื้นฟูสื่อการเรียนรู้เก่า

   Generative AI สามารถปรับปรุงคุณภาพของสื่อการเรียนรู้เก่าเช่น ภาพถ่าย ภาพยนตร์ เอกสารที่เก่าแก่ โดยใช้ AI ในการปรับปรุงความละเอียด ส่งผลในการดึงดูดนักเรียนในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น และนำไปสู่การเข้าใจเนื้อหาที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีขึ้น

 

5.สอนพิเศษ

   จากความฉลาดของ Generative AI  ทำให้นักเรียนสามารถตอบโต้ได้อย่างเสมือนจริง รวมถึงยังเรียนได้แบบเรียลไทม์ ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งสามารถใช้Generative AI ในการตอบโต้ และสร้างสภาพแวดล้อมการสอนแบบเสมือน  หรือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้แบบเห็นหน้ากันเป็นประโยชน์สำหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าถึงการสอนแบบตัวต่อตัวได้

 

แม้ว่า Generative AI จะมีศักยภาพมากในการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านการศึกษาแต่ก็อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นลบได้เช่นกัน เช่น ข้อมูลที่เป็นเท็จ ความเสี่ยงในการว่างงานของครู 

ความท้าทายด้านจริยธรรม ดังนั้นนักการศึกษาหรือครูควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของห้องเรียนและวิชานั้น ๆ รวมถึงควรสอนให้เด็กมีการตระหนักในการใช้เทคโนโลยีอีกด้วย

 

อ้างอิง

https://research.aimultiple.com/digital-transformation-in-education/

https://research.aimultiple.com/generative-ai-in-education/

Share

Tag

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS