บทความการศึกษา

6 Results

Attanai’s Podcast : เด็กจะรับมือกับความสูญเสีย (โควิด-19) อย่างไร เมื่อไม่มีใครเคยสอน

มีเด็กมากกว่า 1 ล้านคน สูญเสียพ่อแม่จากโควิด-19 และอีก 1.5 ล้านคนสูญเสียคนดูแลหลักอย่าง ปู่ ย่า ตา และยาย เด็กที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วเช่นนี้มักจะเกิดความเครียดในทันที และมีความเสี่ยงสูงที่จะประสบปัญหาสุขภาพทางจิต ความรุนแรงทางร่างกาย...

จากเทรนด์แฟชั่นสู่วงการการศึกษา

     การซื้อเสื้อผ้าเป็นเรื่องปกติในโลกใบนี้ แต่ในระยะ 10-20 ปีที่ผ่านมา พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนไป จนเกิดธุรกิจที่เรียกว่า Fast Fashion จากที่เสื้อผ้าเคยออกตามฤดูกาล เช่น ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว แต่การเกิด Fast Fashion ทำให้ปีหนึ่ง ๆ สามารถเกิดเสื้อผ้า Collection...

เมื่อโรงเรียนเปิด!

วันแรกของการเปิดเรียนคือความหวังที่ทุกคนต่างก็ตั้งตารอคอย  เพราะนั่นหมายถึงสัญญาณที่ดีของวิกฤติในประเทศ  และยังหมายถึงอนาคตด้านการศึกษา อารมณ์ และสังคมของเด็กในแต่ละช่วงวัย  และเมื่อแต่ละคนต้องเผชิญกับความท้าทายของการเรียนรู้ที่ขาดหายไปในช่วงเรียนออนไลน์ ...

สรุปให้รู้ ตามทันโลกการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม

ผลเสียของการปิดโรงเรียนเป็นเวลานานกำลังสำแดงฤทธิ์เดชออกมา จากจำนวนตัวเลขสถิติของภาวะการเรียนรู้ถดถอยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้หลาย ๆ โรงเรียนทั่วโลก เฟ้นหาบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อเข้ามาชดเชยความรู้ให้กับเด็กเหล่านี้ รวมหาทางแก้ไขการเรียนรู้คู่โควิด...

อาการปวดท้องประจำเดือน โรงเรียนทั่วโลกควรทำอย่างไร

อาการปวดท้องประจำเดือน โรงเรียนทั่วโลกควรทำอย่างไร   Marcus Alleyne คุณพ่อจากเมืองคอร์นวอล ประเทศอังกฤษ จัดแคมเปญหารายชื่อให้ผู้ปกครองร่วมลงนามอนุญาตให้นักเรียนสามารถหยุดเรียนด้วยเหตุผลปวดท้องประจำเดือนได้  โดยเขาได้รับลายเซ็นมากกว่า 60,000 รายชื่อที่เห็นด้วย...

เด็กจะรับมือกับความสูญเสียจากโรคระบาด (โควิด-19) นี้อย่างไร เมื่อไม่มีใครเคยสอน

โควิด-19 เด็กจะรับมือกับความสูญเสียจากนี้อย่างไร เมื่อไม่มีใครเคยสอน        เว็บไซต์ worldometers รายงานว่า ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2021 มียอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มากถึง 4,477,144 คนทั่วโลก ข้อมูลจาก CNN ยังบอกอีกว่าจากการเสียชีวิตนี้ทุก 2...

Attanai’s Podcast : เด็กจะรับมือกับความสูญเสีย (โควิด-19) อย่างไร เมื่อไม่มีใครเคยสอน

มีเด็กมากกว่า 1 ล้านคน สูญเสียพ่อแม่จากโควิด-19 และอีก 1.5 ล้านคนสูญเสียคนดูแลหลักอย่าง ปู่ ย่า ตา และยาย เด็กที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วเช่นนี้มักจะเกิดความเครียดในทันที และมีความเสี่ยงสูงที่จะประสบปัญหาสุขภาพทางจิต ความรุนแรงทางร่างกาย...

จากเทรนด์แฟชั่นสู่วงการการศึกษา

     การซื้อเสื้อผ้าเป็นเรื่องปกติในโลกใบนี้ แต่ในระยะ 10-20 ปีที่ผ่านมา พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนไป จนเกิดธุรกิจที่เรียกว่า Fast Fashion จากที่เสื้อผ้าเคยออกตามฤดูกาล เช่น ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว แต่การเกิด Fast Fashion ทำให้ปีหนึ่ง ๆ สามารถเกิดเสื้อผ้า Collection...

เมื่อโรงเรียนเปิด!

วันแรกของการเปิดเรียนคือความหวังที่ทุกคนต่างก็ตั้งตารอคอย  เพราะนั่นหมายถึงสัญญาณที่ดีของวิกฤติในประเทศ  และยังหมายถึงอนาคตด้านการศึกษา อารมณ์ และสังคมของเด็กในแต่ละช่วงวัย  และเมื่อแต่ละคนต้องเผชิญกับความท้าทายของการเรียนรู้ที่ขาดหายไปในช่วงเรียนออนไลน์ ...

สรุปให้รู้ ตามทันโลกการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม

ผลเสียของการปิดโรงเรียนเป็นเวลานานกำลังสำแดงฤทธิ์เดชออกมา จากจำนวนตัวเลขสถิติของภาวะการเรียนรู้ถดถอยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้หลาย ๆ โรงเรียนทั่วโลก เฟ้นหาบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อเข้ามาชดเชยความรู้ให้กับเด็กเหล่านี้ รวมหาทางแก้ไขการเรียนรู้คู่โควิด...

อาการปวดท้องประจำเดือน โรงเรียนทั่วโลกควรทำอย่างไร

อาการปวดท้องประจำเดือน โรงเรียนทั่วโลกควรทำอย่างไร   Marcus Alleyne คุณพ่อจากเมืองคอร์นวอล ประเทศอังกฤษ จัดแคมเปญหารายชื่อให้ผู้ปกครองร่วมลงนามอนุญาตให้นักเรียนสามารถหยุดเรียนด้วยเหตุผลปวดท้องประจำเดือนได้  โดยเขาได้รับลายเซ็นมากกว่า 60,000 รายชื่อที่เห็นด้วย...

เด็กจะรับมือกับความสูญเสียจากโรคระบาด (โควิด-19) นี้อย่างไร เมื่อไม่มีใครเคยสอน

โควิด-19 เด็กจะรับมือกับความสูญเสียจากนี้อย่างไร เมื่อไม่มีใครเคยสอน        เว็บไซต์ worldometers รายงานว่า ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2021 มียอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มากถึง 4,477,144 คนทั่วโลก ข้อมูลจาก CNN ยังบอกอีกว่าจากการเสียชีวิตนี้ทุก 2...