Green School ต้นฉบับโรงเรียนสีเขียวแห่งแรกของโลก

A A
Mar 25, 2024
Mar 25, 2024
A A

Green School ต้นฉบับโรงเรียนสีเขียวแห่งแรกของโลก

 

 

ท่ามกลางป่าเขียวชะอุ่มของบาหลี

ที่นี่กำลังส่งสัญญาณแห่งนวัตกรรมการศึกษาใหม่สู่โลกที่เรียกว่า Green School 

 

   โรงเรียนแห่งนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความเป็นไปได้ในการผสมผสานความยั่งยืนเข้ากับการศึกษา แก่นแท้ของหลักสูตรที่นอกเหนือไปจากวิชาการแบบดั้งเดิมส่งเสริมการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งกับสิ่งแวดล้อมชุมชนและการเป็นพลเมืองโลก 

   Green School เป็นโรงเรียนนานาชาติตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงมัธยมปลาย ตั้งอยู่ในบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 โรงเรียนแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านความมุ่งมั่นในเรื่องความยั่งยืนและการศึกษาแบบองค์รวมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแห่งแรกของโลก โดยวิทยาเขตสร้างขึ้นจากไม้ไผ่เป็นหลักและใช้พลังงานธรรมชาติเป็นทรัพยากรหมุนเวียนหล่อเลี้ยงโรงเรียนแห่งนี้ 

   โรงเรียน Green School ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก Ibuku ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาคารต่างๆ ของโรงเรียนสร้างขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่และหิน โดยใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบดั้งเดิมของบาหลี อาคารเรียนมีการออกแบบที่เปิดโล่งและมีอากาศถ่ายเทได้ดี ช่วยให้มีการระบายอากาศตามธรรมชาติและลดการใช้พลังงาน ห้องเรียนมีหน้าต่างบานใหญ่ที่มองเห็นสภาพแวดล้อมที่เขียวขจีโดยรอบ ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อนคลายและเป็นแรงบันดาลใจ

 

 

Green School from Bali

 

 

หัวใจของหลักสูตรสีเขียวคือความยั่งยืน

 

   หลักสูตรของโรงเรียน Green School เน้นการเรียนรู้ที่ยั่งยืน นักเรียนจะได้รับการสอนเกี่ยวกับหลักการด้านสิ่งแวดล้อม การเกษตรแบบยั่งยืน และการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติมากมาย ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับสภาพแวดล้อมและเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง นอกจากนี้โรงเรียน Green School ยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่หลากหลายซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยั่งยืน เช่น ห้องเรียนสวนอินทรีย์ ที่นักเรียนมีโอกาสที่จะปลูกและดูแลสวนอินทรีย์ของตนเอง ซึ่งช่วยให้พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรที่ยั่งยืนและความสำคัญของอาหารที่ปลอดสารพิษ หรือจะเป็นห้องเรียนการรีไซเคิลและการจัดการขยะซึ่งช่วยให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการลด ขยะ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

   โรงเรียน Green School ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนโดยรอบด้วย โรงเรียนได้สร้างงานให้กับชาวบ้านและสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น นอกจากนี้ โรงเรียนยังทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติที่ยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

   นับตั้งแต่ก่อตั้ง Green School ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและได้รับการยกย่องจากแนวทางการบุกเบิกด้านการศึกษาและความยั่งยืน โรงเรียนได้ทําหน้าที่เป็นต้นแบบสําหรับสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการออกแบบหลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมและการเรียนรู้ที่เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลางทั่วโลก ผลกระทบของมันขยายไปไกลเกินขอบเขตของบาหลีสร้างแรงบันดาลใจให้นักการศึกษาผู้กําหนดนโยบายและผู้ประกอบการคิดใหม่เกี่ยวกับวิธีที่เราให้ความรู้และเตรียมคนรุ่นต่อไป 

   ในโลกที่ต่อสู้กับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม Green School Bali นําเสนออนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น ด้วยหลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งมีรากฐานมาจากธรรมชาติการศึกษาแบบองค์รวมและการเป็นพลเมืองโลกเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนกลายเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่โลกแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเร่งด่วน Green School ทําหน้าที่เป็นสัญญาณแห่งความหวัง ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าการศึกษาสามารถเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสําหรับโลกที่ยั่งยืนและเท่าเทียมกันมากขึ้นในฐานะ…โรงเรียนที่คอยหล่อเลี้ยงสีเขียวในใจคน 

 

อ้างอิง

https://theedgemalaysia.com/article/sustainable-learning-green-school-bali

https://www.greenschool.org/bali/bnmag/green-lead/what-is-the-green-school-curriculum/

Share

Tag

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS