ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดไปทำไม

A A
Aug 8, 2022
Aug 8, 2022
A A

ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดไปทำไม?

เมื่อการถึงจุดสอดยอดของผู้หญิงไม่ได้สัมพันธ์กับการสืบพันธุ์

 

  • มนุษย์สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตลอดเวลาไม่ว่าชายหรือหญิง การ Orgasm หรือ การถึงจุดสุดยอดของผู้ชายนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นการหลั่งน้ำอุสจิเพื่อผสมพันธุ์ แต่ผู้หญิงมีการ Orgasm ไปเพื่ออะไรในเมื่อการตกไข่หรือตั้งครรภ์นั้นไม่ได้สัมพันธ์กับการ Orgasm
  • นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนจุดสุดยอดที่ผู้หญิงมีกับจำนวนลูกที่มี แต่สมมติฐานเหล่านี้ก็ไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงถึงการ Orgasm และการปฏิสนธิ แล้วถ้าจุดสุดยอดไม่ได้เชื่อมโยงกับอะไรเลยแล้วทำไมผู้หญิงถึงมีการ Orgasm ขณะร่วมเพศ
  • นักวิจัยพบว่า การสำเร็จความใคร่ของผู้หญิงมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในความสัมพันธ์ที่มากขึ้น และระยะเวลาความสัมพันธ์ที่คาดหวังนานขึ้นทั้งในบริบทความสัมพันธ์ระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งโดยรวมแล้วพบว่าการถึงจุดสุดยอดของผู้หญิงนั้นเกี่ยวข้องกับการเลือกคู่ครอง

 

  

มนุษย์สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตลอดเวลาไม่ว่าชายหรือหญิง การ Orgasm หรือ การถึงจุดสุดยอดของผู้ชายนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นการหลั่งน้ำอุสจิเพื่อผสมพันธุ์ แล้วเคยสงสัยกันไหมว่า ผู้หญิงมีการ Orgasm ไปเพื่ออะไรในเมื่อการตกไข่หรือตั้งครรภ์นั้นไม่ได้สัมพันธ์กับการ Orgasm 

 

Atelophobia ไม่พอดีหรือไม่ดีพอ

 

ผู้หญิงสามารถถึงจุดสุดยอดได้หลายครั้ง แต่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพียงเล็กน้อยที่บ่งชี้ถึงข้อดีต่อสุขภาพอย่างเจาะจง

 

จากข้อมูลของสถาบัน The Kinsey ได้กล่าวว่าจุดสุดยอดของผู้หญิงมักจะยาวนานกว่าของผู้ชาย และสามารถเกิดขึ้นได้หลายครั้งติดต่อกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่หายากในผู้ชาย กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ จุดสุดยอดของผู้หญิงใช้พลังงานมาก และไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการ Orgasm เท่าที่ควร แม้ว่าในอินเทอร์เน็ตจะเต็มไปด้วยบทความที่มีการพูดถึงประโยชน์จากการ Orgasm ว่ามีผลต่อผิวพรรณ ผม การไหลเวียนเลือดแต่ก็ยังมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพียงเล็กน้อยที่ชี้ว่าการ Orgasm นั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างเฉพาะเจาะจง และไม่ได้ระบุถึงประโยชน์ของการถึงจุดสุดยอดของผู้หญิงว่าทำให้สุขภาพดีขึ้น

ถึงแม้ว่าผู้หญิงจะไม่จำเป็นต้องถึงจุดสุดยอดเพื่อตั้งครรภ์ แต่จากการศึกษาชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Experimental Zoology พบว่าบรรพบุรุษเพศหญิงอาจจำเป็นต้องถึงจุดสุดยอดเพื่อที่จะสืบพันธุ์ได้ แต่งานวิจัยบางชิ้นก็ได้บอกว่าการ Orgasm เป็นการสร้างสภาวะที่สมบูรณ์แบบในการมีเพศสัมพันธ์ แม้ว่าจะไม่มีความจำเป็นต่อการตกไข่ก็ตาม แต่ขณะเดียวกันก็มีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งบอกว่า ที่ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดนั้นทำให้ดูดซึมสเปริ์มเข้าสู่ร่างกายได้มากกว่า อาจเป็นเพราะว่าการกระตุ้นคลิตอริสก่อให้เกิดความรู้สึกไวต่ออารมณ์ทางเพศ คลิตอริสเป็นปัจจัยหลักในการสำเร็จความใคร่ของผู้หญิง และมีฟังก์ชันที่คล้ายกับองคชาติในผู้ชาย แต่องคชาติกลับมีบทบาทหลายอย่างเอาไว้สืบพันธ์ เป็นทางเดินของอสุจิ ใช้ในการขับถ่าย ในขณะที่คลิตอริสทำหน้าที่เพียงงานเดียว นั่นคือ การสร้างความรู้สึกเร้าอารมณ์ซึ่งอาจนำไปสู่การถึงจุดสุดยอด และส่งผลต่อเนื่องให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย คือ มดลูกถูกดึงขึ้นด้านบน ช่องคลองยาวขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศทั้งหมดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการประสบความสำเร็จในการสืบพันธุ์

นักวิทยาศาสตร์ยังพยายามที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนจุดสุดยอดที่ผู้หญิงมีกับจำนวนลูกที่มี แต่สมมติฐานเหล่านี้ก็ไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงถึงการ Orgasm และการปฏิสนธิ แล้วถ้าจุดสุดยอดไม่ได้เชื่อมโยงกับอะไรเลยแล้วทำไมผู้หญิงถึงมีการ Orgasm ขณะร่วมเพศ

 

เบื้องหลังการถึงจุดสุดยอดอาจส่งเสริมกับความสัมพันธ์และเป็นการคัดเลือกคู่ครองในระยะยาว

มีการศึกษาที่พิมพ์ใน Evolutionary Psychologyได้กล่าวถึงเบื้องหลังการ Orgasm ของผู้หญิง โดย Patrick J. Nebl ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในภาควิชาจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย Elmhurst กล่าวว่าการสำเร็จความใคร่ของผู้หญิงอาจส่งเสริมกับความพึงพอใจในความสัมพันธ์ โดยมีสมมติฐานว่าการสำเร็จความใคร่คือการคัดเลือกคู่ครอง และการคัดเลือกคู่ครองที่ดีในระยะยาวอาจเกิดขึ้นได้จากกลไกต่าง ๆ การ Orgasm ก็เป็นสัญญาณบ่งบอกคุณค่าของผู้ชายในฐานะคู่ครองระยะยาวเช่นเดียวกัน และพบว่าความถี่ในการสำเร็จความใคร่นั้น ส่งผลต่อสัมพันธ์กับกับรายได้ของครอบครัว ความมั่นใจในตนเอง และความน่าดึงดูดใจของคู่รัก โดยการถึงจุดสุดยอดของผู้หญิงทำหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ ความผูกพันทางอารมณ์ เพราะระดับ Oxytocin ในร่างกายจะเพิ่มขึ้นในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการ Orgasm เพราะ Oxytocin เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาของการมีเพศสัมพันธ์ นอกจากจะทำให้กล้ามเนื้อหดตัวแล้ว ยังพบว่า Oxytocin  มีส่วนเกี่ยวข้องกับความผูกพันทางอารมณ์ การวิจัยแสดงให้เห็นว่า Oxytocin เกี่ยวข้องกับการผสมพันธุ์และพันธะคู่ครอง โดยในมนุษย์ Oxytocin จะเพิ่มขึ้นหลังจากสัมผัสกันอย่างอบอุ่น 10 นาทีระหว่างคู่รัก

นอกจากนี้ยังมีการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีหญิงต่างเพศจำนวน 175 คนที่มหาวิทยาลัย Bowling Green State University โดยมีอายุเฉลี่ย 19 ปี นักวิจัยพบว่า การสำเร็จความใคร่ของผู้หญิงมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในความสัมพันธ์ที่มากขึ้น และระยะเวลาความสัมพันธ์ที่คาดหวังนานขึ้นทั้งในบริบทความสัมพันธ์ระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งโดยรวมแล้วพบว่าการถึงจุดสุดยอดของผู้หญิงนั้นเกี่ยวข้องกับการเลือกคู่ครอง

อันที่จริง แม้ว่าจุดสุดยอดของผู้หญิงจะยังเป็นเรื่องลึกลับ และอาจจะต้องศึกษาต่อไป และแม้ที่ผ่านมาอาจมีผู้หญิงเป็นจำนวนมากที่ไม่ถึงจุดสุดยอด แต่ในวันที่การพูดเรื่องเพศเปิดกว้างมากขึ้น ช่องว่างของการสำเร็จความใคร่ระหว่างชายหญิงอาจลดลง วันนี้อาจถึงเวลาแล้วที่ชาย และหญิงต่างก็สามารถหาความสุขจากเรื่องเพศไปได้พร้อม ๆ กัน

 

อ้างอิง

https://theswaddle.com/how-the-female-orgasm-may-have-evolved-to-help-with-mate-selection/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/female-orgasm#summary
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14747049221083536
https://theswaddle.com/clitoris-sexual-reproductive-function/
https://www.livescience.com/female-orgasm-mystery.html
https://www.psypost.org/2022/04/the-female-may-have-evolved-as-a-mate-selection-tool-62920

 

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS