โควิด19

5 Results

Attanai’s Podcast : เด็กจะรับมือกับความสูญเสีย (โควิด-19) อย่างไร เมื่อไม่มีใครเคยสอน

มีเด็กมากกว่า 1 ล้านคน สูญเสียพ่อแม่จากโควิด-19 และอีก 1.5 ล้านคนสูญเสียคนดูแลหลักอย่าง ปู่ ย่า ตา และยาย เด็กที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วเช่นนี้มักจะเกิดความเครียดในทันที และมีความเสี่ยงสูงที่จะประสบปัญหาสุขภาพทางจิต ความรุนแรงทางร่างกาย...

Learning pods ทางเลือกที่อาจรอด

Learning pods ทางเลือกที่อาจรอด        อีกหนึ่งทางเลือกที่อาจรอดกับรูปแบบการเรียนรู้แนวใหม่ในยุคโควิด-19 ที่พอจะดูมีหวังและใกล้เคียงกับการเรียนในโรงเรียนมากที่สุด “Learning Pods” หนทางที่จะจัดการกับปัญหาได้คือเผชิญหน้ากับมัน      แม้โควิดจะยังไม่หายไป...

ตำราการสอนเดิมทิ้งให้หมดแล้วเริ่มต้นใหม่

ตำราการสอนเดิมทิ้งให้หมดแล้วเริ่มต้นใหม่   เมื่อโควิดเปลี่ยนแปลงการสอนครูอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ตำราการสอนเดิมก็คงต้องทิ้งแล้วเริ่มใหม่        ถ้าวันที่ครูได้กลับมาสอนที่โรงเรียนอีกครั้งมาถึงในเร็วๆ นี้ นี่อาจเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราต้องยอมรับว่า...

เด็กจะรับมือกับความสูญเสียจากโรคระบาด (โควิด-19) นี้อย่างไร เมื่อไม่มีใครเคยสอน

โควิด-19 เด็กจะรับมือกับความสูญเสียจากนี้อย่างไร เมื่อไม่มีใครเคยสอน        เว็บไซต์ worldometers รายงานว่า ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2021 มียอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มากถึง 4,477,144 คนทั่วโลก ข้อมูลจาก CNN ยังบอกอีกว่าจากการเสียชีวิตนี้ทุก 2...

โฮมสคูล (Home school) “ทางเลือก” หรือ “ทางรอด” กับโลกและโรคที่พลิกผัน

โฮมสคูล (Home school) “ทางเลือก” หรือ “ทางรอด” กับโลกและโรคที่พลิกผัน   การปรับตัวของสถานศึกษาในการรับมือกับโควิด-19 การเรียนออนไลน์ถูกนำมาใช้ จนทำให้ช่วงนี้คำว่า โฮมสคูล (Home school) กลับมาเป็นทางเลือกอีกครั้ง  ...

Attanai’s Podcast : เด็กจะรับมือกับความสูญเสีย (โควิด-19) อย่างไร เมื่อไม่มีใครเคยสอน

มีเด็กมากกว่า 1 ล้านคน สูญเสียพ่อแม่จากโควิด-19 และอีก 1.5 ล้านคนสูญเสียคนดูแลหลักอย่าง ปู่ ย่า ตา และยาย เด็กที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วเช่นนี้มักจะเกิดความเครียดในทันที และมีความเสี่ยงสูงที่จะประสบปัญหาสุขภาพทางจิต ความรุนแรงทางร่างกาย...

Learning pods ทางเลือกที่อาจรอด

Learning pods ทางเลือกที่อาจรอด        อีกหนึ่งทางเลือกที่อาจรอดกับรูปแบบการเรียนรู้แนวใหม่ในยุคโควิด-19 ที่พอจะดูมีหวังและใกล้เคียงกับการเรียนในโรงเรียนมากที่สุด “Learning Pods” หนทางที่จะจัดการกับปัญหาได้คือเผชิญหน้ากับมัน      แม้โควิดจะยังไม่หายไป...

ตำราการสอนเดิมทิ้งให้หมดแล้วเริ่มต้นใหม่

ตำราการสอนเดิมทิ้งให้หมดแล้วเริ่มต้นใหม่   เมื่อโควิดเปลี่ยนแปลงการสอนครูอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ตำราการสอนเดิมก็คงต้องทิ้งแล้วเริ่มใหม่        ถ้าวันที่ครูได้กลับมาสอนที่โรงเรียนอีกครั้งมาถึงในเร็วๆ นี้ นี่อาจเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราต้องยอมรับว่า...

เด็กจะรับมือกับความสูญเสียจากโรคระบาด (โควิด-19) นี้อย่างไร เมื่อไม่มีใครเคยสอน

โควิด-19 เด็กจะรับมือกับความสูญเสียจากนี้อย่างไร เมื่อไม่มีใครเคยสอน        เว็บไซต์ worldometers รายงานว่า ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2021 มียอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มากถึง 4,477,144 คนทั่วโลก ข้อมูลจาก CNN ยังบอกอีกว่าจากการเสียชีวิตนี้ทุก 2...

โฮมสคูล (Home school) “ทางเลือก” หรือ “ทางรอด” กับโลกและโรคที่พลิกผัน

โฮมสคูล (Home school) “ทางเลือก” หรือ “ทางรอด” กับโลกและโรคที่พลิกผัน   การปรับตัวของสถานศึกษาในการรับมือกับโควิด-19 การเรียนออนไลน์ถูกนำมาใช้ จนทำให้ช่วงนี้คำว่า โฮมสคูล (Home school) กลับมาเป็นทางเลือกอีกครั้ง  ...