ชวนเปิด 50 เรื่องจริงทางวิทยาศาสตร์นอกตำราเรียน (แต่มีใน Google)

A A
Nov 3, 2021
Nov 3, 2021
A A

ที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อน กับบางเรื่องน่าทึ่งที่อาจมีมานานแล้ว แต่เรากลับไม่เคยรู้

เพราะการเรียนรู้เรื่องใหม่คือส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต มีข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นใหม่แทบทุกวินาที เราจึงต้องหาเรื่องราวให้สมองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สร้างทัศนคติ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” ให้เกิดขึ้น เพราะความรู้ คือตัวช่วยที่จะทำให้ไอเดียบางอย่างของคุณนั้นสมบูรณ์

อ้างอิง
https://www.youtube.com/watch?v=zQVPEJHFHds
https://www.youtube.com/watch?v=OLGOJ6tE4yY
https://www.youtube.com/watch?v=U55DnaZewd8
https://www.youtube.com/watch?v=6DimOGAjGYg
https://www.youtube.com/watch?v=sqf2AWNA64o
https://www.youtube.com/watch?v=EF7pnWeOSrk
https://www.youtube.com/watch?v=X0nAknbfiWs
https://www.youtube.com/watch?v=9rDkx9wopxI

Tag

Share

Tag

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS