ภาษา

7 Results

เรายังเป็นเราอยู่ไหม ? ในวันที่เรียนภาษาอื่น

  เรายังเป็นเราอยู่ไหม ? ในวันที่เรียนภาษาอื่น     “มนุษย์ตกอยู่ใต้อิทธิพลของภาษา เพราะมนุษย์ไม่ได้คำนึงว่า ภาษาเป็นเพียงระบบสัญลักษณ์ที่มนุษย์ใช้แทนสิ่งต่าง ๆ เท่านั้น” Edward Sapir (1884-1939)   เมื่อเราพูดถึงอิทธิพลของภาษาที่มีต่อความคิดของคนเรา...

เปิดคัมภีร์อัจฉริยะ Hyperpolyglot ฝึกฝนอย่างไรให้พูดได้มากกว่า 20 ภาษา

เปิดคัมภีร์อัจฉริยะ Hyperpolyglot ฝึกฝนอย่างไรให้พูดได้มากกว่า 20 ภาษา   เปิดคัมภีร์อัจฉริยะ Hyperpolyglot ฝึกฝนอย่างไรให้พูดได้มากกว่า 20 ภาษา   Hyperpolyglot คือ คนที่พูดได้มากกว่า 20-50 ภาษา และสามารถเรียนภาษาใหม่ ๆ อย่างง่ายดาย...

ภาษาของคนสะท้อนตัวตนของชาติ : The Storyline

เชื่อไหมว่าภาษากำหนดความคิดคนได้ The Storyline   https://www.youtube.com/watch?v=3t9nyad3YbU   เคยได้ยินประโยคนี้ไหม ? “ถ้าอยากเปิดโลกกว้าง ให้เรียนภาษาเพิ่ม” เพราะการเรียนภาษานอกจากจะทำให้เราสามารถสื่อสารได้แล้ว ยังทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรม...

ภาษาของคน สะท้อนตัวตนของชาติ

ภาษาของคน สะท้อนตัวตนของชาติ   ตามปกติแล้วภาษาที่คนเราใช้กันทั่วโลกมีมากกว่า 7,000 กว่าภาษา และแน่นอนว่าแต่ละภาษาก็จะต้องมีความแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำศัพท์ เสียง โครงสร้างหรือไวยากรณ์ และสิ่งที่สอดแทรกมาในแต่ละภาษาซึ่งหลายคนอาจไม่รู้ตัวก็คือ...

เชื่อไหมว่าภาษากำหนดความคิดคนได้ : The Storyline

เชื่อไหมว่าภาษากำหนดความคิดคนได้ The Storyline https://www.youtube.com/watch?v=baBbSRcVpPc   เคยได้ยินประโยคนี้ไหม ? “ถ้าอยากเปิดโลกกว้าง ให้เรียนภาษาเพิ่ม” เพราะการเรียนภาษานอกจากจะทำให้เราสามารถสื่อสารได้แล้ว ยังทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรม และแนวความคิดของชาตินั้นๆ...

วิชานี้เรียนแล้วได้อะไร ในยุคที่ใคร ๆ ก็สนใจแต่คำว่า “ทักษะ”

วิชานี้เรียนแล้วได้อะไร ในยุคที่ใคร ๆ ก็สนใจแต่คำว่า “ทักษะ”   “เรียนวิชานี้ไปแล้วได้อะไร” “ทำงานแล้วไม่เห็นเคยได้ใช้ความรู้ของวิชานี้เลย”   รายชื่อวิชาหลายวิชา ถูกแชร์ตามสื่อโซเชียลมีเดีย พร้อมกับการตั้งคำถามถึงสิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียนวิชาเหล่านี้...

ครูสายภาษาต้องรู้ 5 เรื่องที่จัดกลุ่มการอ่านแบบไหนรอดหรือร่วง

ครูสายภาษาต้องรู้ 5 เรื่องที่จัดกลุ่มการอ่านแบบไหนรอดหรือร่วง   ครูสายภาษาหลายคนน่าจะเคยมีประสบการณ์แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อทำกิจกรรมในห้องเรียนกันมาบ้าง     การจัดกลุ่มนักเรียนเป็นหนึ่งในวิธีในครูนิยมใช้ในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน ...

เรายังเป็นเราอยู่ไหม ? ในวันที่เรียนภาษาอื่น

  เรายังเป็นเราอยู่ไหม ? ในวันที่เรียนภาษาอื่น     “มนุษย์ตกอยู่ใต้อิทธิพลของภาษา เพราะมนุษย์ไม่ได้คำนึงว่า ภาษาเป็นเพียงระบบสัญลักษณ์ที่มนุษย์ใช้แทนสิ่งต่าง ๆ เท่านั้น” Edward Sapir (1884-1939)   เมื่อเราพูดถึงอิทธิพลของภาษาที่มีต่อความคิดของคนเรา...

เปิดคัมภีร์อัจฉริยะ Hyperpolyglot ฝึกฝนอย่างไรให้พูดได้มากกว่า 20 ภาษา

เปิดคัมภีร์อัจฉริยะ Hyperpolyglot ฝึกฝนอย่างไรให้พูดได้มากกว่า 20 ภาษา   เปิดคัมภีร์อัจฉริยะ Hyperpolyglot ฝึกฝนอย่างไรให้พูดได้มากกว่า 20 ภาษา   Hyperpolyglot คือ คนที่พูดได้มากกว่า 20-50 ภาษา และสามารถเรียนภาษาใหม่ ๆ อย่างง่ายดาย...

ภาษาของคนสะท้อนตัวตนของชาติ : The Storyline

เชื่อไหมว่าภาษากำหนดความคิดคนได้ The Storyline   https://www.youtube.com/watch?v=3t9nyad3YbU   เคยได้ยินประโยคนี้ไหม ? “ถ้าอยากเปิดโลกกว้าง ให้เรียนภาษาเพิ่ม” เพราะการเรียนภาษานอกจากจะทำให้เราสามารถสื่อสารได้แล้ว ยังทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรม...

ภาษาของคน สะท้อนตัวตนของชาติ

ภาษาของคน สะท้อนตัวตนของชาติ   ตามปกติแล้วภาษาที่คนเราใช้กันทั่วโลกมีมากกว่า 7,000 กว่าภาษา และแน่นอนว่าแต่ละภาษาก็จะต้องมีความแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำศัพท์ เสียง โครงสร้างหรือไวยากรณ์ และสิ่งที่สอดแทรกมาในแต่ละภาษาซึ่งหลายคนอาจไม่รู้ตัวก็คือ...

เชื่อไหมว่าภาษากำหนดความคิดคนได้ : The Storyline

เชื่อไหมว่าภาษากำหนดความคิดคนได้ The Storyline https://www.youtube.com/watch?v=baBbSRcVpPc   เคยได้ยินประโยคนี้ไหม ? “ถ้าอยากเปิดโลกกว้าง ให้เรียนภาษาเพิ่ม” เพราะการเรียนภาษานอกจากจะทำให้เราสามารถสื่อสารได้แล้ว ยังทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรม และแนวความคิดของชาตินั้นๆ...

วิชานี้เรียนแล้วได้อะไร ในยุคที่ใคร ๆ ก็สนใจแต่คำว่า “ทักษะ”

วิชานี้เรียนแล้วได้อะไร ในยุคที่ใคร ๆ ก็สนใจแต่คำว่า “ทักษะ”   “เรียนวิชานี้ไปแล้วได้อะไร” “ทำงานแล้วไม่เห็นเคยได้ใช้ความรู้ของวิชานี้เลย”   รายชื่อวิชาหลายวิชา ถูกแชร์ตามสื่อโซเชียลมีเดีย พร้อมกับการตั้งคำถามถึงสิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียนวิชาเหล่านี้...

ครูสายภาษาต้องรู้ 5 เรื่องที่จัดกลุ่มการอ่านแบบไหนรอดหรือร่วง

ครูสายภาษาต้องรู้ 5 เรื่องที่จัดกลุ่มการอ่านแบบไหนรอดหรือร่วง   ครูสายภาษาหลายคนน่าจะเคยมีประสบการณ์แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อทำกิจกรรมในห้องเรียนกันมาบ้าง     การจัดกลุ่มนักเรียนเป็นหนึ่งในวิธีในครูนิยมใช้ในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน ...