รูม่านตาสามารถวัดความฉลาดของมนุษย์เราได้

A A
Oct 8, 2021
Oct 8, 2021
A A

 รูม่านตาสามารถวัดความฉลาดของมนุษย์เราได้

 

ดวงตานอกจากจะบอกอารมณ์ความรู้สึกได้แล้ว ในหนังสือเรียนยังบอกไว้ว่ารูม่านตาสัมพันธ์กับแสงสว่างที่ฉายเข้ามาเพื่อปรับประสิทธิภาพในการมองเห็น

แต่นักวิจัยยังพบความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของรูม่านตากับความฉลาดอีกด้วย โดยในเส้นผ่านศูนย์กลางรูม่านตาเฉลี่ยคนเรามีขนาดตั้งแต่ 2-8 มิลลิเมตร

นักวิจัยพบว่ารูม่านตาขนาดใหญ่เชื่อมโยงกับระดับสติปัญญาที่มากขึ้น โดยศึกษาจากคนมากกว่า 500 คน ที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี โดยใช้กล้องและคอมพิวเตอร์จับภาพแสงที่สะท้อนจากรูม่านตาและกระจกตา และทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา ความจำ และการควบคุมสมาธิ สติ

ข้อสรุปของการวิจัยคือการมีรูม่านตาขนาดใหญ่ขึ้นนั้นสัมพันธ์กับความฉลาดในการแก้ไขปัญหา การมีความจำที่ดี และการควบคุมสมาธิ สติ แม้ว่าขนาดของรูม่านตาดูเหมือนจะลดลงตามอายุ ผู้สูงอายุมีรูม่านตาที่่ตีบมากขึ้น แต่เมื่อนักวิจัยได้กำหนดมาตรฐานอายุ ความเชื่อมโยงระหว่างขนาดรูม่านตากับความฉลาดก็ยังคงอยู่

 

#ทำไมขนาดของรูม่านตาจึงสัมพันธ์กับความฉลาด

นักวิจัยพบว่าขนาดของรูม่านตาเชื่อมต่อกับ locus coeruleus ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสมองที่มีหน้าที่ในการสังเคราะห์ฮอร์โมนและสารสื่อประสาท norepinephrine (noradrenaline) ที่ส่งผลต่อการรับรู้ ความสนใจ ความจำ และกระบวนการเรียนรู้ของเรา ดังนั้นคนที่สูญเสียการทำงานของ locus coeruleus จึงส่งผลให้เกิดอาการต่าง ๆ เช่น โรคอัลไซเมอร์ พาร์กินสัน ภาวะซึมเศร้า และโรคสมาธิสั้น (ADHD)

อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจเพิ่มขึ้นถึงความสัมพันธ์ของรูม่านตาและความฉลาดของมนุษย์

 

อ้างอิง: 

https://bit.ly/3iJS1Gx

 

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS