มหาวิทยาลัยปรับตัวอย่างไรเมื่อเข้าสู่โลกของ AI

A A
Feb 9, 2024
Feb 9, 2024
A A

มหาวิทยาลัยปรับตัวอย่างไรเมื่อเข้าสู่โลกของ AI

 

 

 

  • Goldman Sachs ได้ออกรายงานว่าในปัจจุบัน 1 ใน 4 ของงานทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาและแถบยูโรโซนถูกแทนที่ด้วย AI อาจส่งผลให้มีการทำงานด้วย AI มากถึง 300 ล้านตำแหน่ง
  • ในไม่ช้า AI จะเกิดขึ้นในทุกอยู่ในทุกจังหวะชีวิตของเราตั้งแต่พัฒนายารักษาโรคไปจนถึงด้านความบันเทิง ผู้คนจะต้องสร้างทักษะใหม่ พัฒนาอาชีพใหม่ ผู้คนทั่วไปต่างหันไปหาความรู้เพิ่มเติมในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะใหม่ ๆ เพื่อรับมือกับโลกที่ท้าทายในอนาคต

 

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 การมาถึงของคอมพิวเตอร์ทำให้หลายอย่างเปลี่ยนไป 

   เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งส่งผลให้ต้องเกิดการปฏิวัติการเรียน การทำงาน การใช้ชีวิตไปพร้อมกัน และในวันนี้การปรากฏตัวของ AI ทำให้มนุษยชาติเปลี่ยนไปตลอดกาล แค่ปี 2023 ชีวิตเราก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมกลมกลืนในชีวิตเป็นอย่างมาก ตั้งแต่บ้าน Smart Home ทำธุรกรรมการเงิน สั่งอาหาร เรียกรถ เขียนคอนเทนต์  จนทำให้มีบางตำแหน่งได้มีการนำ AI มาทดลองใช้แล้ว นอกจากนี้มีการคาดการณ์จาก OCED ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า AI จะเข้ามาเปลี่ยนตำแหน่งงาน 1.1 พันล้านตำแหน่งเลยทีเดียว การคาดการณ์นี้ไม่น่าแปลกใจเพราะตอนนี้ประสิทธิภาพของ AI ทำทุกอย่างได้ไม่แพ้มนุษย์ ตั้งแต่สามารถออกแบบภายใน ทำเว็บไซต์ แต่งภาพ หรือทำอะไรที่มนุษย์อย่างเราทำได้โดยไม่แตกต่าง Goldman Sachs ได้ออกรายงานว่าในปัจจุบัน 1 ใน 4 ของงานทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาและแถบยูโรโซนถูกแทนที่ด้วย AI อาจส่งผลให้มีการทำงานด้วย AI มากถึง 300 ล้านตำแหน่ง

 

   แม้ว่าโลกเราจะเกิดการปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งแล้วครั้งเล่า การทำงานเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี แต่ครั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า AI อาจจะกำลังเปลี่ยนโลกของเราด้วยความเร็วที่ต่างกันที่ต่างออกไปโดยสิ้นชิง ในไม่ช้า AI จะเกิดขึ้นในทุกอยู่ในทุกจังหวะชีวิตของเราตั้งแต่พัฒนายารักษาโรคไปจนถึงด้านความบันเทิง ผู้คนจะต้องสร้างทักษะใหม่ พัฒนาอาชีพใหม่ ผู้คนทั่วไปต่างหันไปหาความรู้เพิ่มเติมในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะใหม่ ๆ เพื่อรับมือกับโลกที่ท้าทายในอนาคต

 

 

มหาวิทยาลัยจะปรับตัวอย่างไรกับการมาถึงของ AI ในครั้งนี้

 

 

 

มหาวิทยาลัยจะปรับตัวอย่างไรกับการมาถึงของ AI ในครั้งนี้

 

1.สร้างสรรค์หลักสูตรสำหรับเศรษฐกิจ AI

   การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเกิดใหม่ของเทคโนโลยี AI โดยยึดพื้นฐานของหลัก “มนุษยศาสตร์” ให้คนเกิดความรู้ด้านเทคโนโลยี เกิดความเข้าใจในวิธีการทำงานของเครื่องจักรผสานกับความรู้ของ มนุษย์ เพื่อให้มนุษย์สามารถสื่อสารและออกแบบ จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกับ AI และปรับตัวในฐานะการเป็นผู้ประกอบการ สร้างความเป็นผู้นำ เพิ่มความเข้าใจในบริบทระหว่างวัฒนธรรม  เกิดความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางสังคม ความรับผิดชอบของพลเมือง อาจารย์ควรคำนึงถึงความจำเป็นในการช่วยนักเรียนในการพัฒนาทักษะเหล่านี้ด้วย

2.ออกแบบโปรแกรมเชิงประสบการณ์สำหรับงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI

   ในมหาวิทยาลัยควรใช้ AI บูรณาการเข้ากับส่วนต่าง ๆ ในการทำงานจริง เนื่องจากในโลกของการทำงานจริง มีแนวโน้มจะใช้ AI มากที่สุดในงานระดับพื้นฐานทั่วไป เช่น การเขียนคำโปรโมท การวิจัยด้านกฎหมาย ทำกราฟิกอย่างง่าย งานพื้นฐานเหล่านี้จะมีการใช้มนุษย์ในการทำงานน้อยลงหรืออาจไม่มีเลย ดังนั้นความรู้พื้นฐานที่เคยเรียนตามหลักสูตรทั่วไปลดน้อยอาจหายไป ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการพัฒนาหลักสูตรไปอีกขั้น ด้วยการพัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการความรู้เชิงนามธรรมเข้าไปกับประสบการณ์ในชีวิตจริง  ทำให้เราทำให้พวกเขาได้รับทักษะพื้นฐานและความรู้ในอุตสาหกรรม

3.พลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

   ระบบ AI ที่มีสติปัญญาเทียบเท่าหรืออาจเก่งกว่ามนุษย์อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อมนุษยชาติ ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียการควบคุมอารยธรรมของมนุษย์ไป แม้สังคมบางส่วนจะมองเห็นภัยคุกคามของ AI แต่พลังของ AI ก็ยังคงเติบโตต่อไปอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นผู้คนต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองสำหรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาไป และต้องเพิ่มทักษะใหม่อย่างต่อเนื่อง รับมือกับจุดอ่อนของตน และเพิ่มทักษะใหม่อย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อการศึกษาอย่างมาก มหาวิทยาลัยควรปรับแต่งหลักสูตรให้เหมาะกับความต้องการทางวิชาชีพที่เปลี่ยนไป รวมถึงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต หน้าที่ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยคือการให้บริการนักศึกษาให้เขาปรับตัวกับโลกวิชาชีพที่นักเรียนอาจต้องเผชิญ

 

   ความแน่นอนเพียงอย่างเดียวเกี่ยวกับอนาคตคือการเปลี่ยนแปลง การศึกษาในมหาวิทยาลัยควรจัดการเรียนรู้ให้พร้อมสำหรับการดำรงชีวิตและรับมือกับการทำงานบนการเปลี่ยนแปลง

 

อ้างอิง

https://www.weforum.org/agenda/2023/05/3-ways-higher-education-can-prepare-for-generative-ai-revolution/

Tag

Share

Tag

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS