ทำอย่างไรให้มิตรภาพอยู่ได้นาน

A A
Feb 1, 2022
Feb 1, 2022
A A

ทำอย่างไรให้มิตรภาพอยู่ได้นาน

 

งานวิจัยพบว่า ทุกๆ 7 ปี เราจะเสียเพื่อนไปครึ่งหนึ่ง แต่หลังจาก 7 ปีแล้ว เพื่อนที่เรามีอยู่จะไม่หายไปไหน

ถ้าตอนนี้เรามีเพื่อนดี 20 หรือ 30 คน อีก 7 ปีต่อมา เราก็อาจจะยังมีเพื่อนที่ดีอยู่เท่าเดิม แต่ 52% ของกลุ่มนี้อาจจะไม่ใช่คนเดิม ตลอด 7 ปีนี้จะมีเพื่อนใหม่ๆ เข้ามาตลอดเวลา

info ทำอย่างไรให้มิตรภาพอยู่ได้นาน

การมีเพื่อนใหม่มิตรภาพเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา

คนที่ WFH จะมีโอกาสได้ออกไปข้างนอก หรือได้เจอเพื่อนใหม่ค่อนข้างน้อย เราต้องใช้เวลา 40-60 ชั่วโมง กับใครสักคนก่อนที่จะเปลี่ยนจากคนรู้จักให้เป็นเพื่อนธรรมดา 80-100 ชั่วโมง เพื่อเปลี่ยนให้เป็นเพื่อนจริงๆ และใช้เวลาอย่างมีคุณภาพด้วยกันอย่างน้อย 200 ชั่วโมง ก่อนที่จะกลายเป็นเพื่อนสนิท

สิ่งสำคัญคือไม่ใช่แค่ใช้เวลาด้วยกัน แต่ต้องเป็นเวลาที่มีคุณภาพจึงจะเปลี่ยนจากเพื่อนให้กลายเป็นเพื่อนสนิทได้

อ้างอิง
https://www.ted.com/talks/mona_chalabi_what_makes_a_friendship_last

Share

Tag

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS